MENÜ

SzójaOskola- Szójapiaci helyzetkép

Oldalszám: 74-75
Dr. Tikász Ildikó Edit 2014.09.04.

Az előrejelzések szerint az októberben kezdődő 2014/2015. gazdasági évben a folyó szezonénál is nagyobb, akár rekord szójababkínálatra lehet számítani a világon. A szójabab keresletét ugyanakkor – versenyképesebb áraik miatt – a helyettesítő termények (elsősorban repcemag) szintén gazdagnak ígérkező kibocsátása mérsékelheti, így a főbb exportőr országok átmenő szójababkészletei akár többszörösére növekedhetnek. A kiélezett verseny ezért nemcsak a szója-, hanem az egész olajnövény-ágazatban jelentős nyomást gyakorolhat a terményárakra.

Évről-évre nő a világ szójababtermelése

A szójabab globális termelése és felhasználása az elmúlt évtizedben az ázsiai országok – elsősorban Kína – húsfogyasztásának növekedésével szinte töretlenül fejlődött. A legfrissebb projekciók a világ 2014/2015. gazdasági évi szójababtermését rekord nagyságúra 305 millió tonnára jelzik, ami 7%-kal múlhatja felül az előző szezonét. A legnagyobb termelő országok közül több szójababot takaríthatnak be az USA-ban (+16%), Brazíliában (+4%), Ukrajnában (+26%) és Oroszországban (+65%), míg Argentínában és Indiában a 2013/2014. gazdasági évihez hasonló mennyiségű, Kínában pedig valamivel kevesebb (-2%) termény kerülhet a tárolókba.

 74.1.szójabab

Forrás: USDA

A világ elsőszámú szójababtermelőjénél, az Amerikai Egyesült Államokban a vártnál nagyobb területen, 34 millió hektáron (+11%) vetettek szóját az idén, és a kedvező időjárásnak köszönhetően a terméskilátások is igen biztatóak. Az ország agrárminisztériuma (USDA) 2014. augusztus 10-i jelentésében az állomány 70%-át (egy évvel korábban 64%-át) jó/kiváló állapotúnak minősítette. Amennyiben a szója kritikus fejlődési szakaszát (virágzás, hüvelykötődés) is hasonló időjárás segíti az elkövetkező hetekben, úgy akár minden idők legnagyobb hozama (3,05 tonna/hektár) mellett 104 millió tonna szójababot takaríthatnak be ősszel a gazdák.

Indiában a csapadékhiány negatívan befolyásolta a szója vetését, így végül a tavalyinál 10%-kal kisebb területen, 11 millió hektáron került mag a földbe. A termésátlag ugyanakkor várhatóan kissé javul a múlt évihez képest, azaz idén is 11 millió tonna körüli termésre számítanak az elemzők. A fekete-tengeri régió országai közül Ukrajnában és Oroszországban a vetésterület bővülésének és a termésátlagok javulásának köszönhetően csaknem tízszeresére nőtt a szójatermesztés volumene az elmúlt évtizedben. A két ország együttes kibocsátása 6,2 millió tonna körül várható az októberben kezdődő gazdasági évben, ami 41%-kal haladhatja meg az egy évvel korábbit. Míg Oroszországban teljes egészében a belső szükséglet kielégítését célozza a termelés, addig Ukrajna a betakarított szójabab 60%-át a külpiacokon értékesíti.

A dél-amerikai kontinens legfőbb termelőire, Brazíliára és Argentínára vonatkozóan az előrevetítés még rendkívül bizonytalan, hiszen majd csak az ún. szójamentes időszakot követően – szeptember végén, októberben – kezdik a 2014/2015. gazdasági évi vetést. A termelési kedvet ezekben az országokban az északi félteke betakarítási eredményei, valamint a világpiaci árak alakulása fogja meghatározni. Az elemzők Brazíliában 2%-os területnövekedés mellett 91 millió tonna, Argentínában a terület kismértékű csökkenése miatt 54 millió tonna termésre számítanak.

 

Az Európai Unió a fehérjeellátás növelésére törekszik

Az előrejelzések szerint az EU-28 szójabab-kibocsátása 1,4-1,5 millió tonna között alakul 2014-ben, ami 10-20%-kal múlhatja felül az előző évit. A szóját termelő tagországok közül Ausztria (+65%), Franciaország (+26,5%) és Olaszország (+9%) a múlt évinél több, míg Románia (-9,5%) és Magyarország (-10%) kevesebb termést takaríthat be az idén. A közösség szójababtermelése az emlékezetes 2012. évi aszályos időszak kivételével töretlenül nőtt – a betakarított terület megkétszereződött – az elmúlt öt évben, ami az EU fehérje-stratégiájának is köszönhető. Ezzel összefüggésben osztrák kezdeményezésre 2012 januárjában létrejött az ún. Donau Soja program, azzal a céllal, hogy az elkövetkezendő években felépítsen egy minőségi, szigorúan GMO-mentes szójababtermelést a Duna térségében, kielégítve a tagországok egyre növekvő takarmányozási és a humánélelmezési igényeit.

 74.2.eu szója

Forrás: Oil World

Az EU tendenciájához hasonlóan Magyarországon is bővült a szója termőterülete, 2008–2014 között 29 ezer hektárról 41 ezer hektárra nőtt, azonban az elmúlt három évben nem változott. A szakértők a szójababtermelés felfuttatását többek között a Donau Soja programhoz való csatlakozásunkban látják, amelyhez az együttműködési megállapodást 2013. január 22-én írta alá országunk. A szójababtermelésünk bár növekvő tendenciát mutat, igen ingadozó a termésátlagok változékonysága miatt. Az átlaghozam 2,2 tonna/hektár körül alakult a 2008–2013 időszakban, 12%-kal elmaradt az EU-28 átlagától.

 74.3.szójaterm.

  

Stagnáló kereskedelem, feltöltődő készletek

A szójabab globális felhasználása előreláthatóan 5%-kal haladja meg az 2013/2014. évi szezonét, 296 millió tonnára növekszik a 2014/2015. gazdasági évben. A feldolgozás elsősorban Kínában, az USA-ban és a dél-amerikai szójatermesztő országokban élénkülhet. Kína szójabab iránti igénye a húsfogyasztás növekedésével a ’90-es évek vége óta dinamikusan nő, a belföldi felhasználás az akkori 15 millió tonna körüli mennyiségről 85 millió tonnára emelkedhet a 2014/2015. évi szezonban. Ezt a szükségletet az ország az évi 10–15 millió tonna termelésével nem tudja kielégíteni, a többit importból fedezi. Az új gazdasági évben az előzőnél 6%-kal több, akár 72 millió tonna terményt szerezhet be a külpiacokról. Az ázsiai ország ezzel a globális forgalom kétharmadát bonyolítja le, és továbbra is stabil piacot biztosít legnagyobb beszállítói, az USA és Brazília részére. A nemzetközi forgalomba így 110 millió tonna körüli bab kerülhet az új szezonban, kicsivel több, mint a 2013/2014. gazdasági évben.

Az EU-28 szójababimportja az uniós termelés felfutása és az egyéb fehérjeforrásul szolgáló növények (főleg repcemag) bőnek ígérkező kínálata miatt várhatóan nem nő tovább, és az egy évvel korábbihoz hasonlóan 12,5 millió tonna körül alakul a 2014/2015. évi szezonban is. A világ elsőszámú szójabab-exportőre, az USA 3%-kal 45,6 millió tonnára növelheti a kivitelét, amit azonban a dél-amerikai országok (elsősorban Brazília) 2015 tavaszán megjelenő kínálata mérsékelhet.

A szójabab globális zárókészlete a 2013/2014. gazdasági évihez viszonyítva közel harmadával 86 millió tonnára nőhet, amelynek 79%-át a három legnagyobb exportőr (az USA, Brazília, Argentína) átmenő készletei adják. Az elemzők becslése szerint az USA-ban a szójabab zárókészlete akár megháromszorozódhat, azaz csaknem 12 millió tonna termény maradhat a tárolókban a 2014/2015. évi szezon végén.

  

Rekordmennyiségű szójadara

Az előrejelzések szerint minden idők legnagyobb globális szójababkínálata következtében rekordmennyiségű mag, 251 millió tonna (+6%) kerülhet az olajütőkbe a 2014/2015. gazdasági évben, így a világ szójadara-kibocsátása megközelítheti a 200 millió tonnát (+6%). Ennek mintegy harmada, 64 millió tonna juthat a nemzetközi forgalomba. A világ legnagyobb daraimportőre, az EU-28 behozatala várhatóan alig emelkedik a folyó évi szezonhoz viszonyítva: a gazdagnak ígérkező repcemagkínálat miatt 20 millió tonna körüli szójadarát vásárolhat a külpiacokon. A főbb exportőrök közül az USA kivitele kissé felülmúlhatja a folyó gazdasági évi 10,6 millió tonnát, míg Argentínáé akár 10%-kal 29,5 millió tonnára növekedhet.

Magyarország szójadaraimportja az állatállomány csökkenésével és a szójababtermelés növekedésével a 2010/2011. gazdasági évtől kezdődően mérséklődött. A KSH adatai szerint az akkori 700 ezer tonna körüli behozatalhoz képest 510 ezer tonna termék érkezett hazánkba a 2012/2013. gazdasági évben. A csökkenés úgy tűnik, hogy a 2013/2014. évi szezonban is folytatódik: 2013. október–2014. május között 300 ezer tonna szójadarát importáltunk, 30 ezer tonnával kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában.

 

Ármozgások

Noha az ótermésű szójabab kínálata az USA-ban rendkívül szűkös volt júliusban, a fizikai piacokon 470 USD/tonnára (FOB Gulf) süllyedt a termény spot ára. A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) ezzel egy időben ugyanis az újtermésű szójabab jegyzése (szeptemberi lejárat) a kedvező terméskilátások miatt 7%-kal 400 USD/tonna közelébe esett, nyomást gyakorolva az ótermés kikötői árára. A termény augusztusi szállításra vonatkozó jegyzése (ótermés) a július közepén elért kétéves mélypontja után azonban a kivezetést megelőző pozíciózárások (a befektetők profitrealizálása) miatt 12%-kal 480 USD/tonna fölé csúcsosodott augusztus 11-én. Ezzel szemben a szeptemberi lejáratra (újtermés) továbbra is tonnánként 400 dollár körüli szinten lehetett ügyletet kötni. Az előrejelzések szerint a termény világpiaci ára ennél is tovább ereszkedhet a következő hetekben, amennyiben az időjárás a szója kritikus fejlődési szakaszaiban is ideális marad.

A szójadara legközelebbi lejáratra szóló jegyzése követte a szójabab ártrendjét Chicagóban: az augusztusi lejárat kivezetése után, a termény szeptemberi jegyzése 400 USD/tonna körüli szintre állt vissza augusztus közepén.

 75.1.szója

Forrás: CME Group, Agrochart

 

Dr. Tikász Ildikó Edit

Agrárgazdasági Kutató Intézet

86 szója