MENÜ

270 éve megkezdett munka folytatása a jelenben

Oldalszám: 59
Gerebenics István 2015.01.15.

Az év eleje a mezőgazdaságban, Békés megyében is az elmúlt évben elért eredmények értékelése és az újévre való felkészülés jegyében telik. Az előző év jó eredményei a majd 300 éves sokgenerációs gazdálkodó, a földhöz ragaszkodó és szerető családok odaadó munkájából is ered. Ennek az odaadó munkának állított emléket tavaly Békés megye éléskamrájának nevezett Orosházán a megye és a város vezetése.

Békésben a földműves kezek dicsőségének szobor állít emléket

Történelmi adósságunk van azon gazdák és földművesek felé, akik 270 évvel ezelőtt feltörték az orosházi pusztát. Az Ő munkálkodásuk eredményeképpen az elmúlt századfordulóra Orosháza kiérdemelte a legnagyobb falu nevet, és 1946-ra a városi rangot. Az 1940-es évektől az 1960-as évekig üldöztetést szenvedtek, az akkori hatalom módszeresen igyekezett felszámolni azt a világot, amelynek ők voltak a képviselői. A földművelésből élő dolgos kezek örök dicsőségét hirdeti az emlékmű.

 

59.szobor2

 

A szobrot maga az alkotó, Mihály Gábor mutatta be: A termőföldet jelképező fekete andezit talajon mészkőoszlop, előtte a múltat idéző eketalyiga, az oszlopon pedig két, szárnyaknak ható, a dicsőséget jelképező ekevas.

Ezt a több száz éves munkát és hagyományt folytatva jelenleg is jelentős az összefogás a helyi gazdálkodók között, hogy válaszokat tudjanak adni a jelenkor kihívásaira.

 

59.szobor1

 

A GabonaMarket.hu valamint az Orosháza és Vidéke Gazdakör 2014 decemberében indította el együttműködését, hogy a helyiek folyamatosan értesüljenek a mezőgazdaságot érintő országos trendekről. A gazdálkodók az így nyert információkat a már meglévő tapasztalataikkal kibővítve tudják a legjobban a helyi adottságokat és összefogást az eredményesség érdekében kiaknázni. Együttműködésünk kiterjed a hamarosan megnyíló pályázati lehetőségek leghatékonyabb felhasználása és előremutató, hosszú távú projektek elindítására. Ebben az együttműködésben támogatást és segítséget kapunk a város vezetésétől is.

Gerebenics István

GabonaMarket.hu