MENÜ

Sokan kérdezték – Növekedési Hitelprogram 1X1

Oldalszám:
2014.02.11.

Mit jelent a KKV státus?

A KKV törvény alapján azok a belföldi székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k), azok a 250-nél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozások, amelyek éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy az éves mérlegfőösszegük értéke nem haladja meg a 43 millió eurót. Nagyon fontos, hogy a KKV törvény szerinti KKV státushoz szükséges létszám, nettó árbevétel, mérlegfőösszeg értékek megfelelését nem csak az adott ügyfél (konszolidált, ha nincs, egyedi) adatai alapján, hanem a KKV törvényben előírtak szerint, a közvetlenül és/vagy közvetve kapcsolódó vagy partnervállalkozásnak tekintendő bel- és külföldi vállalkozások adatainak KKV törvényben szabályozott összegzése alapján kell vizsgálni.

Mit értünk beruházási kölcsön alatt? Gépvásárlásra is felhasználható?

A kedvezményes forrás gépvásárlásra is felhasználható, hiszen beruházási kölcsön alatt a számviteli törvényben meghatározott immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésére, a már meglévő vagy bérelt, illetve lízingelt eszközök korszerűsítésére és kapacitásának bővítésére nyújtott hitelt kell érteni. Továbbá beruházási kölcsön folyósítható a törvényben meghatározott tartós részesedések közül a belföldi székhelyű, 2013. augusztus 31. előtt alapított vállalkozásban legalább 10%-ot elérő tulajdoni hányadot eredményező részesedés elérésére.

Lejárt vevőkövetelés kiváltására felhasználható a hitel?

Nem, tekintettel arra, hogy forgóeszköz finanszírozási kölcsönt egyebek között a számviteli törvényben meghatározott, nem lejárt vevőkövetelések finanszírozására lehet nyújtani.

Van lehetőség lejárt vagy késedelembe esett hitel kiváltására?

2013. augusztus 31-ét követően átstrukturált vagy 90 napon túl nem teljesítő kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására nincs lehetőség.

Mennyi idő áll rendelkezésre a beruházási hitelcélok megvalósítására?

A megvalósításnak és a beruházási hitel teljes kifolyósításának a rendelkezésre tartási idő végéig (legkésőbb 2014. december 31-ig) teljesülnie kell.

Finanszírozható-e cégcsoporton belüli ügylet?

Cégcsoport esetében a tagok egymás közötti ügyleteit az MNB előírásai alapján nem lehet finanszírozni.

Van lehetőség intézményi kezesség igénybevételére?

Igen, van lehetőség a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (GHG), valamint az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) készfizető kezességvállalásának igénybevételére. Az intézményi kezesség díjának is bele kell férnie a 2,5%-os hiteldíjba.