MENÜ

A teljesítmény javítása a nagyobb jövedelmezőség érdekében 
a folyékony formájú Econase® XT 
takarmánykeverőben történő alkalmazásával

Oldalszám: 98-99
2014.07.03.

A takarmány alapanyagok árának ingadozásával és a jelenlegi takarmánypiaci viszonyok jelentette nyomással szembesülő takarmánygyártók és állattartók olyan megoldásokat keresnek, melyekkel tovább csökkenthetik a takarmányköltségeket és javíthatják a termelés jövedelmezőségét.

 

Az AB Vista szerint a takarmányrostot lebontó enzimek (NSP enzimek) takarmányipari felhasználása világszerte fokozatosan nő.

Az NSP enzimek nem kizárólag a viszkozitás és így az alommal kapcsolatos potenciális problémák csökkentéséhez szükségesek (amit az állattartók kiemelt fontosságúnak tartanak), hanem a kész takarmány tápértékét is növelik. A 2012-es EuroTier kiállításon az AB Vista bemutatta az Econase XT-t, egy önmagában hőstabil NSP készítményt, melynek alkalmazását az Európai Unióban 2008-ban engedélyezték, és amely az AB Vista állítása szerint „a piacon lévő NSP takarmányenzimek közül a legnagyobb forgalomnövekedést éri el”. Négy évvel ezelőtt Richard Cooper, az AB Vista elnök-vezérigazgatója az Econase XT-t egy olyan, valóban úttörő termékként írta le, amely forradalmasíthatja a xilanáz takarmányokban való alkalmazásának megbízhatóságát és egységességét.

Paul Steen, az AB Vista technikai szolgáltatási igazgatója hozzáteszi: „Vevőink az Európai Unióban és világszerte egyaránt kedvezően fogadták az Econase® XT nyújtotta egyedülálló előnyöket és a kivételesen nagy hatékonyságot. Várakozásaink szerint e készítmény forgalma tovább nő majd azzal párhuzamosan, hogy egyre több vevő ismeri meg az új „mixer liquid application” (MLA) [takarmánykeverői folyékony alkalmazási] technológiánkat.”

 

 98 econase xt

 

Az új alkalmazási módszernek köszönhetően a takarmánygyártók a folyékony formájú Econase® XT-t már a pelletálás előtt, a szakaszos keverőben alkalmazhatják. A jelenleg forgalomban lévő készítmények közül az Econase® XT az egyedüli olyan enzim, amely elég stabil ahhoz, hogy folyékony készítményként már a szakaszos keverőben hozzáadható legyen a takarmányhoz. Az Econase® XT esetében maga az enzimmolekula stabil a pelletálás hőmérsékletén, ellentétben más készítményekkel, melyek stabilizáló eljárásokat – például bevonást – igényelnek. 
Az Econase® XT önálló hőstabilitását pelletálási tesztek széles körével bizonyították akadémiai kutatóintézetekben és árutermelő takarmánykeverőkben egyaránt. Az Econase® XT MLA technológia a takarmányban való homogénebb eloszlást és kisebb szórást (alacsonyabb variációs koefficienseket) biztosít a felhasználók számára, mint a folyékony formájú enzimek hagyományos, a pelletálást követő alkalmazása. A kísérleti adatok egy további gazdasági előnyt is jeleznek: a folyékony Econase® XT keverőben történő hozzáadásával előállított takarmány pelletálása kisebb áramfogyasztással jár.

 

„Az Econase® XT egyedülálló,

mivel az egyetlen olyan NSP enzim,

amely folyadék vagy por formájában

egyaránt teljes mértékű önálló

hőstabilitással rendelkezik.”

 

„A folyadékok takarmányokhoz való hozzáadása a szakaszos keverőben egy jól kialakult gyakorlat, a technológia jól ismert, a berendezés pedig viszonylag egyszerű. Az MLA dozírozó rendszer költsége jelentősen kisebb, mint a pelletálást követő alkalmazásé. Az e szakaszban alkalmazott gyakori takarmányalkotók közé tartoznak a zsírok, a betain, a kolin-klorid és az aminosavak. A folyékony NSP enzimek keverés előtti hozzáadásában rejlő összes lehetséges előny teljes körű feltárása a jövő feladata, a legtöbb NSP enzimkészítmény hőstabilitásával kapcsolatos eddigi nehézségek miatt.” – magyarázza Paul Steen.

Az új alkalmazási módszer mellett az AB Vista gyors elemzési technológiák és közel-infravörös reflektancia (NIR) alapú gabonaminőség-előrejelzési szolgáltatások kifejlesztésén is dolgozik, hogy tovább növelje a vevőinek nyújtott szolgáltatások értékét. A takarmányelemzés megkönnyítése érdekében az AB Vista olyan ELISA alapú kimutatási módszereket is kifejlesztett, melyek segítségével a vevők meg tudnak győződni az Econase® XT takarmányokban való jelenlétéről: a minőségi kimutatás a gyártás után néhány percen belül, a mennyiségi meghatározás pedig két órán belül lehetséges. Ezen szolgáltatások a termék magyarországi forgalmazójánál is elérhetőek.

 

„Az értékesített mennyiség

tekintetében a leggyorsabb

növekedést mutató NSP

takarmányenzim a piacon

az Econase® XT.”

 

„Az AB Vista elkötelezett amellett, hogy vevőinek kiemelkedő készítményeket és értéket nyújtson” – húzta alá Paul Steen. „Szilárd meggyőződésünk szerint itt az ideje annak, hogy az NSP enzimek szerepét nem kizárólag az enzim és a takarmányban lévő szubsztrát közötti kapcsolat alapján tárgyaljuk, hanem azzal is foglalkozunk, hogy az NSP enzim aktivitása és a szubsztrát átalakítása milyen kölcsönhatásban van az állat anyagforgalmi és élettani jellemzőivel. Jelen pillanatban ez az AB Vista érdeklődésének homlokterében lévő egyik legjelentősebb kutatási terület. Szeretnénk javítani az NSP enzimek monogasztrikus állatok takarmányaiban való felhasználásának színvonalát” – jelentette ki végül Paul Steen.

 

Kísérlet bemutatása

Ha a folyékony formájú Econase® XT készítményt a keverőben adják hozzá a takarmányhoz, ez alternatív megoldást jelent a pelletált takarmányokat gyártó takarmánykeverő üzemek számára.

(Kutatási helyszín: árutermelő keverőüzem, Ázsia)

Az Econase XT 25 L készítmény nagy hőstabilitással rendelkezik, ezért már a kondicionálás előtt, a keverőben hozzáadható a takarmányhoz a pelletált takarmányokat gyártó takarmánykeverő üzemekben.

 

Kísérleti elrendezés

Az Econase® XT 25 L hőstabilitását egy árutermelő takarmánykeverő üzemben értékeltük. Kezdetben öt tétel normál, Econase XT 25 L nélküli kukoricaalapú brojlertápot állítottunk elő, majd ezt követően 10 tétel kísérleti tápot gyártottunk, melyhez 100 g/tonna mennyiségben adtuk hozzá az Econase® XT 25 L készítményt.

Minden tétel hat tonna takarmánynak felelt meg, amit egy horizontális keverőben állítottunk elő. Az Econase® XT 25 L készítményt közvetlenül a keverőbe való bemérés előtt vízzel hígítottuk; a keverőbe történő bemérése ugyanazon rendszer szerint történt, mint az ugyanahhoz a tételhez hozzáadott más folyékony kiegészítőké. Az összes tételt 90°C hőmérsékleten kondicionáltuk, majd összesen 30 másodpercig 107–110°C hőmérsékleten expandáltuk (1. ábra).

 

99.1.pannaditiv1.
1. ábra

A takarmány hőmérsékletét közvetlenül a préselés után megmértük, és az minden tétel esetében 94 és 96°C között volt. Minden tétel esetében reprezentatív mintákat vettünk a keverő töltőgarat alatti részéből (a dercés tápból), valamint a pelletálás előtti és utáni szitálás során, majd a mintákat laboratóriumba küldtük a xilanáz-aktivitás meghatározása céljából. Az ötödik tételből 10 mintát külön elemzésre küldtünk az enzimaktivitás tételen belüli eloszlásának meghatározására (homogenitás) (2. ábra).

 

2. ábra
2. ábra

 

Következtetések

Az „üres” (enzim-kiegészítés nélküli) mintákban az enzimaktivitás 1000 E/kg volt mind a dercés, mind a pellet formájú minták esetében, ami igazolja a takarmány alacsony endogén xilanáz-aktivitását. Azt követően, hogy az Econase® XT 25 L készítményt hozzáadtuk a 10 tételhez, a visszanyerés a pellet formájú táp esetében 90%-os volt a dercés formájú mintához viszonyítva, és 106%-os a várt aktivitáshoz képest. A hidrotermális feldolgozási körülmények jelentette nagy igénybevételt (90°C-on történő kondicionálás, majd 100°C-os hőmérsékletnek való kitétel az expanderben) figyelembe véve az eredmények igazolják az Econase® XT molekula önálló hőstabilitását. Ezek a megfigyelések megerősítik azt is, hogy a folyékony Econase® XT készítmény közvetlenül a keverőben is hozzáadható a takarmányhoz, még pelletált takarmányok gyártása esetén is.

Az ötödik tételből vett tíz takarmányminta elemzése nagymértékű egységességet mutatott: a variációs koefficiens mind a dercés, mind a pellet formájú minták esetében 5%-os volt.

Következtetésképpen megállapítható, hogy a folyékony Econase® XT készítmény nagyfokú hőstabilitással rendelkezik, és már közvetlenül a keverőben hozzáadható a takarmányhoz pellet formájú takarmányok gyártása esetén. Ez a lehetőség javítani fogja az alkalmazás egységességét, emellett lehetővé teszi a folyékony alkalmazás beruházási költségeinek csökkentését is.

Megjelenés: Feedinfo News 2012. 11.07. A cikk teljes, vágatlan verziója angol nyelven a Panadditív Kft. honlapján érhető el: www.panadditiv.hu

 

A cikkben szereplő termék magyarországi forgalmazója:

Panadditív Kft  2040 Budaörs, Gyár u. 2.  Tel.: 06-23/886-940

[email protected] • www.panadditiv.hu

LOGO_Panadditiv_vektoros