MENÜ

Állami támogatott faktoring konstrukciók az agrárvállalkozások szolgálatában

Oldalszám: 35
2014.05.12.

Újdonság 2014-ben: MNB Növekedési Hitelprogram faktor és EXIMBANK export előfinanszírozó faktor konstrukciók. 2014. II. félévtől várhatóan lesz faktoring lába a 2,5%-os kamatozású MNB Növekedési Hitelprogramnak. Ezentúl várható kedvezményes kamatozású, EUR-ban elérhető export előfinanszírozó faktoring konstrukció az Eximbank bevonásával. 
Mit érdemes tudni ezen konstrukciókról? Kiknek szólnak a programok? – kérdeztük a kérdés szakértőjét, Dr. Molnár Tamást, az OTP Bank faktoring üzletágának igazgatóját.

 

A faktoring egy az agrárszektorban még érdemtelenül kevéssé ismert finanszírozási forma, pedig előnyei kézenfekvőek: működésüket tekintve szinte azonos feladatot töltenek be, mint bármilyen más rövid lejáratú hiteltermék, mégis könnyebben elérhetőek, gyakorlatilag nem igényelnek jogi biztosítékot, gyorsabban lehet általuk pénzhez jutni. Faktoring egy olyan hitelhez hasonló konstrukció, amelyben az agrár-
vállalkozás eladja a bankja számára vevői követeléseit, illetve EU-s támogatási követelését (döntően a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal szembeni követelését). A bank megfinanszírozza a bruttó követelésérték 80-90%-át, ezzel a vevő és követelésállomány gyakorlatilag teljes egészében készpénzzé tehető. Ha a vállalkozásnak folyamatosan keletkezik új vevőkövetelése, azt folyamatosan eladhatja bankjának és így egy a vevőállomány nagyságához igazodó, folyamatos finanszírozáshoz jut úgy, hogy nem kell jelzálog biztosítékot nyújtania, nincs közjegyzői okirati költség és egyéb járulékos költségek.

Az agráriumban jellemzően két típusú követelés faktorálására kerül sor:

  • szinte valamennyi agrárvállalkozó rendelkezik valamilyen EU-s, MVH-n keresztül folyósított támogatással. Ezen támogatástípusok kifejezetten jól faktorálhatóak. Néhány bank kész előfinanszírozni a várható támogatásösszeg akár 90%-át is. A bankok egy része csak hitel formában tud támogatás előfinanszírozást nyújtani, néhány bank azonban már a faktor termékkel is rendelkezésre áll, amely könnyebben érhető el az igénylők számára;
  • szintén jól faktorálhatóak az agrárvállalkozások olyan vevőkövetelései, amelyeknél a vevő egy másik vállalkozás (lehet belföldi, vagy külföldi egyaránt). Ezen követelések bruttó értékének 80-90%-ához lehet a banknál hozzájutni. Szakértők szerint vevőkövetelést faktorálni akkor érdemes, ha az adott vevővel bonyolított forgalom éves szinten meghaladja a 15–20 millió forintot. Ebben az esetben viszont mindenképp érdemes megpróbálni, jelentős tehertételtől szabadítja a vállalkozást a faktor finanszírozás.

Újdonság lehet 2014-ben, hogy mind az Eximbank, mint a Magyar Nemzeti Bank felismerte a faktorálásban rejlő üzleti lehetőséget, ezért döntött arról, hogy állami támogatott kedvezményes faktoring lehetőséget indít. 
Az állami támogatott programok – előzetes várakozások szerint – az alábbiak szerint alakulnak.

 

MNB Növekedési Hitelprogram faktoring

Szakértői várakozások szerint az NHP faktoring konstrukciója hasonló elveken alapul, mint az NHP forgóeszközhitel feltételrendszere, azaz:

  • a maximális költsége (faktor kamat és díjak együttesen) nem haladhatja meg a 2,5%-ot, azaz rendkívül kedvező árú faktor termékről lesz szó;
  • az NHP faktor finanszírozással forint alapú vevői követelések, illetve az MVH-val szembeni támogatások egyaránt előfinanszíroztathatóak;
  • az igénybe vevő vállalkozások köre a KKV törvény szerint „KKV státusú” kell legyen, beleértve az őstermelőket, családi gazdálkodókat, egyéni vállalkozókat, betéti társaságokat, de akár az egyéb társas vállalkozásokat is.

Előzetes várakozások szerint a 2,5%-os faktor lehetőség 2014 második félévben fog megnyílni a mezőgazdasági vállalkozások számára, de már most érdemes lehet a vevői követelések és az MVH-támogatások faktorálási feltételeit a finanszírozó bankkal letárgyalni, hogy az a későbbiekben olcsó NHP-faktorral kezelhető legyen.

 

Eximbank által refinanszírozott, export előfinanszírozó faktor konstrukció

Várhatóan szintén a második félévben indulhat a rendkívül kedvező forrásköltségű, EUR-ban elérhető, Eximbank által refinanszírozott, export előfinanszírozásra szolgáló faktoring konstrukció. Ennek lényege, hogy ha a vállalkozás vevőinek egy része olyan külföldi vállalkozás, amellyel EUR-ban történik a számlázás, úgy ezen vevői követelések akár 2–4% közötti finanszírozási költségen előfinanszíroztathatóak. Ilyen esetben is a faktor megvásárolja a vállalkozás export követeléseit és a követelésérték 80–85%-a erejéig előfinanszírozást nyújt.

Az export előfinanszírozó faktoring termék és az MNB Növekedési hitel faktoring konstrukciója a hazai nagybankoknál mindenképp elérhetővé válik a második félévtől, továbbá várható az is, hogy néhány nem banki faktorcég is ügyfelei rendelkezésére fog állni a fenti konstrukcióval.

Mit érdemes tenni, ha valaki részt kíván venni a támogatott konstrukcióban?

Mindenképp érdemes már most a mezőgazdásznak finanszírozójához fordulni azzal a kérdéssel, hogy az vajon részt fog-e venni a két állami támogatott programban. Természetesen ma még egyik finanszírozó sem tudja a kedvezményes forrású faktorlehetőségeket biztosítani, de talán már most érdemes akár normál, piaci áron faktorszerződést kötni azzal a kikötéssel, hogy a támogatott program belépésével a vállalkozás faktorlehetősége a kedvezményes csomagra változzon.

A faktorálás előnyei ezzel a vállalkozásnak már mostantól rendelkezésére állnak és egyben biztosított, hogy az államilag támogatott programokban elsőként vehet részt a második félévtől.