MENÜ

Aktuális támogatások Áprilisban

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia 2014.04.06.

A mezőgazdasági őstermelők őstermelői igazolványaikat kamarai tagként továbbra is ingyenesen érvényesíthetik az agrárkamarai tanácsadóknál, falugazdászoknál. A 2014. évi egységes kérelem áprilistól kezdődő beadásához a gazdálkodóknak mielőbb rendezniük kell területeik földhasználatát, hogy arra támogatást igényelhessenek.

Az MVH 45/2014. (III. 21.) számú közleménye

A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a Területi Szaktanácsadási Központ által nyújtott szaktanácsadási szolgáltatások után, az alábbi célterületeken:

a) a kölcsönös megfeleltetés előírásainak való megfelelés;

b) a közösségi jogszabályokon alapuló munkahelyi biztonsági előírások betartása;

c) a gazdálkodás összteljesítményének javítása.

A támogatás nem vehető igénybe olyan ügyfél esetében, aki bejegyzett szaktanácsadó; TSzK.

 

A támogatás mértéke

A támogatás mértékét a támogatási rendelet 4. §-a szabályozza. A támogatási összeg a szolgáltatási szerződés értéke alapján kerül meghatározásra. A támogatás mértéke ügyfelenként nem haladhatja meg a szaktanácsadási szolgáltatásonként elszámolható összes kiadás 80%-át.

Nem támogatható az olyan TSzK-val kötött szolgáltatási szerződésen alapuló támogatási kérelem, amely 40.000 Ft-ot – erdőgazdálkodó ügyfél esetében 20.000 Ft-ot – el nem érő összegű támogatás igénylésére irányul.

A szaktanácsadási szolgáltatás esetén a támogatási összeg egy naptári évre vonatkozó szerződések tekintetében nem haladhatja meg a 700 eurónak megfelelő forint összeget.

 

A kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok

A támogatási rendelet 6. § (2) bekezdése szerint az egyesített támogatási-kifizetési kérelem ügyfélkapun keresztül elektronikus űrlapon nyújtható be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 2014. április 1-jétől április 30-ig.

Az egyesített támogatási-kifizetési kérelemhez csatolni kell az igénybe vett szaktanácsadási szolgáltatás teljesítését igazoló, az ügyféllel szerződéses kapcsolatban álló TSzK által kiállított, az ügyfél által pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányán, a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatoknak, valamint az aláírt szaktanácsadási napló kivonatának lapolvasóval készített elektronikus másolatát.

Az MVH 42/2014. (III. 21.) számú közleménye

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről

A rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a határozat jogerőre emelkedését követően a másodikként ténylegesen megnyíló kifizetési időszak végéig kötelesek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani.

 

A kifizetési kérelem benyújtása

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg 90%-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet a jelen közlemény mellékletét képező nyomtatványon, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban.

A rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó időszakok évente az alábbiak:

  • január 1–31.,
  • április 1–30.,
  • július 1–31.,
  • október 1–31.

Azon ügyfeleknek, akiknek a 2009. évben benyújtott támogatási kérelemre vonatkozó jóváhagyó határozata 2013. október 31. után emelkedett jogerőre, a 2014. január 1. és 31. közötti benyújtási időszak minősült az első kifizetési időszaknak. Ezen ügyfelek legkésőbb a másodikként ténylegesen megnyíló kifizetési időszak végéig, azaz 2014. április 1–30. között kötelesek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani.

Azon ügyfeleknek, akiknek a 2009. évben benyújtott támogatási kérelemre vonatkozó jóváhagyó határozata 2014. január 31. után emelkedett jogerőre, a 2014. április 1–30. közötti benyújtási időszak minősül az első kifizetési időszaknak. Ezen ügyfelek legkésőbb a másodikként ténylegesen megnyíló kifizetési időszak végéig, azaz 2014. július 1–31. között kötelesek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani.

Azon ügyfeleknek, akiknek a 2009. évben benyújtott támogatási kérelemre vonatkozó jóváhagyó határozata 2014. április 30. után emelkedik jogerőre, a 2014. július 1–31. közötti benyújtási időszak minősül az első kifizetési időszaknak. Ezen ügyfelek legkésőbb a másodikként ténylegesen megnyíló kifizetési időszak végéig, azaz 2014. október 1–31. között kötelesek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani.

Azon ügyfeleknek, akiknek a 2009. évben benyújtott támogatási kérelemre vonatkozó jóváhagyó határozata 2014. július 31. után emelkedik jogerőre, a 2014. október 1–31. közötti benyújtási időszak minősül az első kifizetési időszaknak. Ezen ügyfelek legkésőbb a másodikként ténylegesen megnyíló kifizetési időszak végéig, azaz 2015. január 1–31. között kötelesek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani.

Azon ügyfeleknek, akiknek a 2009. évben benyújtott támogatási kérelemre vonatkozó jóváhagyó határozata 2014. október 31. után emelkedik jogerőre, a 2015. január 1. és 31. közötti benyújtási időszak minősül az első kifizetési időszaknak. Ezen ügyfelek legkésőbb a másodikként ténylegesen megnyíló kifizetési időszak végéig, azaz 2015. április 1–30. között kötelesek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani.

 

Az MVH 39/2014. (III. 6.) MVH közleménye

A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2013/2014 borpiaci évben benyújtandó „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről

A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet értelmében az MVH által jóváhagyott egyéni tervben foglaltak szerint megvalósított szerkezetátalakítás alapján támogatás kifizetése igényelhető.

 

A támogatási kérelem benyújtása

A rendelet 16. § (3) bekezdése értelmében támogatási kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki rendelkezik az MVH által jóváhagyott egyéni tervvel. A rendelet 16. § (7) bekezdése értelmében: „A támogatási kérelmeket az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó közlemény szerinti nyomtatványon kell benyújtani.” A jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti B3050 kódszámú támogatási kérelmet az előírt mellékletek csatolásával együtt 2014. április 1-je és 2014. július 15-e között kell benyújtani postai úton az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága részére az alábbi címre:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága

1476 Budapest Pf. 407.

Támogatási kérelmet kizárólag már megvalósított tevékenységre lehet benyújtani.

Hegedűs Szilvia

Forrás: www.mvh.gov.hu, www.nak.hu