MENÜ

Áttekintés a megye főbb kultúráira, gépparkjára vonatkozóan

Oldalszám: 24-25
Buzogány Leonóra 2014.07.02.

Somogy az ország ötödik legnagyobb megyéje. Kifejezetten mezőgazdasági orientáltságú, ugyanakkor termőhelyi adottságait tekintve meglehetősen differenciált: itt találhatjuk a kiváló mezőgazdasági adottságokkal bíró Kapos-völgyét, és a nehezen megművelhető Somogyi homokhátat is.

Összességében a megye 56%-án folyik mezőgazdasági termelés. Szántóterülete 254 500 hektár. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet adatai alapján kukoricát tavaly több mint 108 000 hektáron vetettek, búzát körülbelül 54 000 ezer hektáron, napraforgót 27 000 hektáron, repcét pedig közel 18 000 hektáron. Az említett kultúrák közül a kukorica és a repce vetésterülete az utóbbi években stagnál, míg a búzáé és a napraforgóé növekvő tendenciát mutat. Árpát 17 600 hektáron, tritikálét 10 600 hektáron, rozsot 2000 hektáron termesztenek.

Szóját a megyében tavaly 2000 hektáron vetettek, borsót pedig 1100 hektáron. Burgonyát tavaly 450 hektáron termesztettek – jelentősen csökkent a kultúra termőterülete a korábbi évekhez képest (2003-ban hozzávetőlegesen 1000 hektáron, 2000-ben pedig 3800 hektáron termesztették!). A cukorrépa vetésterülete ezzel szemben növekedő tendenciát mutat – míg 2007-ben termőterülete 700 hektár alatt volt, tavaly már közel 2900 hektáron vetettek cukorrépát.

Szőlő összesen 3100 hektáron, alma 1000 hektáron terem. 
A csonthéjasok területe a megyében hozzávetőlegesen 570 ha.

A megye mezőgazdasági gépparkja a következő számadatokkal jellemezhető: minden 40 megművelt hektárra jut egy saját tulajdonú traktor, 62-re egy permetező, 76-ra egy vetőgép, kombájnból pedig hozzávetőlegesen minden megművelt 260 hektárra jut egy.

Kukorica

– nőtt a gyomirtó szeres kezelések száma

A kukorica tavalyi országos termésátlaga 5,36 tonna volt, a Somogy megyei átlag is ehhez hasonló – 5,32 tonna hektáronként. Gyomirtó szerrel a vetésterület csaknem egészét kezelték (98%-át). A gyomirtó szeres kezelések száma a 2012. évi 1,17-ről 2013-ban 1,28-ra nőtt – ez azt jelenti, hogy tavalyelőtt a kezelt terület 83%-án történt egy gyomirtó szeres kezelés, a fennmaradó 17%-án pedig kettő, tavaly pedig nőtt a két kezelést kapott terület 28%-ra. A talajfertőtlenítő szerek felhasználását tekintve tavaly csökkenést tapasztaltunk – míg 2012-ben a terület 30%-án alkalmaztak talajfertőtlenítő szert, 2013-ban ez az arány csupán 25%. Megjegyzendő, hogy mindkét évben az országos átlagnál magasabb ez az arány Somogy megyében.

Búza

– több gombaölő és rovarölő szeres kezelés

A búza hektáronkénti termésátlaga Somogyban tavaly közel 5,3 tonna volt – az országos 4,6 tonnával szemben. Gyomirtó szeres kezelések Somogyban a 2013-ban betakarított őszi búzában a vetésterület 92%-án történtek, amely arányszám növekedést jelent az előző évekhez viszonyítva. Gombaölő szeres kezelés a kultúrában 9%-kal nagyobb arányú területen történik, mint az országos átlag. A kezelésszám is magasabb gombaölő szereket tekintve, ebből következőleg az egy hektárra átlagosan kijuttatott gombaölő szerek száma is nagyobb a megyében az országos átlagnál. Rovarölő szerek tekintetében hasonló a helyzet a gombaölő szegmenshez – ennek hátterében vélhetően az áll, hogy a zászlós levél, illetve a kalász védelme miatt tervezett fungicides kezelés alkalmával kijuttatnak rovarölő szert is ugyanabban a tankkeverékben.

Napraforgó

– kevesebb gyomirtó, több gombaölő

A tavalyi napraforgó termésátlag országosan 2,48 t/ha volt, Somogyban valamivel e fölötti, 2,7 t/ha. A teljes napraforgóval bevetett területen történik legalább egy gyomirtó szeres kezelés. Tavaly az átlagos gyomirtó szeres kezelésszám csak két megyében volt 1,5 alatti – az egyik Somogy, a másik pedig Békés megye. Ez azt jelenti, hogy a terület valamivel több, mint felén csak egy herbicides kezelés történik.

Gombaölő szerrel lényegesen nagyobb területen kezelnek, mint az országos átlag – a megye napraforgó területének kétharmadán történik fungicides kezelés.

Őszi káposztarepce

– több gyomirtó

Az őszi káposztarepce tavalyi termésátlaga a megyében 2,87 t/ha volt, ami 10%-kal haladja meg az országos átlagot. Gyomirtó szerrel az össz-
terület közel 90%-át kezelik a megyében. Az egységnyi kezelt területre kijuttatott gyomirtó szerek száma Somogyban a legmagasabb, átlagosan 1,92. Gombaölő szerrel a vetésterület 76%-át kezelik, növekedésszabályozó szerrel pedig az egynegyedét. Tavaly Somogyban a rovarölő szeres kezelések az országos átlagnak megfelelően alakultak mind a szertípussal kezelt terület arányát illetően, mind pedig az egységnyi területre kijuttatott rovarölő szerek számára vonatkozóan.

Cukorrépa

– sok gyomirtó szeres kezelés

A cukorrépa országos termésátlaga közelíti a hektáronkénti 50 tonnát. Somogyban valamelyest alacsonyabb ez az érték, hozzávetőlegesen 45 t/ha. Gyomirtó szeres kezelés a teljes vetésterületen történik, az átlagos gyomirtó szeres kezelésszám itt volt a legmagasabb az országban 2013-ban. Egységnyi kezelt területre Somogyban közel nyolc herbicidet juttattak ki tavaly. Gombaölő szeres kezelés a teljes vetésterületen történt, rovarölő szeres pedig a terület közel háromnegyedén.

25.1.gyomirtó
Egy kezelt hektárra jutó növényvédő szer költés különbsége Somogy megyében az országos átlaghoz képest (2013)

Szőlő

– kevesebb gombaölő szeres kezelés

Somogyban található a méltán híres Dél-Balatoni borvidék, mely Zamárditól Balatonberényig terül el. A szőlőművelést ezen a területen a római korig lehet visszavezetni. A vidék fehérborai könnyűek, illatosak, gyümölcsösek; pezsgők előállítására alkalmasak. A legelterjedtebb fajták: Chardonnay, Zöld veltelini, Olaszrizling, Királyleányka, Irsai Olivér, Rizlingszilváni.

A szőlő növényvédelmi technológiája a következő módon jellemezhető: gombaölő szerrel a teljes területet kezelik, a fungicides kezelések átlagos száma a megyében tavaly 14%-kal alacsonyabb volt az országos átlagnál. Az ültetvények kétharmadán történt gyomirtó szeres kezelés, rovarölőt pedig csaknem a szőlőterület teljes egészén használtak 2013-ban.

Összefoglalás – hektárköltségek

A növényvédelmi technológia egy mutatója az átlagos hektárköltség, melyet a kezelt területre kijuttatott növényvédő szerek nettó listaárai, illetve az alkalmazott dózisok alapján állapítunk meg. A mellékelt ábrán a fentiekben említett kultúrák főbb szertípusaira vonatkozóan látható egy összehasonlítás Somogy megye és az országos átlag között.

Végezetül ezúton is köszönjük a gazdálkodóknak, hogy fogadják kérdezőbiztosainkat, válaszolnak kérdéseinkre és segítik munkánkat. Sikeres évet kívánunk minden kedves olvasónak!

Buzogány Leonóra, Kleffmann Group