MENÜ

Újabb nyertes fiatal gazdák teendői

Oldalszám: 71-72
Dr. Weisz Miklós 2015.01.15.

Az Irányító Hatóság 86/2014 (XII. 11.) számú közleménye értelmében a 2014. májusban benyújtott támogatási kérelmeknél a minimum pontszám 90-re csökkent. Vagyis több száz újabb fiatal gazdálkodó kap támogatási határozatot. Az első teendőiket foglaljuk össze.

2014 májusában több mint 3000 kérelem érkezett be a fiatal gazdák induló támogatása jogcímre az MVH-hoz. Korábban összesen 1270 kérelmező nyerte el a támogatást. Első körben a legalább 103 pontot elérő kérelmek kerültek jóváhagyásra. Az Irányító Hatóság 86/2014 (XII. 11.) számú közleménye alapján a minimum pontszám csökkent, azt 90 pontban határozták meg. Ezt a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Az új nyerteseknek a támogatási összeg 90%-ának igénylésére, a kifizetési kérelem benyújtására a döntés jogerőre emelkedésétől számított 90 napjuk van. A benyújtáshoz szükséges nyomtatványok elérhetők az MVH honlapján.

 

Az első teendők

 • Az egyéni vállalkozói tevékenység indítása (mezőgazdasági főtevékenységre figyelni kell: 01.11–01.50 és 01.70 szakágazatba tartozó tevékenység az elfogadott, a vállalásoknak megfelelően). További részletek itt: http://www.nyilvantarto.hu/hu/evig;
 • Egyéb tevékenységnek érdemes felvenni több tervezett tevékenységet is (ez nem kerül több pénzbe, viszont később jól jöhet): pl. mg-i szolgáltatás;
 • Ezután vállalkozói bankszámlát kell nyitni, bejelentkezni a NAV-hoz, az egészségbiztosítási pénztárhoz és a helyi önkormányzathoz;
 • Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatban járulékfizetési kötelezettségek is felmerülnek. Fontos lesz egy jó, mezőgazdasági ügyfelekre specializálódott könyvelő segítségének igénybevétele!
 • A vállalkozói bankszámlaszámot és a további adatmódosulásokat be kell jelenteni az MVH-nak a G1010-01 adatlapon, közte a kkv-kódot is (mikrovállalkozás).

A támogatási kérelemnek helyt adó határozattal rendelkező ügyfeleknek a megítélt támogatási összeg 90%-ának kifizetése érdekében, a támogatási kérelemnek helyt adó határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül, kifizetési kérelmet kell benyújtani.

 

Ehhez mellékletként csatolni kell

Az „Igazolás egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenységéről” (D0074-06) mellékletet. Az igazolás kiállítását az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, országos illetékességű hatóságtól kell kérni. Illetékes hatóság az okmányiroda, illetve az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes polgármesteri hivatal. Az igazolás aláírás és pecsét nélkül nem fogadható el. Amennyiben a D0074-06 számú igazolást az illetékes hatóság nem állítja ki, elfogadható olyan egyéb dokumentum is, melynek adattartalma bizonyítja az egyéni vállalkozói tevékenységet, továbbá igazolja, hogy az ügyfél a főtevékenységet mely időponttól végzi. Az egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenységnek igazolásához elfogadható dokumentumok:

 1. D0074-06 Igazolás egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenységről nyomtatvány.
 2. Hatósági bizonyítvány: az egyéni vállalkozók részére hatósági bizonyítványt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) ad ki.
 3. Egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata.
 4. Egyéb kiállított igazolás: az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes okmányiroda, vagy az önkormányzat jegyzője által kiállított hatósági igazolás.

A támogatási kérelemben jelzett csatlakozási szándék esetén az MVH által rendszeresített nyomtatványt, amelyen a támogatási kérelem benyújtásakor megadott tevékenységgel releváns elismert termelői csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet az ügyfél tagságának meglétét igazolja.

 

Működtetési időszak

A támogatási kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő év január 1-jétől számított ötödik naptári év végéig terjedő időszak. Figyelem! Ha a határozat 2015. januárban emelkedik jogerőre, akkor az üzemeltetési időszak 2016-tól indul, vagyis az lesz az első év!

 

A legfontosabb kötelezettségek

 • A gazdaságot személyesen vezetni;
 • a működtetési időszak végéig a mezőgazdasági termelő tevékenységet főtevékenységként, egyéni vállalkozóként kell folytatni;
 • a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása előtt a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül kötelező képzésen kell részt venni és azt elvégezni;
 • a támogatási kérelemben tett vállalásokat, nyilatkozatokat a működtetési időszak végéig fenn kell tartani (pl.: főállás vállalása, életvitelszerű tartózkodási hely fenntartása tanyán vagy 1000 fő alatti lakosságszámú településen stb.);
 • amennyiben állattartással kíván foglalkozni, akkor az állatállomány tartójaként be kell jelentenie adatait a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR);
 • az ügyfél köteles a használatában lévő területeket a földhasználati nyilvántartásba bejelenteni (amennyiben a feltételt jogszabály lehetővé teszi);
 • gazdálkodási naplót vezetni;
 • a támogatási kérelemhez benyújtott SFH betétlapon meghatározott ütemezés szerint kell teljesíteni a vállalt üzemméretet (EUME);
 • a támogatási kérelemben a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME-méretet teljesíteni kell legkésőbb a 4. naptári év végére. Amennyiben az ügyfél ezt megelőzően teljesíti a vállalt EUME-méretet, akkor ezt az EUME-méretet kell fenntartani a működtetési időszak végéig;
 • TCS/TÉSZ-tagság fenntartása a működtetési időszak végéig;
 • évente monitoring jelentés küldése az MVH-nak;
 • az üzleti terv SFH betétlapján vállalt termékek helyettesíthetők más ágazatok termékeivel. A helyettesítés során azonban figyelembe kell venni, ha az állattenyésztés, a kertészet vagy a kettő együttes aránya tekintetében a 4. évre vállalt EUME-értékből részarányt vállalt valaki és ezért többletpontot kapott;
 • a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának igénylésére kifizetési kérelmet kell benyújtani, amennyiben a 4. évre vállalt EUMEméretet elérte a gazdaság mérete, valamint a fentiekben felsorolt kötelezettségeinek eleget tett. 

 

 

Javasoljuk a beadott pályázatot és a 34/2014. (IV. 4.) VM rendeletet újra átolvasni!

Eredményes gazdálkodást kívánunk!

Dr. Weisz Miklós

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda

www.agrartamogatasok.hu