MENÜ

Aktuális támogatások – 2015. május

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia 2015.05.06.

A gazdálkodóknak az egységes kérelemben feltüntetett támogatásaikhoz a 45/2015 (IV. 8) MVH közlemény 11. melléklete alapján az elektronikus kérelem felületén csatolniuk kell a szükséges dokumentumokat. A növénybiztosítási díjtámogatás igénybevételéhez elengedhetetlen feltétel, hogy a támogatást igénylő 2015. év május 15. napig beadja elektronikusan az egységes kérelmét.

EMVA-MgTE és SAPS igénylések együtt

A 2008. év után az EMVA-MgTE jogcímben támogatási jogosultságot nyert ügyfelek számára, a már megvalósított erdőtelepítéssel érintett területek vonatkozásában a 2015. évtől kezdődően az EMVA-MgTE jogcímben jövedelempótló támogatás mellett egységes területalapú támogatás vehető igénybe elektronikusan az egységes kérelem felületén.

 

Első kifizetési kérelem benyújtásának szabályai egyes erdészeti támogatásokban 

A 2014. évben egyes erdészeti jogcímekben támogatási jogosultságot szerzett ügyfelek esetében első kifizetési kérelem benyújtására a 2016-os egységes kérelem benyújtásáig lesz lehetőség.

Az alábbi jogcímek esetében lesz lehetőség a 2015. év után még a 2016-os évben is első kifizetési kérelmet benyújtani:

  • 124/2008. (IX. 24) FVM rendelettel (EKV rendelet).
  • 139/2009. (X. 22) erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások feltételeiről szóló rendelet (ENTB rendelet).
  • 32/2008. (III. 27.) erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások szabályairól szóló rendelet (EP rendelet).
  • 46/2009 FVM rendelet agrárerdészeti rendszerek (Agrárerdészet).

 Minden esetben, a jogcímrendeletekben, a kifizetési kérelmek benyújtására megállapított határidők érvényesek.

Az EKV, ENTB rendelet és az EP rendelet vonatkozásában, amennyiben több erdőrészlet került jóváhagyásra, a rendelet továbbra is lehetőséget biztosít arra, hogy az erdőrészletekre külön gazdasági évben nyújtsanak be az ügyfelek kifizetési kérelmet, de a további erdőrészletekre is az első kifizetési kérelmet be kell nyújtani 2016-ban.

 

Az MVH 52/2015. (IV. 21.) számú közleménye

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről.

 

A kifizetés igénylésének feltételei

A rendelet 8. § (3) bekezdése, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján az MVH által kibocsátott 2012. július 16. és augusztus 16. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a megítélt támogatási összeg fennmaradó

10%-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben már a 2014. évben eleget tettek a rendelet 4. § (1)- (3) bekezdésében foglalt feltételeknek.

 A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására 2015. május 1. és 31. között, majd ezt követően évente május 1. és 31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évében megnyíló kifizetési időszak végéig van lehetőség.

 A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására jogosult azon ügyfél, aki

  • mezőgazdasági üzemének méretét már a 2014. évben a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME méretre növelte, és
  • az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódó 2007–2013 közötti költségvetési időszakban megvalósítandó vidékfejlesztési program keretében megszervezett, a célterület szerint meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos kötelező képzésen részt vett, és azt elvégezte.

 A támogatási kérelemben a 4. évre vállalt EUME érték meghatározásához a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos Irányító Hatóság Közleményében (ÚMVP Irányító Hatóságának 9/2012. (II. 9.) számú közleménye) szereplő SFH értékeket, valamint a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamot kell figyelembe venni. A 2012. év január 1-jén érvényes, EKB által közzétett, hivatalos Ft/euró árfolyama 314,58 Ft/€.

 

A kifizetési kérelem benyújtása

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban. Az MVH megyei kirendeltségeinek listáját e közlemény 7. számú melléklete tartalmazza. A kifizetési kérelmet 2015. május 1. és 31. közötti időszakban kell benyújtani az MVH-hoz. A benyújtási időszak utolsó napja (2015. május 31.) munkaszüneti nap, ezért a kifizetési kérelem legkésőbb 2015. június 1-jén adható postára.

 

A kifizetési kérelemcsomag tartalma

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatáshoz kapcsolódó kifizetési kérelmének nyomtatványai:

  • Kifizetési kérelem (10%) – Főlap (D1039-02)
  • Kifizetési kérelem – Termőföld betétlap (D1008-02)
  • Kifizetési kérelem – Állatállomány betétlap (D1009-01)
  • Kifizetési kérelem – Termelői Csoport/TÉSZ tagság igazolása (D0068-05)

Amennyiben a 2014. évre vonatkozóan nem nyújtott be egységes területalapú támogatás iránti kérelmet, úgy a kifizetési kérelemhez kötelezően csatolni kell a MePAR-ról szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti egyedi blokktérképet, amelyen az ügyfélnek be kell rajzolnia a gazdasághoz tartozó földterületek határvonalait.

 

A kertészeti gépek támogatásáról

A kertészeti gépek támogatása pályázat keretében igényelhető lesz 2015. év május 18. napjától.

A kertészeti gépbeszerzés támogatására 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre.

A támogatás mértéke 35 százalékos, de a fiatal gazdák és a kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók is további 10 százalékos többlettámogatást kapnak.

 

www.mvh.gov.hu

www.nak.hu

Hegedűs Szilvia