MENÜ

Francia TEJÚT Magyarországon!

Oldalszám: 69
2014.12.09.

A 20. század fordulója előtt a Tolna megyei német községekben és Moson megyében kialakultak a parasztgazdák által alapított tejgazdaságok és az ország első tejszövetkezetei. A 19. század közepétől egyértelmű volt a szakemberek számára, hogy a szarvasmarha-tenyésztés fejlesztéséhez a takarmányt jobban értékesítő, elsősorban jobban tejelő fajták szükségesek. Ezen fajták terjedésének azonban gátja volt a takarmánytermesztés alacsony színvonala (csak a természetes rétek fűhozamával lehetett számolni), szántóföldön termesztett takarmányról alig beszélhettünk. A tejhasznú marhatartás eredményeként a paraszti gazdálkodás teljesen átalakult: a szántókon megkezdődött a takarmánynövények ter-
mesztetése (MEK.OSZK.hu-Gazdaság és gazdálkodás).

A gazdálkodók által előállított szántóföldi növények közül a silókukorica biztosítja a legnagyobb energiaértékű tömegtakarmányt a tejelő állományok részére. A körültekintéssel megválasztott siló hibrid mellett a takarmány előállítása során nagy technológiai fegyelmet igényel a konzerválás teljes folyamata is. A cél, hogy a választott hibridből készített takarmány az állatállomány részére a legnagyobb hozamot biztosító energiaforrás legyen.

  

Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni, amikor silókukorica-hibridet választunk?

A választ a Caussade Semences egyedi vizsgálati rendszere adja meg.

A Caussade Semences silóhibridjei esetében különböző érési csoportokban meghatározott agronómiai és termesztés-technológiai mutatókat vizsgálunk a növénynemesítés, szántóföldi termesztés és a szilázskészítés egész ciklusa alatt. Az előírt vizsgálati módszer alapján, a tejtermelő gazdaságok részére történő forgalomba hozatal előtt a termőföldön és laboratóriumi körülmények között egyaránt vizsgálatokra kerül sor. A vizsgált jellemzők pl. a növények vigora, stabilitása a vegetációs időszakban – különös tekintettel a korai vetésekre, a betegségekkel szembeni tolerancia, az egészséges növényállomány, szárszilárdság, a szár lignintartalma, a jobb „zöld száron” érési jelleg, dőléssel szembeni tolerancia, a termőképesség tekintetében a szem és a zöld tömeg súlya közötti arány elemzése. Elemezzük a szilázs szárazanyag-tartalmát, emészthetőségét és energiaértékét.

Az állatállomány napi súlygyarapodását, a tejtermelési indexet, a szilázs etetésenkénti maximális energia-koncentrációját, emészthetőségét, az emésztőrendszerben a keményítő és a cellulóztartalom közötti egészséges 
egyensúlyt a tejtermelő gazdaságokkal karöltve követjük.

A kukoricából készült siló ideális szem/ zöld aránya 50–50%, de ez az arány a ter-
mesztés során kevéssé érhető el, bár nem lehetetlen a korai éréscsoportba tartozó hibridek esetében. A hazai gyakorlatban nagyobb arányú a magasabb FAO-számú, vegetatív jellegű hibridek termesztése. E hibridek jellemzően erőteljes felépítésűek, a szem aránya legalább 28–35 százaléknyi, nagy zöldtömeget nevelnek, igényesebbek a talaj minőségére (tápanyag-ellátottság, gyommentesség), mint más takarmánynövények. Energiatartalmuk kiépüléséhez a tenyészidőben magasabb hőösszegre és minél egyenletesebb eloszlású csapadékmennyiségre van szükség.

Fontos különbség az eltérő genotípusú kukoricahibridek esetében azok keményítőtartalma és a szárazanyag-emészthetősége. A keményítő amilózból és amilopektin egységekből áll. Az amilóz vízben nem oldódó nagy molekula. Jobban ellenáll az emésztésnek, kedvező a prebiotikus hatása. A több amilózt úgynevezett „lassú keményítőt” tartalmazó kukoricahibridek emésztése lassabb, teljes lebomlása hosszabb ideig tart az állatok emésztőrendszerében. Az amilopektin, más néven „gyors keményítő „nagyon jól oldódik vízben. Csaknem 90%-a emészthető, és nagyon kevés ideig marad kapcsolatban az emésztőnedvekkel.

A szarvasmarha energia- és táplálkozási igényeit ismerve, különböző kukorica genotípusok keverékét teszteltük. Ezt a keveréket a jól ismert „2 + 2 sor” vetési rendszerrel állítjuk elő, azonos érési csoportú, de egymást kiegészítő tápértékű hibrid vetésével. DUO CS szilázs etetése után a szarvasmarhák napi tejtermelése növekszik. Franciaországi vizsgálatok alapján az átlag napi tejtermelés növekedése a DUO CS szilázs etetés mellett naponta 0,7–2,1 liter között van tehenenként. Beigazolódott, hogy csökkentek az egészségügyi, emésztőrendszeri problémák. A tej minőségi elemzésekor azt tapasztalták, hogy minden vizsgált kísérleti gazdaságban a tejfehérje 0,5–1,2 egységgel, valamint a tej lipidtartalma 0,9–1,7 egységgel növekedett.

A DUO CS bevezetése után a gazdaságokban növekedett a mennyiségi és minőségi tejtermelés, csökkent a szarvasmarhák egészségügyi költsége és lehetővé vált a takarmányozási költségek csökkentése is, ami a lassú és gyors keményítőtartalmú keverék által biztosított kiegyensúlyozott szilázsnak köszönhető. De nem csak kétkomponensű silóhibrideket ajánl a tejtermelő gazdaságok részére a Caussade!

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. területén 2012-ben szántóföldi kísérlet során 
FAO 450-610 között 19 silókukorica-hibridet vizsgáltak a hozamok és a táplálóanyag-tartalom szempontjából. Dr. Orosz Szilvia, Miskucza Péter, Dr. Tótthné dr. Polner Antónia, Angyal Kornél, Bíró Sámuel, Dr. Fébel Hedvig, Lehel László „Silókukorica-hibridek összehasonlító vizsgálata Mezőhegyesen” című munkájukban foglalták össze eredményeiket. A kísérlet során az első öt helyezett silóhibrid között 3 Caussade hibrid adta a legkedvezőbb eredményeket a keményítőhozam alapján (mely a szárazanyag-hozam szempontjából is hasonló volt).

1. helyezett: Gasti CS

3. helyezett: Venici CS

4. helyezett: Coretta CS

A szárazanyag-hozam alapján az 5 legjobban teljesítő silóhibrid között szerepelt a 
Gratifi CS és a DUO CS 610.

A fotók a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. által szervezett szakmai napon, annak szántóföldi bemutatóján készültek 2012. augusztus 30-án.

 69.caussade1.

1. helyezett: Gasti CS, Mezőhegyes

 

69.caussade2.

3. helyezett: Venici CS, Mezőhegyes

 

69.caussade3.

4. helyezett: Coretta CS, Mezőhegyes

 

Könnyen kiszámítható a profit, a nyereség a vetőmagtól a tejig a Caussade silóhibridek termesztésekor.

CAUSSADE SEMENCES HUNGARY KFT.

info@caussade.huwww.caussade-semences.hu

CAUSSADE logo_szlogen nelkul