MENÜ

Adóügy: A mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó adózási módok

Oldalszám: 9
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.09.08.

Az őstermelő által választható adózási módok:

- 600 ezer Ft bevétel alatt adómentes, felette választható:
- 10%-os költséghányad alkalmazása;
- Átalányadó (8 millió forint bevételig választható);
- Tételes költségelszámolás;
- vagy (600 e–4 millió bevétel esetén) 20%-ról költségnyilatkozat.

 

Amennyiben csak a folyósított támogatások összegével lépi túl a mezőgazdasági őstermelő a fenti értékhatárokat, de az őstermelői bevétellel nem, attól még alkalmazhatja a hozzájuk kapcsolódó kedvezményeket, de a teljes összegre.

  • Az SZJA mértéke egységesen az összevont adóalap 16%-a,
  • Az átalányadózó magánszemély, egyéni vállalkozó, őstermelő jövedelme is összevont jövedelemként adózik, ezáltal a családi adókedvezmény érvényesítésére jogosult.

 

Az egyes adózási módok alkalmazása

 

1. A mezőgazdasági őstermelőnek – az átalányadózást választó kistermelő is –, ha az e tevékenységből származó bevétele nem haladja meg az évi 600 ezer forintot, akkor nem kell jövedelmet és adót megállapítania.

Az évi 600 ezer forintot meghaladó bevétel esetén a jövedelem az alábbi adózási módok szerint állapítható meg:

 

2. 10%-os költséghányad: Akkor alkalmazandó, ha a termelő nem kíván a költségeivel tételesen elszámolni. Ekkor a bevétel 90%-a tekintendő jövedelemnek. Ez az összeg, amely esetleg más jövedelemmel való összevonás után kell az adó alapját megállapítani. 
Az adó kiszámítása: az adó alapja után 16%-os adókulccsal kell adóznia. A mezőgazdasági tevékenység adójából maximum 100.000 Ft őstermelői adókedvezmény és más igazolt adókedvezmény is igénybe vehető.

 

3. Átalányadózás: A mezőgazdasági kistermelő: akinek a mezőgazdasági tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg. Ezen bevételi határig választható a mezőgazdasági termelő számára az átalányadózás. Amennyiben egyidejűleg egyéni vállalkozó is, akkor mindkettő vállalkozási formára külön-külön és egyidejűleg választhatja ezt az adózási módszert. Az adóalap kiszámítása: állati termékek esetén jövedelem a bevétel 6%-a, növényi termékek esetén pedig a bevétel 15%-a a jövedelem, amely után 16% személyi jövedelemadót és 15% egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie.

2014. évre történő választását a 2013. évi adóbevallás nyilatkozati lapján jelölni kell!

Amennyiben az átalányadózást választó kistermelő költségei fedezetére vagy fejlesztési célra támogatást kapott, akkor a támogatás összegéből az adóévben önálló tevékenységből származó bevételként annyit kell bevallania, amennyit abból igazoltan felhasznált.

 

4. Tételes költségelszámolás nyilatkozattal: A 2014. adóévre változatlanul lehetőség van egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tenni annak a tételes költségelszámolást alkalmazó kistermelőnek, akinek a mezőgazdasági termelésből származó bevétele 600.000 Ft és 4 millió forint közötti. A nyilatkozattételnek továbbra is feltétele, hogy rendelkezzen a tevékenységével összefüggésben felmerült, legalább a bevétel 20%-át kitevő számlákkal igazolt költséggel és útnyilvántartással alátámasztott járműhasználati költséggel. Ekkor arról is nyilatkozik, hogy az adóévben nem volt a mezőgazdasági kistermelésből adóköteles jövedelme. Azokban az adóévekben, amelyekben egyszerűsített nyilatkozatot tesz a kistermelő, a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásából valamint az elhatárolt veszteségből 20%-ot elszámoltnak kell tekinteni.

Ebben az esetben SZJA-t nem kell fizetnie, csupán egészségügyi hozzájárulást, amely a bevétel 5%-nak a 15%-a.

 

5. Tételes költségelszámolás: Az igazolt költségeken felül 8 millió forint bevételig 40%-os kistermelői költségátalány is levonható. Ebben az esetben veszteséget mindaddig nem határolhat el, amíg kistermelői költséghányadot is elszámol. A korrigált bevétel és a költségek különbsége a jövedelem (ha az pozitív előjelű), amely után 16% a fizetendő személyi jövedelemadó és 27% egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie. Főállású őstermelő az éves járulékalapjával csökkentheti az EHO alapját és azt csak a különbözet után köteles megfizetni.

A mezőgazdasági tevékenység adójából maximum 100 000 Ft őstermelői adókedvezmény vehető igénybe. Ez az adókedvezmény de minimis (csekély összegű) agrártámogatásnak minősül, igénybe vételének feltétele, hogy a magánszemélynek az adóbevallásában fel kell tüntetnie a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerbeli regisztrációs számát.

Krenovszkyné Lovász Andrea