MENÜ

Ismét módosultak 
a Növekedési Hitelprogram második szakaszának szabályai

Oldalszám: 57
2014.08.06.

Az MNB június 30-ai hatállyal módosította a hitelprogram feltételrendszerét. Melyek a legfontosabb változások – kérdeztük Szabó Istvánt, az OTP Bank Agrár Ügyfélkapcsolati Főosztály igazgatóját. 

Az egyik legfontosabb változás, hogy beépítésre kerültek a faktoringra vonatkozó részletszabályok, melyek értelmében a faktoring önálló, új hitelcélként került nevesítésre, és a forgóeszközhitelekkel megegyező, maximum 3 éves futamidővel vehető igénybe. Külön kiemelendő, hogy az NHP-s forrás faktoring esetén a többi hitelcéltól eltérően rulírozó jellegű, vagyis a már törlesztett rész újra lehívható a szerződéses összeg erejéig. Fontos tudni továbbá, hogy a már lehívott összeg nagysága havonta egy alkalommal módosítható, azonban az aktuálisan lehívott összegnek megfelelő faktorált állománynak az érintett időszakban fenn kell állnia. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy lejárt számla befogadására nincs lehetőség. 
A futamidő alatt ugyan lejárttá válhatnak követelések, azonban 90 napon túli késedelemmel érintett követelések nem finanszírozhatók. A faktorált számlák lehetséges legkésőbbi lejárati dátuma – összhangban a 3 éves maximális futamidővel – 2017. december 29.

További fontos változás, hogy eltörlésre került a vállalatalapítás dátumát korlátozó 2014. február 28-i határidő.

Az OTP Banknál milyen tapasztalatok vannak a Növekedési Hitelprogram második szakaszával kapcsolatban?

Az MNB jelentése alapján 2014. június 27-ig a hitelintézetek 223,4 Mrd Ft összegű szerződésről nyújtottak be adatszolgáltatást az MNB felé, amelyből 183,7 Mrd Ft-ot folyósítottak ki. A leszerződött összeg több mint 98%-a új hitel. Ezen belül az új beruházási hitelek (és új lízingügyletek) részesedése 61%, az új forgóeszközhiteleké 23%, míg az EU-s támogatások előfinanszírozása 16%. Az ágazati eloszlást tekintve a mezőgazdaság részesedése továbbra is kimagasló. Az NHP 2-ben az OTP Bank piaci részesedése meghaladja a vállalati hitelpiacon elért részesedését. Tapasztalataink szerint az egyes pilléreknél a piaci adatokhoz képest az OTP ügyfeleinél jellemzően más a hiteltípusok aránya, az I. pillérben a beruházási hiteleken túl jelentős a támogatás előfinanszírozás, a II. pillérben a beruházási hitelek kiváltása a mérvadó. Az egy ügyletre jutó átlagos állomány 32 millió Ft.

Mi a helyzet az agráriummal?

Az OTP Bank továbbra is aktívan részt vesz a jegybank által indított Növekedési Hitelprogramban, emellett tevékenységében elkötelezett az agrárium iránt. Ezt az elköteleződést és aktivitást mutatja, hogy az OTP-n belül a Növekedési Hitelprogramban az agrár szegmens részesedése megközelíti a 60%-ot. Ami a területi elosztást illeti, némiképp eltér OTP NHP-s „agrártérképe” az MNB adataitól, a hitelprogram keretein belül a Dunától keletre (Budapest és Pest megye kivételével) került leszerződésre az ügyletek kétharmada.

A kedvezményes 2,5%-os kamat miatt a Növekedési Hitelprogram kiváló lehetőséget teremt a kkv-k számára fejlesztési elképzeléseik megvalósításához. De mit tud ajánlani azon ügyfeleknek, akik forgóeszközhitel esetén nem férnek bele a 3 éves futamidőbe?

Azon agrárügyfelek számára, akiknek a kedvezményes kamat mellett a futamidő is fontos szempont, jó ajánlat lehet az Új Magyarország Agrár Forgóeszköz vagy az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram. Ezeknél a maximális futamidő 6 év, és az esedékes kamatfizetéshez a hitelkamat 50%-áig kamattámogatás kapcsolódik.