MENÜ

Mikor a papírforma teljesülni látszik TORNUM szárító-beruházás Egerágon

Oldalszám: 53
2013.12.19.

Pécstől délre, mintegy 13 kilométerre fekszik Egerág község, ahol az 
Agro-balance Kft. folytat mezőgazdasági tevékenységet. A társas vállalkozás megalakulásakor profiljául a bérszárítást választotta, mivel a környékbeli szárítóüzem bezárásra került. Kihasználva ezt a lehetőséget, illetve a helyi gazdálkodók tapasztalataira és igényeire támaszkodva Kumli József ügyvezető-tulajdonos üzlettársával közösen megvásárolta a település határában található telephelyet. Az 1993 óta kertészettel és szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó vállalkozó gazdatársaival együtt mindig is problémának érezte, hogy hová is vigyék a terményt szárítani, hol tárolják azt, kinek értékesítsék tovább. Jellemzően ezekkel a problémákkal a kisebb, illetve a 100 ha alatti gazdaságok találkoztak elsősorban, de ők maguk is tapasztalták saját bőrükön ezt a hiányosságot. Ezen okok összessége vezetett oda, hogy részben egy új szárítóüzem került beépítésre a Baranya megyei település határában. Számításaik beigazolódtak, mivel a szárító építésének hírére is már több gazdálkodó jelentkezett, hogy náluk szeretnék majd a terményt szárítani. 

Első körben egy mobilszárítóban gondolkodtunk – emlékezett vissza a beruházás kezdetére a vállalkozó. Mikor a telephelyet megvásárolták, az ottani fekvő szárító már el volt bontva, így annak helyére a telephely adottságaihoz mérten szerettek volna megoldást találni, azonban minél többször gondolták át lehetőségeiket, annál inkább toronyszárító mellett tették le voksukat. Kiválasztották a számukra kedvezőnek ítélt berendezést, ám végül „visszatáncoltak”: 
„Szinte szerződést kötöttünk egy konkurens gyártóval, amikor Sebeszta Gábor megpróbált meggyőzni a TORNUM toronyszárítójáról. Munkát és fáradtságot nem kímélve rengeteget dolgozott azon, hogy minél többet megtudjunk a termékről és megismerjük magát a berendezést. Választásunk végül a svéd TORNUM termékére, egy automata nedvességszabályozó rendszerrel és porleválasztóval ellátott HR3-16-4-típusú, energiatakarékos toronyszárítóra esett, amelyet részben önerőből, részben pedig a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet kedvező finanszírozási megoldásának segítségével valósítottunk meg. Ugyanakkor köszönet illeti azt a sok hozzánk igen közelálló személyt is – akiket ugyan nincs lehetőségem egyenként megnevezni –, de segítségünkre voltak a beruházás kimenetelében. ”

Kumli József ügyvezető-tulajdonos
Kumli József ügyvezető-tulajdonos

Kukorica esetén 24%-ról 14%-ra történő víz-
elvonás mellett 11,3 t/h teljesítményű berendezés fő jellemzője, hogy rendkívül hatékony légtechnikai kialakításával csökkenti a felmerülő energiaszükségletet. E megoldásnak köszönhetően az univerzális terményszárító a hővisszaforgatás folyamán a lehető legrövidebb úton keringteti vissza a szőnyegégő fölé a hűtőzónából kilépő felmelegedett levegőt, valamint a szárítószekciók alsó részéből kilépő alacsony páratartalmú, de igen magas hőmérsékletű levegőt, így a visszakeringtetett levegő hőmérséklete meghaladja az 50°C-ot. Az eljárás előnye látványosan mutatkozik meg a gázfelhasználásban: „Ez egy erős 30%-os megtakarítást jelent a hagyományos üzemű szárítóberendezésekhez képest.” – erősíti meg a szárító energiatakarékos jellegét az ügyvezető. A papírforma teljesülni látszik, hiszen egy szezonnyi üzemeltetési tapasztalattal a hátuk mögött úgy gondolja, hogy a TORNUM képviselője mindenben igazat mondott, és a toronyszárítóra vonatkozó összes előny és jellemző a valóságnak megfelelő. Ezt igazolja az is, hogy míg egy elavult berendezéssel összehasonlítva, ami 5,4–5,6 MJ/kg víz fajlagos energiafelhasználással képes a vízelvonásra, addig a svéd szárító 3,6–3,7 MJ/kg víz fajlagos energiafelhasználással tudja ezt megtenni.

Érdekes, hogy a torony felépítésében a hazai forgalmazó közvetlenül nem vett részt. „ Másik vállalkozásom épületgépészettel és fémszerkezetek szerelésével foglalkozik, ezáltal úgy láttuk, hogy a berendezés egy óriási „fém-
építő”, ami sok darabból áll – és ha jól rakjuk össze, akkor egy szárítót „kapunk” belőle. Kihívásnak éreztük, egy feladatnak, amit meg tudtunk oldani – meséli mosolyogva József. Természetesen Sebeszta Gábor, a TORNUM képviselője mindenben rendelkezésükre állt, így ha a munkálatok során megakadtak, akkor azonnal segítségükre sietett. Szakmai felkészültsége és a torony működésének ismerete egyaránt elősegítette a telepítés és a beüzemelés megvalósulását.

TORNUM HR3-16-4 hővisszaforgatásos szemestermény-szárító
TORNUM HR3-16-4 hővisszaforgatásos szemestermény-szárító

Fontos megemlíteni, hogy a környezetvédelmi előírásokat minden tekintetben teljesíti a berendezés. A terményszárító porkibocsátása a szabványban meghatározott 150 mg/m3/pontforrás maximális határértékhez képest aktív porleválasztás mellett 10 mg/m3 alatt van. Kérdéses volt a zajszint mértéke is. „A telephely környezetében lakóházak helyezkednek el, de az elvégzett zajszintmérések azt támasztják alá, hogy a TORNUM terményszárító gond nélkül üzemelhet a telephelyen.” Ugyan felkészültek rá, hogy a nagyberuházásnak számító szárítótelepítés beruházási költségei mellett további kiadásokat jelent majd a környezetre ható zajterhelés csökkentése, de a megfelelő tájékozódás és a megfelelő berendezés kiválasztása e költségek kiváltását jelentette.

Összességében a berendezést kezelési szempontból egyszerűnek ítéli meg Kumli József. Nincsenek benne felesleges „pluszok”, ami pedig benne van, az rendben működik, – fogalmaz lényegre törően a tulajdonos. Működése teljesen automatikus, a nedvességszabályozó rendszer rendkívül jól kezeli a +/- 3%-os víztartalmú eltérést a bemenő terménynél, mely után a rendszerből kikerülő termény nedvessége homogén. Eddig megközelítőleg 4500 tonna termény érkezett a telepre. Gondjuk eddig nem akadt a munkák során, a megszárított terményszemek épek, hősérüléstől és repedezettségtől mentesek, a berendezés az elvárásoknak megfelelően teszi a dolgát.

Mára már tudják: jól döntöttek! Választásukat, mikor a TORNUM hővisszaforgatásos terményszárító megvásárlása mellett döntöttek, a jó ár-érték aránynak, az energiatakarékos megoldásoknak és a gyártóval való megfelelő kapcsolattartásnak tudják be. Ezek mind olyan sarokpontok, amelyek egy terményszárító beruházás sikeréhez nélkülözhetetlenek.

-sm-