MENÜ

Pest megye az ország közepe

Oldalszám: 67
Árvai Gabriella 2014.11.04.

Pest megye Magyarország középső részén, a fővárost körülölelően helyezkedik el. A mezőgazdaságot tekintve speciális helyzete is abból adódik, hogy Budapest is itt van. A megye területén, Pusztavacs település határától 1 kilométerre északkeletre van az ország mértani középpontja. A megye nagysága 6394 km2. Határa a történelem során gyakran változott, mai alakját és kiterjedését 1950-ben nyerte el.

 

Mezőgazdaság

Pest megye az ország összes mezőgazdasági termőterületének mintegy 6%-ával rendelkezik, melynek a fele szántó, 3,9%-a kert, 2,2%-a gyümölcsös, 11,1%-a gyep és 24,3%-a erdő. A magyar mezőgazdaság által megtermelt GDP-nek ez több mint 10%-a. Az utóbbi húsz év folyamán a mezőgazdasági terület csökkent. Legnagyobb mértékben a szőlő, gyümölcsös és kert. A szántó nagysága nagyjából változatlan maradt, a halastavak és az erdőké pedig növekedett. A régió mezőgazdaságának területi szerkezetéről általánosságban elmondható, hogy a főváros közelében az intenzív kertészeti kultúrák dominálnak, a távolabbi, elsősorban alföldi térségben pedig a hagyományos állattartás és szántóföldi növénytermesztés kultúrái. Országos viszonylatban kiemelkedő a régió gyümölcstermesztése, valamint a tejtermelés.

 

  1. ábra: gyümölcs termőterületek az országban (1000 ha)
1. ábra: gyümölcs termőterületek az országban (1000 ha)

 

Az 1. ábrán a gyümölcsösök területi eloszlását láthatjuk országosan. Itt jól látható, hogy Pest megye a harmadik legnagyobb területtel rendelkezik országosan. Mégis a növényvédő szer használat alacsonyabb, mint az országos átlag. Ennek oka, hogy az almatermesztés területe kisebb arányú, mint a csonthéjas vagy a barack aránya. A gyümölcsösök közül legnagyobb mennyiségben az almában használnak növényvédő szert. Az egy hektárra jutó nettó növényvédő szer költség almában összesen 179 384 Ft. Ennek nagyjából 50%-a fungicid, 41%-a insecticides kezelés és csupán 9%-a a herbicid. Az almaterület 100%-át kezelték fungiciddel, a vegetáció alatt átlagosan 9-10 alkalommal. Herbiciddel a terület 54%-át kezelték átlagosan 1-2 kezeléssel, míg insecticid kezelést a terület 90%-ára juttattak ki 6-7 kezelés alkalmával.

 

 2. ábra: megművelt terület nagysága gazdaságméret  kategóriák szerint 1000 ha-ban, 2011–2013 között
2. ábra: megművelt terület nagysága gazdaságméret

kategóriák szerint 1000 ha-ban, 2011–2013 között

 

A 2. ábrán látható, hogy a megyében milyen a megművelt terület nagysága gazdaságméret kategóriák alapján az elmúlt 3 évben. A 300–1000 hektár közötti méretek a jellemzőek. Az ilyen méretű gazdaságok száma 2013-ban jelentősen megnőtt.

 

 3. ábra: Pest megye növénytermesztési adatai 2009–2013 között
3. ábra: Pest megye növénytermesztési adatai 2009–2013 között

 

A 3. ábra azt mutatja meg, hogy a megyében hogyan változott a szántóföldi kultúrák területe 2011 és 2013 között. Ebből jól láthatjuk, hogy ezek közül a gabonafélék a legfontosabbak a megyében. Ezután a kukorica és a napraforgó következik. A napraforgó vetésterülete évről évre növekszik.

  

 

Gépesítettség a megyében

A 2011-ben a Kleffmann & Partner Kft. által végzett országos reprezentatív kutatás alapján a megye gépekkel jól ellátott. Ez annak köszönhető, 
hogy inkább közepes és nagy gazdaságok vannak a területen és azok pénzügyi helyzete jó, illetve a növénytermesztés megyén belüli hasonlósága ezt indokolttá is teszi.

A különböző gépek eloszlása a következő: átlagosan 17 hektáron dolgozik egy traktor. Ugyanakkor 26 hektárra jut egy permetező, 35 hektárra pedig egy vetőgép. A kombájnnal való ellátottsága is jobb az országos átlagnál. Ennek értéke 250 hektár, szemben az országos 302 hektárral. Ennek oka az, hogy a szántóföldi növények közül a legjelentősebbek a különböző gabonafélék, ezek betakarítási ideje azonos, és a gazdaságok mérete is befolyásolja ezt.

Árvai Gabriella, Kleffmann Group