MENÜ

Személyi higiénia 
az állattartó telepeken

Oldalszám: 109
2014.12.11.

Az állattartó telepek komplett higiéniai programjának fontos fejezete a személyi higiénia. Kidolgozásánál figyelemmel kell lenni a dolgozók létszámára, nők-férfiak arányára, korára, iskolázottságára, higiéniai érzékenységére. Figyelembe kell venni az ott tartott állatállomány faját, korát, összetételét, státuszát és az ebből fakadó higiéniai „igényét”. 

Személyforgalom

Meg kell különböztetni az állandó dolgozói és a látogatói forgalmat. A telepet működtető dolgozó az egyik legnagyobb kockázati tényező, mivel akár kívülről, akár a telepen belül közvetítheti a kórokozókat. Minden olyan személy viszont, aki nem a telepen dolgozik, ez lehet a tulajdonos, aki csak beszalad körülnézni, lehet az állatorvos, aki egy másik telep látogatása után oltja le az állományt vagy a területi képviselő, akinek a legfőbb értékmérő tulajdonsága, hogy hány partnert látogatott meg aznap, nem kívánatos személy.

Lehetőség szerint csökkentsük le a látogatói személyforgalmat minimálisra. A telepre érkező látogatónak előre be kell jelentkeznie, és a telepre belépőket regisztrálni kell egy látogatói naplóban.

109 higiénia napló

 

Ki kell dolgozni a telepre érvényes, a látogatókra vonatkozó karantén szabályt. Biztosítani kell egy helységet, hogy mód nyíljon a látogatóval úgy tárgyalni, hogy ne kelljen a telep területére lépnie. Ha mégis be kell mennie, követeljük meg a higiéniai szabályok betartását a telepre érkező idegentől is, különös tekintettel azokra, akik rendszeresen látogatnak más állattartó telepeket (állatorvos, tehergépkocsi-vezetők, kereskedő cégek területi képviselői stb.). A látogatók is használják a fekete-fehér öltözőt, kapjanak legalább egyszer használatos ruhát, lábbelit, sapkát.

A saját dolgozóval szemben elvárás, hogy csak egy telepen dolgozhat, otthon nem tarthat állatot. A dolgozók csak a kijelölt útvonalakon közlekedhetnek és csak az általuk ellátandó istállókba lépjenek be. Az istállókba belépéskor mindenkinek kötelező a biológiai sorompó használata. Személyes tárgyaikat (telefon, óra stb.) élelmiszert nem vihetnek be a telepre, azoknak biztonságos tároló helyet kell fenntartani az öltözőben, étkezőben. Járműveiknek parkoló vagy tároló helyet kell biztosítani a telepen kívül.

Rendszeresen ellenőriztetni kell a dolgozók egészségi állapotát, és biztosítani kell rendszeres higiéniai képzésüket.

 

Fekete-fehér öltözők

Otthonról hozott vagy utcai ruhában a telepre belépni tilos. Alakítsunk ki fekete-fehér öltözőt, dolgozzuk ki a helyes használat szabályait. A legfontosabb, hogy a fekete és a fehér oldal határozottan különüljön el egymástól, az átjárásnak fizikai akadálya is legyen (pl. egy padsor, vagy maga a zuhanyzó). Követeljük meg a zuhanyzók használatát munkakezdés előtt is. Minden dolgozónak biztosítsunk több váltás méretének megfelelő munkaruhát, lehetővé téve a munkaruhák rendszeres cseréjét, mosását és fertőtlenítését. Azokon a telepeken, ahol több munkahely vagy több korcsoport van egyszerre jelen, érdemes színkódolt ruházatot bevezetni. A telepi ruházatot műszakonként le kell cserélni. A munkaruhák ne kerüljenek ki a fehér zónából, ott történjen a mosás, szárítás, tárolás. A lábbelik kiválasztásánál fontos szempont a könnyű tisztíthatóság, tisztán tarthatóság.

 

Lábbeli és kézfertőtlenítők elhelyezése

Helyezzünk el lábfertőtlenítő tálcákat vagy ládákat a kapunál, valamint valamennyi olyan épület ki- és bejáratánál, ahol emberek közlekednek. A lábbeli fertőtlenítő alkalmatosságokat, azok méretét úgy kell kiválasztani és úgy kell kihelyezni, hogy azokat ne lehessen kikerülni vagy átlépni. Mielőtt a fertőtlenítő fürdőbe lépnénk, lábbelinkről mossuk le vagy kefével, egyéb kaparó eszközzel távolítsuk el a durvább szennyeződést, lerakódásokat. 
A tálcákba szivacsot rakjunk fűrészpor helyett, mert a szivacs nagyobb mennyiségű fertőtlenítő oldatot képes tárolni, illetve a fertőtlenítő a lábbeli mellett felhabosodva hatékonyabb fertőtlenítést végez. A ládákba gyorsan ható, oxidatív, lehetőleg színindikátoros fertőtlenítőszert alkalmazzunk. A lábfertőtlenítő tálcákban, ládákban rendszeresen, naponta (amennyiben komolyan szennyeződik akár többször is) cseréljük a fertőtlenítőszert.

Biztosítsuk és tegyük kötelezővé a kézfertőtlenítés lehetőségét a személybejárónál, kapunál, valamint a kézmosás és kézfertőtlenítés lehetőségét valamennyi istálló bejáratánál, a kezelő helyiségeknél és a szociális helyiségeknél. Kézfertőtlenítésre pumpás adagolókban kihelyezett, alkoholos, elpárolgó fertőtlenítőszert használjunk, sokkal higiénikusabb és bizalomgerjesztőbb, mint a lavórba kitett fertőtlenítő oldat, amiben döglött legyek úszkálnak, valamint a „valamikor tiszta” törölköző. Kézmosáshoz folyóvíz, papír kéztörlő és folyékony, fertőtlenítő hatású szappan szükséges.

Kiváló hatása lehet a helyes viselkedésre felhívó táblák kihelyezésének.

109.kézhigiénia

A személyi higiénia rövid, de el nem hanyagolható fontos fejezete a telepi komplett higiéniának. Folyamatosan kell, sőt kötelező oktatni, számon kérni, betartani, betartatni! A telepvezető egyik legfontosabb kötelezettsége, hogy megkerülhetetlen napi rutinná váljon. Sok kis apróságnak tűnő intézkedés hozzájárulhat a kiváló eredmények eléréséhez.

Fábián Imre