MENÜ

Gabonapiac Februárban

Oldalszám:
2014.02.18.

A Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetsége örül annak, hogy rendezni kívánják a határidős szerződések kérdését, és megváltozni látszik az a hibás felfogás, mely szerint a betakarítás előtt a termelő és a vevő között megkötött szállítási szerződés egyértelműen a termelőre hátrányos konstrukciónak tekintendő. Az elmúlt szezon bebizonyította, hogy a határidős ügyletek hiánya komoly bevételkiesést tud okozni a termelőnek is.

A törvénymódosítás ugyan nem oldja meg az alapvető problémát, de mindenképpen pozitív elmozdulást jelent a megoldás irányába, miszerint igyekszik átláthatóbb szerződéses viszonyt kialakítani a termelők és vevőik között.

A módosítás többek között megszabja, hogy a szerződésben rögzíteni kell, hogy a termelő mely területéről, milyen terményre és – a térségre jellemző ötéves átlagos hozam alapján – milyen mennyiségre szerződik. Ahhoz, hogy a termelő elállhasson a szerződésben foglaltaktól, a szerződő felet még a termény betakarítása előtt értesítenie kell arról, ha rajta kívül eső ok miatt nem termett meg a leszerződött árumennyiség. A kieső mennyiséget az általa használt más mezőgazdasági földterületről (amennyiben ott megtermett) köteles pótolni.

Véleményünk szerint a törvénymódosítás valamilyen változást hozni fog a határidős piacon, de továbbra is egy szűkebb körben és csupán bizalmi alapon működik majd.

A határidős ügyletek lényege továbbra is az marad, hogy a felek megállapodnak a mennyiségről, árról, minőségről és a teljesítés időpontjáról, ahogyan ez a tőzsdén is történik. A lényegi különbség a két lehetőség között továbbra is a kockázat marad: míg a tőzsde teljes biztonságot jelent, nincs partnerkockázat, a közvetlen eladó és vevő között létrejött ügylet a vevőnek többletkockázatot jelent, saját kockázatán túl termelői kockázatot is vállalnia kell.

 

A határidős ügyletek előnyei:

  • A termelő terményének egy részére bebiztosíthatja az eladási árat még a betakarítás előtt, ezáltal kihasználhatja a kedvező ártrendeket és többletbevételre tehet szert, előre tervezhet.
  • A kereskedőnek lehetőséget nyújt az export tervezésére, folyamatosan a világpiacon lehet, építheti partnerkapcsolatait és előre megszervezheti a lebonyolításhoz szükséges logisztikát. Ezáltal megakadályozható az árutorlódás, fuvareszközhiány és biztosítható a folyamatos áruszállítás.
  • Az európai feldolgozó ipar, mely a legfontosabb felvevőpiaca a magyar gabonának folyamatosan szerződhet, vásárolhat, előre tervezhet, és ezzel kivédheti a hektikusan ingadozó árakból adódó veszteségeket (ma már fedezeti ügylet nélkül eredményesen nem is működhet a feldolgozó ipar).
  • Az európai cégek a MATIF mellett a magyar piacot használták fedezeti ügyletek megkötésére, ezáltal jelentős likviditást biztosítva a piacnak. Ennek szintén a magyar termelők lehettek a haszonélvezői, hiszen így mindig volt elérhető piaci ár. 

39_2 GABONAPIAC mgtksz