MENÜ

Hatályba léptek a Növekedési Hitelprogram feltételrendszerének újabb módosításai

Oldalszám: 41-42
2015.01.15.

Az MNB döntött az NHP második szakaszának 2015. december 31-re történő meghosszabbításáról. A módosítások 2014. december 16-án léptek hatályba.

Az MNB 2014. december 2-i közleménye alapján 2014. november 28-ig az NHP program második szakaszában részt vevő hitelintézetek 508,8 Mrd Ft összegű szerződésről nyújtottak be adatszolgáltatást az MNB felé, amelyből idáig 408,2 Mrd Ft-ot folyósítottak.

Az MNB által elkészített összefoglaló tanulmány szerint 2014. október végéig a két programban összesen több mint 16 000 mikro-, kis- és középvállalkozás (kkv) jutott növekedési hitelhez összesen 1153 milliárd Ft értékben, ami a teljes vállalati hitelállomány hatodát, a kkv hitelállománynak pedig negyedét teszi ki. A tanulmányból az is kiderül, hogy az NHP két szakaszában három húzóágazat volt, a mezőgazdaság, a feldolgozóipar és a kereskedelem. A három ágazat közül kiemelkedik a mezőgazdaság, melynek a részesedése a második szakaszban jelentősen, 17%-ról 35%-ra emelkedett. A mezőgazdaság részesedésének emelkedése a regionális koncentráció csökkenését is eredményezte. 
A közép-magyarországi régió kkv hitelállományon belüli NHP előtti 56%-os részesedése a második programban már csak 24%, mellyel egyidejűleg emelkedett az alföldi régiók részesedésének aránya.

 

NHP1

 

A hitel célja szempontjából a mezőgazdasági ágazatba irányuló források kétharmadát az EU-s hitelek teszik ki. Ami pedig a hitel tárgyát illeti, a jelentés rámutat arra, hogy a haszongépjárművek mellett a mezőgazdasági gépek esetén figyelhető meg a második szakaszban magasabb arány. Ezt azzal magyarázzák, hogy az MNB 2014. elején vezette be a programba a pénzügyi lízinget, amely a legjellemzőbb finanszírozási forma ennél a két eszközcsoportnál.

 NHP2

 

A program feltételrendszere többször módosult, legutóbb pedig az MNB döntött az NHP második szakaszának egy évvel, azaz 2015. december 31-re történő meghosszabbításáról. Az ennek következtében módosult Terméktájékoztató 2014. december 16-án lépett hatályba.

Módosultak a szerződéskötésre, a lehívásra, a rendelkezésre tartási jutalékra és az adatszolgáltatás benyújtására vonatkozó határidők, azonban ezek a módosított határidők kizárólag a 2014. december 16-át követően megkötött kkv-szerződésekre vonatkoznak.

A refinanszírozási hitelek lehívására az új beruházási és beruházáshoz kapcsolódó EU-s támogatás előfinanszírozása céljából, valamint az évente igényelhető EU-s támogatások előfinanszírozása céljából nyújtott hitelek esetén 2016. június 30-ig, a már visszafizetett hitelek újbóli lehívása vonatkozásában 2018. december 31-ig van lehetőség. A forgóeszközhitelek és hitelkiváltások lehívására pedig 2015. december 31-ig van lehetőség.

Az agrárágazatot érintő, nem beruházási típusú EU-s közvetlen (pl. SAPS), nemzeti és vidékfejlesztési támogatások előfinanszírozása esetében a jogosultsági feltételeknek való megfelelés ellenőrzését követően a hitelintézet továbbra is előfinanszírozást nyújthat. A támogatási feltételeknek való megfelelés és a hitelcélnak megfelelő felhasználás utólagos igazolása a támogatást folyósító intézmény által, az adott támogatási jogcím szerint kiállított támogatási határozattal (ill. magával a folyósító intézménytől befolyt támogatással) történik. Beruházáshoz kapcsolódó támogatások előfinanszírozása esetén azonban a folyósításra csak a támogatás megítélését bizonyító dokumentum (pl. támogatási szerződés, értesítő levél) és a felhasználást igazoló bizonylat(ok) bemutatása mellett kerülhet sor.

Pontosításra került az átstrukturálás fogalma, mely szerint nem minősül átstrukturálásnak az EU-s támogatás előfinanszírozására nyújtott kölcsönök törlesztési időpontjainak a támogatás folyósításának késedelme miatti, annak megfelelő módosítása.

Feloldásra kerül a korábban választott fedezettípus megváltoztatására vonatkozó tilalom, így a részt vevő hitelintézetek az MNB-től kérhetik a korábban választott fedezettípus megváltoztatását. Nem szükséges az MNB jóváhagyását kérni azokhoz a szerződésmódosításokhoz, amelyek során a programba való befogadáskori, a hitelintézet belső szabályzatai alapján számított fedezeti értékekből eredő fedezettségi arány megtartása mellett a kkv törlesztése következtében bizonyos fedezetek kiengedésére, vagy alacsonyabb fedezeti értékűre való cseréjére kerül sor.

 

Forrás: MNB, Tanulmánykötet a Növekedési hitelprogram eddigi eredményeiről

OTP Bank