MENÜ

SPIRIT-T a fenntartható kukorica gyomirtás kulcsa

Oldalszám: 22
Kocsó Árpád 2014.04.08.

A vegyszeres gyomirtás nehézségét ma is elsősorban a kultúrnövénnyel rokon gyomfajok irtása adja. Egyszikű kultúrából egyszikű gyomnövényt, illetve kétszikűből kétszikűt nehéz kivenni.

Kukoricában az egyszikűek irtása a nehéz feladat. Morfológiailag (levélállás, viaszosság stb.) minimális az egyszikű gyomok és a kukorica közötti különbség. A nehézséget tovább fokozza az egyszikű gyomfajok folyamatos kelése, így egyszerre különböző fejlettségű (érzékenységű) gyomnövények találhatóak a területen. Kizárólag kontakt (perzselő) hatású gyomirtó szer közvetlenül a kukorica kelése utáni 2-3 leveles állapotig használható. A későbbi fenofázisban már csak felszívódó hatóanyagokat alkalmazhatunk.

Erre a célra posztemergensen eddig 2 hatóanyagcsoportot használtunk:

ALS-gátlók, ezen belül főleg 3 hatóanyag, amit közel 15–20 éve használunk. Az ALS-gátlók a fehérjék szintézisét gátolják. Tünetileg a gyomnövények fejlődését megállítják, majd zömmel jellegzetes vörösödő antociános tüneteket okoznak a nehezen irtható egyszikű gyomnövényeken. Mivel csak 1 hatáshelyen dolgoznak, így rendszeres, hosszan tartó használatuk után hatáscsökkenés, rezisztencia problémák alakulhatnak ki, illetve túlzottan nagy mennyiségben történő használatuk (több ALS-gátló egyszerre) igénybe veheti a növény bontóenzim rendszerét, ami esetlegesen terméscsökkenést is okozhat. Mégis kukoricában, pl. az évelő egyszikűek elleni harcban ez a hatóanyagcsoport jelen pillanatban nélkülözhetetlen.

A másik csoportot a HPPD-gátlók alkották. Ezen belül főleg 2-(3) hatóanyagot használtunk, több mint 10 éven keresztül. A triketonok elsődleges hatásként a plasztokinon bioszintézisét gátolják, másodlagosan pedig a karotionidok bioszintézisében okoznak zavart. A triketonok tehát 2 hatáshelyen dolgoznak, jellemzően fehéredő tüneteket okoznak. A két hatáshely miatt lényegesen több gyomnövény (egy- és kétszikű) mutat érzékenységet erre a hatóanyagcsoportra. Ráadásul a ma használt 3 hatóanyag szuper szelektív, „tűzoltásra” is használható. Sőt, posztemergens kezelés után, csapadék hatására a nehezen irtható kétszikűek ellen, talajon keresztüli hatásukra is számíthatunk.

Láthatjuk, hogy a kukorica gyomirtás nehézségét okozó egyszikűek elleni védelmet két eltérő tulajdonságú hatóanyagcsoporttal oldottuk meg. Az eltérés mellett azonban hasonlóság is van közöttük. Mindkét hatóanyagcsoportnak a felszívódás elősegítésére adjuvánsokra van szüksége, illetve felszívódó hatóanyagok révén növényi élettevékenységre is (kukoricánál min 10oC átlaghőmérséklet).

Ezek a termékek voltak kukorica posztemergens gyomirtási rendszereink alapjai. 
A Makhteshim Agan azonban valami mást, még jobbat akart. Felismerte, hogy a két eltérő hatásmechanizmusú, ALS-gátló és HPPD-gátló hatóanyag egy termékben történő használatával már 3 helyen avatkozik be a gyomnövények életébe, amely igen komoly szinergista hatással rendelkezik. Ráadásul a 3 hatáshelyen beavatkozó termékek esetében a gyomnövények gyomirtó szerekre történő rezisztencia kialakulása is csökkenthető. Kiválasztottuk hát a piac által legkeresettebb és egyben a leghatékonyabbnak ítélt ALS-gátlót, a nikoszulfuront, valamint a legjobb talajhatással is bíró HPPD-gátlót, a szulkotriont. Mindezt a felszívódás elősegítésére megtoldottuk Bio-Film-el. Így készült el a SPIRIT. Ezzel rendelkezésünkre állt egy új termék a kukorica gyomirtásában, amely nagyon más volt, mint az eddigiek!

Kétéves szántóföldi tapasztalataink alapján fölmerült a kérdés, hogy lehet-e még fokozni a gyomirtás hatékonyságát, megtartva a termék kiváló szelektivitását. Termelőinkkel közösen találtuk meg az IGEN választ.

Régebben rendelkezésünkre álltak még a triazinok, amelyek közül főleg az atrazint használtuk. Kiváló szelektivitás és talajon keresztüli hatás jellemezte ezt a csoportot. Bizonyos gyomnövények esetében erősebb gyomirtó hatékonyságot mutattak, mint az előbb említett két hatóanyagcsoport tagjai (muhar fajok, varjúmák, ebszikfű stb). Az atrazin már nem, de a triazinok közül a terbutilazin elérhető és bevethető az előbb említett megfontolásból.

A SPIRIT-et megtoldottuk egy kis TREK-P-vel (terbutilazin+pendimetalin), így készült el a SPIRIT-T.

A SPIRIT-T tartalmaz tehát ALS-gátlót (nikoszulfuron), HPPD-gátlót (szulkotrion), triazint (terbutilazin), dinitro-anilint (pendimetalin) + adjuvánst (Bio-Film). A SPIRIT-T egy teljesen egyedi kombináció, mely a szelektivitást megtartva ugyan, kíméletlenül széles gyomirtó spektrummal rendelkezik.

A SPIRIT-T nemcsak összetételében különleges, hanem az általa okozott tünetegyüttes terén is. A SPIRIT-T használata után a gyomokon a gyomirtó szer tünetei eltérnek az eddig általunk megszokottól. Várnánk vörösödő, esetleg fehéredő tüneteket az egyszikűeken, sárguló-fehéredő tüneteket a kétszikűeken. Ehelyett a kétszikűek néhány napi nagyon enyhe sárgulás, mattulás után barnára száradnak. Az egyszikűek esetében a még nem gyökérváltott egyedek nagyon gyorsan elbarnulnak, elpusztulnak. A jóval gyökérváltás után lévő egyedek csúcshajtása is gyorsan leszárad, lebarnul (nem vörös, nem fehér). Nem jellemző a HPPD-gátlók fehéredés utáni „visszazöldülése” sem (túlfejlett egyszikűek esetén), 
a SPIRIT-T hatása teljes.

22 Spirit

A SPIRIT-T használata nagyon sok előnnyel jár:

  1. Látható szinergizmus alakul ki a négy hatóanyag-együttes használata után, minden gyom esetében (különböző hatáshelyen dolgoznak)
  2. Túlfejlett gyomok is eredményesen irthatók
  3. Azok a gyomok is érzékenyek, amelyek a különböző hatóanyagokat túlélik
  4. Rezisztencia kialakulását akadályozhatjuk meg az eltérő hatásmechanizmusok miatt (fenntartható gazdálkodási rendszer)
  5. Gyomok túlfejlettsége okozta árnyékhatás (esernyő effektus) következtében, esetlegesen kialakult aluldozírozás esetén is kielégítő hatást lehet elérni ezzel a kombinációval
  6. Mind a négy hatóanyag szelektív
  7. A kijuttatás időpontjához szabad kezet kapunk a gyom és a kukorica fejlettségétől függetlenül (nagyon korai poszttól az egészen késői posztig)
  8. Talajon keresztüli valódi hosszú tartamhatás érhető el, különösen a nehezen irtható kétszikűek esetében (különösen látványos korai posztemergens alkalmazás esetén)
  9. Kiemelkedő ár-érték aránnyal bír; a megszokott gyomirtási költségek mellett a SPIRIT-T új gyomirtási kategóriát nyitott
  10. Gyorsabb, látványosabb tünetegyüttes, mint a Spirit önmagában

Sajnos az utóbbi években az egyoldalú gyomirtó szer használat hatására az ország több területén rezisztens gyomok szaporodtak el. Mindannyiunk elemi érdeke, hogy a már meglévő gyomirtási rendszereink hatékonyak maradjanak, esetleg még hatékonyabbak legyenek. Ezért az eddig szokásos egyoldalú hatóanyagcsoport használatát lehetőség szerint kerüljük. Használjunk növény- és szerrotációt. Rezisztencia kialakulás gátlására kukoricában használjuk ki a SPIRIT-T adta lehetőségeket. A SPIRIT-T lehet a megoldás egyik kulcsa a hosszú távú kukorica gyomirtási rendszerünk fenntartásában.

 

További információkért keresse területi képviselő kollégáinkat vagy látogasson el a www.mahun.hu oldalra.

Koscsó Árpád,

kereskedelmi képviselő,

Makhteshim Agan Hungary Zrt.