MENÜ

Heves megye a szőlő és a bor hazája

Oldalszám: 20-21
Árvai Gabriella 2015.03.05.

Heves megye Magyarország északkeleti részében, az észak-magyarországi régióban található. A megye két nagy tájhoz, az Északi-középhegységhez és az Alföldhöz tartozik, ebből következően rendkívül változatos tájakkal rendelkezik. Északi része a Mátra és a Bükk hegyvidéke, míg déli fele alföldi síkság. A Mátrában található Magyarország legmagasabb pontja is, az 1014 m magas Kékes tető. A megye legalacsonyabb pontja Kisköre (86 m). A felszín erős függőleges tagoltsága miatt igen változatos mikroklímák jellemzik. Területének 13%-a a Bükki Nemzeti Park részét képezi.

Mezőgazdaság

A megművelhető földterület jelentős részén borszőlőt termesztenek. A bor fontos „exportterméke" a megyének. Főbb bortermő vidékek: Eger és környéke (történelmi borvidék), Gyöngyös és Nagyréde. Az innen származó leghíresebb borok az Egri Bikavér, az Egri Leányka, az Egerszóláti Olaszrizling és a Debrői Hárslevelű.

Az alföldi részen elsősorban gabona-, illetve takarmánynövény földekkel találkozhatunk, de nagy mennyiségben termesztenek görögdinnyét is (főként Heves környékén).

A következőkben először a két legfontosabb kultúra termesztésének sajátosságaira térünk ki, majd röviden szólunk a szántóföldi kultúrákról is.

 

Szőlő

Az országban összesen csaknem 64 ezer hektár szőlő található, ebből Heves megyében valamivel több mint 11 ezer hektár. Ezzel az ország második legnagyobb szőlő- és bortermelő vidéke.

 A Kleffmann & Partner Kft. által évente kb. 300 szőlőtermesztő gazdaság lekérdezésével készített reprezentatív vizsgálatban részt vevő gazdaságok méretbeli eloszlását mutatja országos és Heves megyei szinten.

A grafikon vízszintes tengelyén a gazdaságméret kategóriái, míg a függőleges tengelyen a százalékos eloszlást mutatja (1. ábra).

 

Nagyításhoz katt a képre!
Nagyításhoz katt a képre!

 

Míg országosan a 100 hektár feletti gazdaságok száma, bár alacsonyabb, mint a kis-, közép-, illetve közepes birtokoké, de mégis a lemaradása nem olyan mértékű, mint Heves megyében. Szembetűnő a gazdaság összetételében az is, hogy a mikro- és kisgazdaságok száma igen csekély. A birtokok legnagyobb része a 30–100 hektár közötti tartományba esik, ezt követi a 10–30 hektár közötti méretkategória.

Az országos átlagnak megfelelően a szőlőterület egészét kezelik fungiciddel. Ezeknek a kezeléseknek a hektárköltsége viszont alacsonyabb, mint az ország más területein. A gombaölő szeres kezelések száma hektáronként meghaladja a

17-et. Ez nem kifejezetten magas a többi nagy szőlőtermesztő tájegységeihez képest, hiszen ott 8–10 kezelés az átlagos.

Az országos átlaghoz képest viszont kiugróan magas a területen a herbicid-felhasználás, ami eléri a 93%-ot, míg az ország más területein átlagosan az ültetvények herbiciddel kezelt része csupán 65%. Ebből következik, hogy a herbicidre vetített hektárköltsége magas, 20 ezer forint felett van.

Gyomirtó szerrel átlagosan 2 kezelést végeznek a megyében, kezelésenként 2,17 szert használnak fel.

Míg általában az országban az ültetvények 55%-án használnak rovarölő szert, addig Heves megyében 82%-on.

A hektárköltség mégis alacsonyabb, mint az ország többi részében. Az inszekticiddel kezelt területeken egy tankkeverékbe 2,31 szert tesznek, és átlagosan 2,29-szer kezelik a területet. Ennek egyik oka az idei évben nagyobb mértékben megjelenő Candidatus Phytoplasma vitis (szőlő aranyszínű sárgaság), melynek legfontosabb vektora a Scaphoideus titanus (amerikai szőlő kabóca).

Az ez ellen való védekezés, illetve az enyhe tél miatti nagyobb mennyiségű rovarkártevő megjelenése okozta a 2013-as évhez képest magasabb növényvédő szer használatát.

 

Dinnye

A megye másik fontos termesztett növénye a dinnye. Az ország összes dinnyeterületének 11%-a itt található.

Ennek megfelelően a ráfordított költségek is az országos átlag felett vannak, mind fungicidet, inszekticidet és herbicidet tekintve. A terület 93%-át kezelték gombaölő szerrel, 61%-án folytatnak rovarölő kezeléseket, és 39%-án herbicid kezeléseket. A gyomirtó szerek alkalmazása ezen kultúrában országosan és ebben a megyében sem jelentős, mert főleg emberi erőforrást használnak a gazdák.

 

Szántóföldi növénytermesztés a megyében

A két fő növényen kívül a megye déli, délkeleti részében a szántóföldi kultúrák közül a napraforgó és a repce foglal még el jelentősebb területet. Az ország teljes napraforgó területének csaknem 5% található a megyében, míg repcéből a 4%-a. Azonban a jelentőségüknek megfelelően a ráfordított hektárköltség az országos átlag alatt van.

A napraforgó terület csupán 31%-án alkalmaznak fungicides kezelést, ez az országos átlag kevesebb, mint fele. Herbicidet a terület 93%-án, míg inszekticidet 13%-án alkalmaznak. Ez az arány mind a két esetben az átlag alatt van.

Repcében a rovarölő szeres kezelések aránya 93%, ami az országos 98%-hoz képest ez alacsonynak mondható, míg a gyomirtó szerek használata magasabb, 98%-os, az átlag 95%-al szemben. Fungicidet kifejezetten keveset alkalmaznak, ennek mértéke 69% az országos átlag 85%-hoz képest.

A 2011-ben cégünk által végzett országos reprezentatív gépfelmérésből látszik, hogy Heves megye gépellátottsága alacsony, ez a két fő kultúra termesztéstechnológiájának és a gazdaságméreteknek köszönhető.

A gazdaságok felében található traktor, míg permetezőgép az egyharmadában. Vetőgépet csupán a gazdaságok 10%-a tudhat magáénak, míg kombájnt alig 3%. Ez a termesztett kultúrák összetételének tudható be. A megye mezőgazdaságilag művelt területe 140 ezer hektár, ennek 10%-a szőlő. Ennek az aránynak megfelelő fontosságot kap itt ez a kultúra.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a gazdák egész éves segítségét kutatásaink elvégzésében.

 

Árvai Gabriella

Kleffmann_logo color RGB