MENÜ

Minden adottságunk megvan ahhoz, hogy Európa élvonalába tartozzunk

Oldalszám: 44-45
2014.10.07.

XV. alkalommal rendezte meg a Sumi Agro Kft. a visegrádi 
Gabonafórumot, soha nem tapasztalt érdeklődés kíséretében. 
Elmondható, hogy e tradicionális rendezvény a magas szintű előadásaival egyértelműen a hazai búzavertikum sikerét szolgálja. Az esemény valamennyi résztvevője talán egyetért abban, hogy búza átlagtermés szempontjából van még fejlődni valónk, a búzatermesztés lehetőségeit és jövőjét vizsgálva viszont elmondhatjuk, hogy minden adottságunk megvan ahhoz, hogy Európa élvonalába tartozzunk. Két előadás összefoglalóját közöljük az alábbiakban. 

 Lakatos Zoltán
Lakatos Zoltán

Mennyiségi szempontból igencsak jónak mondható az idei 5,1 millió tonna búzatermés – kezdte az új búzaszezon értékelését Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. vezérigazgatója –, melyből 2,3 millió tonna kerül belső felhasználásra, ebből 1,2 millió őrlésre, 1,1 millió pedig takarmánynak, így 2,5–2,7 millió tonna búzát lesz lehetőségünk exportálni. Idén megfordult a tendencia a minőség tekintetében, hiszen a nagyon korán learatott búza 35%-a étkezési-malmi minőségű, 65%-a takarmányminőség. Gyengébbek idén a búzák kiőrlés és sütőipari érték szempontjából is – jelezte a szakember. Európában sem jobb a helyzet: gyengébb minőségű lett a román, cseh, szlovák, lengyel, német és a francia búza is; a déli országok termőterületeit pedig az árvíz sújtotta.

 

A párizsi tőzsde ezek okán visszakorrigálta a malmi minőséget, ami azt jelenti, hogy a 170–220-as esésszámot és 10,5-ös fehérjét már elfogad (hazánkban ezt a 22-23-as takarmánybúza tudja produkálni). Ukrajnában jó minőségű a búzatermés, a társult tagság alapján tudna is szállítani, viszont a szakember jelenleg nem érzi ennek „veszélyét”. Nagy árkülönbség alakult ki az étkezési és a takarmánybúza ára között: az étkezési búza 42 ezer Ft-ról indult, jelenleg 52-53 ezer Ft között tart, de már vannak 55 ezer Ft-os vételek is, a takarmánybúza ára 38–40 ezer Ft/t. A malmok több búzát vásároltak: részben az olcsó finanszírozás generálta ezt, részben a félelem, hogy fogy a malmi búza az országban. A kereskedők kis intenzitással vannak jelen a búzapiacon, a nagy termelők pedig még magasabb árat várnak és nem adják el a búzájukat. Lakatos véleménye szerint a búzatermesztésnek nem fog használni, hogy az 1200 hektár feletti földterületekre nem adnak földalapú támogatást, mert szerinte a nagy táblákban lehet professzionálisan búzát termelni. A világ egyre több lisztes terméket igényel, elsősorban az ázsiai térség fogyasztásának növekedése miatt. Magyarország alapvető érdeke, hogy ebből a piacból minél nagyobb szelet jusson nekünk, ehhez pedig minden adottságunk megvan.

Szabó Roland
Szabó Roland

A megfelelő gabona termésszint elérésének egyik kulcseleme a hatékony gyomirtás. A Sumi Agro jól ismert és nagy területen használt Pledge gyomirtó készítményének hatékonyságát kívánja a cég tovább növelni, erre irányultak azok a kísérletek, melyet Szabó Roland fejlesztési vezető mutatott be előadásában.

Olyan kísérleti metodikát állítottak be, ami nincs szinkronban a jelenlegi Pledge engedélyokiratban szereplő felhasználással. 
Az volt az elgondolásuk, hogy ha van gyakorlati hasznuk ezeknek a kísérleteknek, mindenképpen érdemes továbbgondolniuk az engedélyeztetést. Ezekben a vizsgálatokban preemergens, illetve a korai posztemergens 1-2 leveles állapotát vetették össze az engedélyezett 3-4 leveles állapottól a bokrosodásig. Azon gyomnövények körében, melyek előfordulásuk és sűrűségük alapján is statisztikailag számba vehetők bebizonyosodott az, hogy a preemergens eredmények akár 60 g/ha, akár 80 g/ha dózisban is előrelépést jelenthetnek.

 

Egyértelműen körvonalazódtak olyan morfológiai, biológiai sajátosságok, hogy pl. az ebszékfű sokkal érzékenyebben reagált a preemergens kezelésre, még akkor is, ha a dózis csökkent, mint bármelyik poszt kezelésre. Itt látszódott az, hogy a veronika fajok esetében a preemergens kezelések ugyanolyan markáns eredményeket hoztak, mint a 3-4 leveles állapotban. A kettő közötti stádiumban viszont, tehát amikor a búza 1-2 leveles állapotban volt, a teljesítmény romlott, ami betudható annak, hogy az akkor kelő félben lévő veronika pici célfelület a perzselő típusú gyomirtó szernek. Tüneteket ugyan tapasztaltunk, de jelentős számú túlélő egyed volt ahhoz képest, mint amit a preemergens kezeléskor, a 3-4 leveles állapotban el tudtunk érni. Azért rendkívül fontosak ezek az információk a gazdák számára, mert a költségszintet fixálva (60 g/ha) a gyomirtás hatékonyságának növelését tudjuk bizonyítani ezen kísérletek által, ezáltal az eredményességet tudjuk úgy növelni, hogy a környezetterhelés változatlan.

Hazánkban az őszi búza gyomirtási területének mindössze 7%-án végeznek őszi gyomirtást, szemben a nyugat-európai gyakorlattal, ahol ennek tízszerese; azaz 70% – erről kérdeztem a szakember véleményét.

Csak azokat a területeket nem gyomirtózzák ősszel, amikről az időjárás kedvezőtlen megváltozása miatt kiszorulnak. Saját elmondásuk alapján: „Mi nem vagyunk olyan gazdagok, hogy a gyomirtást tavaszra halasszuk! Nem is pontosan tudjuk mi az és miért?” A gazda tapasztalata és ez irányú véleménye nagyon megszívlelendő, mert aratásig a kalászosaink két gyomvegetációval (az ősziek köre és a tavasszal kelők) kell viaskodniuk és megküzdeniük és ezek közül az első hullámra a többségünk csak legyint! Pedig hallottunk-e arról, hogy a repce esetében az első komoly károkat okozó rovarinvázió ellen nem, majd csak a második ellen védekezünk? Ugye nem! És ez így is van jól.

Ezzel a párhuzammal próbáltuk bemutatni azt a terméselvonó hatást, amit a tavaszra halasztott gyomirtás eredményez; csak azáltal, hogy az első gyomhullámot nem iktattuk ki. A vizsgálatok minden évben és minden helyszínen visszaigazolták, hogy az őszi kezelések nagyobb hozamot biztosítanak a gazda számára. Ráadásul az így gyomirtott területeken növekvő kalászosok olyan erőteljesen képesek bokrosodni, hogy a tavasszal kelő gyomnövények a számukra kedvezőtlen fényviszonyok miatt nem képesek megerősödni; ezért nem is szükséges ellenük védekezni!

Tehát a kezelések száma változatlanul egy, csak az időponton változtatunk a nagyobb eredményesség érdekében. (Természetesen az évelőkkel erősen fertőzött táblákon nem hagyható ki az ellenük való, célzott védekezés. Ami szintén lehet az elővetemény tarlójának, vagy magának az állománynak a kezelése.) Tapasztalatunk az, hogy aki kipróbálta a kalászosok őszi gyomirtását, azon kollégák közül nincs lemorzsolódás; sőt egyre többen közülük növelik – akár a teljes területük nagyságáig – a felületet! A változás iránya tehát jó, dinamikája nő; de még keresztmetszete szűk (csak 7%). Mi azon dolgozunk, hogy az információkat megosztva tudjuk a gazdák érdekeit a leginkább szolgálni és ehhez a tudásunkhoz a Pledge egy nagyon jó lehetőség!