MENÜ

Szója fajtakísérletek 2013 a Magyar Szója Nonprofit Kft. szervezésében

Oldalszám: 47
Dr. Balikó Sándor 2013.10.15.

Az idei év májusában megalapított Magyar Szója Nonprofit Kft. legfontosabb célkitűzése a hazai GMO-mentes szójabab mennyiségének – a jelenlegit lényegesen meghaladó – növelése. Távlati szándékunk évi 300 000 tonna szójabab termelése, termeltetése.

 

Tudatában vagyunk, hogy ez nem történhet és nem is történik egyik évről a másikra. Azzal is tisztában vagyunk, hogy a cél eléréséhez nem nélkülözhetők bizonyos feltételek, amelyek között kitüntetett helyet foglalnak el:

- a kormányzati (VM) szándék, akarat és elkötelezettség a hazai GMO-mentes szójatermesztés érdekeltségének megteremtése,

- a szakmai szervezetekkel történő együttműködés az érdekazonosság alapján,

- a nemzetközi együttműködések kialakítása és működtetése a „GMO-mentes piacok” kialakítására, és

- a korszerű ismeretek közvetítésével gazdaságos szójatermesztés megvalósítása.

 

47_1 szójafajtafajtabemutato@

 

A fentiek csupán a lehetőségét nyújtják a jelenlegi szintről történő elmozduláshoz. (Ma 60–80 000 tonna hazai szójabab terméssel számolhatunk.) Az esély akkor válhat kézzelfogható eredménnyé, ha a termelők (ahol a dolgok eldőlnek) szakmailag elfogadják, gazdaságilag tapasztalják a szójatermesztés hasznosságát. Az évtizedekkel ezelőtti fehérje-programok akkori résztvevői többé-kevésbé már nem aktívak. Az elmúlt egy-két évtizedben létrejött egy olyan gazdatársadalom, amelynek sok tagja nem találkozott a szójával, így érthetően ismereteik sem igen vannak a növény termesztéséről, hasznáról, előnyeiről.

Azt szoktuk mondani, hogy a szója gondos, jó gazdát kíván, aki birtokában van azon ismereteknek, amelyek sikeres termesztővé avatják.

A Magyar Szója Nonprofit Kft. vállalt „küldetésének” tartja, hogy tevékenyen kivegye részét a legkorszerűbb ismeretek közvetítéséből.

A megalakulás évében a legcélravezetőbbnek azt tartottuk, hogy bemutatókon és szakmai képzéseken szemléltessük a szójatermesztés bővítésének lehetőségeit.

Rövid idő alatt 10 félüzemi kísérletet állítottunk be az alábbi helyeken, közülük hét szántóföldi bemutatót, szakmai rendezvényt tartottunk:

- Prügy (BAZ megye Taktaköz-Hernád völgye

agroökológiai körzet)

- Szabadszentkirály (Baranya megye, Tolna-Baranyi dombság, Dráva menti síkság)

- Bóly ( Baranya megye, Tolna-Baranyai dobság, Dráva menti síkság)

- Újmohács – Margittasziget (Baranya megye, Duna menti síkság)

- Táplánszentkereszt (Vas megye, Sopron-Vasi síkság)

- Bak (Zala megye, Zalai dombság)

- Mosonudvar (Győr-Moson-Sopron megye, Győri medence)

- Gyomaendrőd (Békés megye, Kőrös-Maros köze)

- Gyula (Békés megye, Kőrös-Maros köze)

- Bátya (Bács-Kiskun megye, Duna menti síkság)

 (A tájegységi besorolást az MTA agroökológiai körzet osztályozása szerint végeztük.)

47_2 szójafajta kisérletekmagyarorszag-terkep-kiserleti-helyekkel@

A kísérleti helyek közül Bátya, Bóly, Szabadszentkirály, Újmohács a legjobb, ill. kiemelkedően jónak besorolt termőhelyeket reprezentálják. Nyilván nem véletlen, hogy az elmúlt évtizedekben e területeken termett a hazai szójabab meghatározó mennyisége. Ennek megfelelően a termesztés színvonala, a terméseredmények e területeken kiemelkedőek.

Az elmúlt években – nem függetlenül az AKG követelményeitől – számottevően nőtt a vetésterület Vas, Békés, Borsod-Adaúj-Zemplén, valamint Zala megyékben. Táplánszentkereszt, Gyula, Gyomaendrőd, Prügy kísérleti helyek igazolják a szójatermesztés iránt megnövekedett érdeklődést. Mit várunk-e kísérletekről? Elsősorban azt, hogy a vizsgált fajták közül melyek azok, amelyek az adott kísérleti hely – tágabb értelemben az agroökológiai körzet – legjobb eredményeit produkálják, leginkább megfelelnek a termőhelyi adottságoknak.

E sorok írásakor az egyes kísérleti helyek eredményei nem állnak rendelkezésre, így csak a szántóföldi bemutatókon szerzett benyomásainkról számolhatok be.

Szeptember 3–18. között a Nonprofit Kft. hét rendezvény szervezője, ill. társszervezője volt. A szántóföldi fajtakísérletekkel egy időben bemutattuk a Magyar Szója Nonprofit Kft.-t, annak célkitűzéseit, szakmai-technológiai előadásokat tartottunk. Ezen előadások a szójatermesztés, -feldolgozás és -kereskedelem területeit érintették. Szakértő stábunk valamennyi rendezvényen az érdeklődés középpontjában állt.

Apropó, érdeklődés! A hagyományosan széles szakmai kört mozgósító újmohácsi, bólyi, szabadszentkirályi rendezvények mellett magas részvétel és szakmai érdeklődés jellemezte a prügyi, mosonudvari és baki bemutatókat is. A számszerű kísérleti eredmények nélkül haszontalan lenne jóslatokba bocsátkozni a rendezvények jövőbeli hasznát illetően. Azonban egy elvitathatatlan pozitívuma már ma is látszik. Hosszú évek óta 2013-ban sikerült egy szervezetnek saját kezébe fognia 10 szójakísérlet beállításának, menedzselésének ügyét. A számszerű kiértékelés újabb tanulságokkal szolgálhat majd.

Végül, nem elhanyagolható az a hozadéka sem, hogy képes volt mozgósítani a hazai szójatermesztők és leendő szójatermesztők fontos szereplőit.

Dr. Balikó Sándor

Magyar Szója Nonprofit Kft. 

A fajtabemutatókon készült fotók