MENÜ

A 2013-as év agronómiai értékelése

Oldalszám: 19-20
Benedek Szilveszter 2013.12.19.

Az év vége hasznos és már megszokott lehetőséget teremt arra, hogy elemző, értékelő szándékkal visszatekintsünk az elmúlt hónapokra. 2013 tavasza és nyara sokkal többet mutatott annál, mintsem, hogy „az időjárás mindent felülírt” fordulattal elintézhető lenne. Ha csak a magyarországi vetésszerkezetet domináló négy kultúrát (nem véve külön a búzát és az árpát) nézzük, a jótól a rosszig terjednek az eredmények, minden esetben két fajsúlyos kérdést vetve fel: az agro-ökológiai és a termesztéstechnológiai optimumét. 

Lássuk először a statisztikákat! Az 1. táblázatban összefoglaltuk a fő szántóföldi növények termésátlagait. Egyik kultúra esetében sem mondható, hogy nagyon átlag alatti vagy feletti termések születtek volna. A búza, árpa és repce eredmények inkább átlagosnak, a kukorica termésátlagok inkább alacsonynak, bár nem kiugróan rossznak, a napraforgó eredményei pedig az átlagosnál jobbnak tekinthetőek. Ha az országos átlagok mellett megnézzük azok regionális eloszlását, már közelebb kerülünk az agro-ökológiai optimum kérdéséhez. A dunántúli termésátlagok minden esetben (a táblázatban szereplő növényekre értve) megelőzik az alföldieket, de a napraforgó kivételével az észak-magyarországi eredmények is megelőzik az alföldieket. Sőt, kukorica esetében Észak-Magyarországon (6,04 t/ha) magasabb összesített termésátlagok születtek, mint a Dunántúlon (5,77 t/ha). Az észak-magyarországi régió az elmúlt évekhez hasonlóan az országos átlaghoz viszonyítva nagyobb mennyiségű és jobb eloszlású csapadékviszonyaival jó pozíciót ért el a kalászos gabonák, de különösen a kukorica termesztése esetében. Ez a tény egyértelműen felértékeli ennek az országrésznek a megfelelő adottságú szántóterületeit az intenzív szántóföldi növénytermesztés szemszögéből. Ilyen összefüggésben érdemes nézni az 1. táblázatban feltüntetett legalacsonyabb/ legmagasabb megyei termés-
eredményeket. Természetesen egy-egy megye kiemelése nem ad teljes képet, ebben az összefüggésben az a fontos, hogy mekkora a szórás a legalacsonyabb-legmagasabb átlagtermés között, ill. földrajzilag „hová esik” a legrosszabb és a legjobb termés. Az ilyen jellegű statisztikák az agro-ökológiai szemléletű megközelítéshez szolgáltatnak információt, de nem derül ki belőlük a termesztéstechnológia hatása.

21-1

Az őszi vetések alakulása (2. táblázat) alapján nem lehet a jövő évben számottevő változásra számítani a vetésszerkezetben. Az őszi búza és árpa vetésterület minimális csökkenése alig, de a repce vetésterület 21 százalékpontos növekedése sem befolyásolja számottevően a tavaszi kultúrák vetésterületét. Kérdés, hogyan változik a napraforgó és a tavaszi árpa vetésterülete, nő-e a kukorica rovására? Talán lesz ilyen irányú elmozdulás, ez nem fog azonban nagyságrendi változást jelenteni.

21-2

A termesztéstechnológiai elemzés kapcsán az alábbiakban egy rövid jellemzést, ill. néhány fotót állítottunk össze, a teljesség igénye nélkül, csupán pontszerű benyomásként.

Búza és árpa: lehetett volna több…

Noha országos tekintetben átlagosnak, egyes régiókban pedig átlag felettinek tekinthető az idei búza- és árpatermés, nem biztos, hogy maximálisan elégedettek lehetünk. Júniusig gyakorlatilag megfelelően alakult a csapadék-ellátottság a kalászos gabonák számára, ami egy harmadik nitrogén-fejtrágya biztos hasznosulását is jelentette, ami jó foszfortápláltság mellett a termésmennyiség növelésének fontos eszköze. Mégis, több helyen nem került erre sor és az így kialakult látens nitrogénhiány biztosan csökkentette a termésmennyiséget. Sok helyen születtek 8–9 tonnás termések és még több helyen születhettek volna! Fontos tanulsága az idei évnek, hogy egyre több helyen a búzával megegyező intenzitással végzik az árpatermesztést és tekintettel arra a tényre, hogy az árpa ára nem sokkal marad el a búzáétól, a jövőben egyre több helyen várható az árpatermesztés intenzívebbé válása.

21-3

Kukorica: 2012 után nem ezt vártuk…

Ennek ellenére helye van két fontos megállapításnak:

1. Amit az országos terméseredmények kapcsán már bemutattunk, hogy átlagon felüli eredmények születtek Észak-Magyarországon.

2. Az olyan meghatározó kukoricatermesztő vidékeken, mint pl. Tolna megye, ahol végül nem születtek magas termések, jól látszott, hogy a júniusig nagyon szép képet mutató állományok esetében a nyári csapadékhiány és nagy meleg számottevően csökkentették az ezermagtömeget. Az intenzív agrotechnológia, különösen a megfelelő tápanyag-utánpótlás hatása azonban itt is egyértelműen megmutatkozott: kettő és több tonnás különbségek voltak az „extenzív” állományokhoz képest. Ezek a különbségek ilyenkor sokszor jobban megmutatkoznak, mint egy jó csapadék-ellátottságú évben.

20.old-1

Repce: kicsit kimért, de nem rossz eredmény…

Ahhoz képest, hogy milyen szépnek indultak tavasszal a repcék, senki sem volt őszintén megelégedve a betakarított mennyiségekkel. Szép termés, de kicsit többre számítottunk… Az ok, hogy a virágzáskori, az évszakra jellemzőnél jelentősen magasabb hőmérséklet lerövidítette a virágzás időszakát. Egy hosszabb, elnyúló virágzás esetén biztosan magasabb termések születtek volna. A repce esetében a lényegi pont ugyanakkor az, hogy ha visszagondolunk az elmúlt évekre, mindig volt egy kis bizonytalanság a vetés körül: el lehet-e vetni? De akinek megmaradt a 2011-es vetése, elégedett lehetett, 2012-ben pedig azt lehet mondani, hogy a körülményekhez viszonyítva mindenhol szép állományok fejlődtek és szép termések születtek. És a jelenlegi helyzet is biztató…

20.ol2
 

Napraforgó: az intenzív technológia diadala…

A napraforgó esetében talán elfedik országos/ regionális termésátlagok, hogy miért is helyénvaló az intenzív technológia egyértelmű eredményéről beszélni.

 20.old.3

 

Sok helyen 3, akár 4 t/ha üzemi átlagok születtek, ahol jó termőhelyen intenzív (különös tekintettel a starter- és levéltrágyázásra) technológiát alkalmaztak. A napraforgó jó adaptációja a szárazabb viszonyokhoz tehát nem azt jelenti, hogy igénytelen…

Benedek Szilveszter