MENÜ

A mezőgazdasági kistermelői támogatásról

Oldalszám: 8-9
Dr. Weisz Miklós 2015.08.04.

A 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet szól a mezőgazdasági kistermelői támogatásról. Eszerint a kistermelői támogatási rendszerben való részvételi szándékot az MVH részére legkésőbb 2015. augusztus 15-ig lehet bejelenteni. Utána 2020-ig ez már nem tehető meg.

A 2015–2020-as közvetlen támogatási rendszerben új elemként jelent meg a mezőgazdasági kistermelők támogatása. Számukra ez egy egyszerűsített támogatási rendszert jelent, amelybe belépni csak az idei évben tudnak. Elsősorban azon gazdálkodóknak szól ez a lehetőség, akiknek az igényelt közvetlen támogatása 1250 euró (kb. 375.000 Ft) alatt van. Csak szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozóknál ez kb. 5,5 hektárnak felel meg.

 

A kistermelői támogatási rendszerben való részvétel

A támogatás 2015. évtől 2020. évig tartó időszakra (támogatási időszak) történő igénybevételére az a – mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendelet alapján közvetlen támogatásra jogosult – mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely:

  • a 2015. évben az 1307/2013/EU rendelet 36. cikke szerinti egységes területalapú támogatást igényel,
  • a kistermelői támogatási rendszerben való részvételi szándékát – a teljes támogatási időszakra vonatkozóan – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére ügyfélkapun keresztül, az egységes kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen legkésőbb 2015. augusztus 15-ig bejelenti, és
  • a támogatási időszak minden évében a 2015. évben az egységes területalapú támogatás vonatkozásában igényelt, támogatható területénél nem kisebb területet használ, és azon a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 8. pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységet végez.

Mezőgazdasági tevékenység: mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy termesztése – ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztés és a mezőgazdasági célból történő állattartást –, illetve az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. §-ában meghatározottaknak megfelelő gazdálkodás.

A támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő is, aki felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, hogy a támogatás feltételeinek egyébként megfelel.

Összefoglalva: a jogosultsági feltétel, hogy a mezőgazdasági termelőknek rendelkezniük kell a támogatás igénylésének teljes időszaka alatt, az első évben (2015-ben) bejelentett támogatható hektárok számának megfelelő támogatható hektárszámmal. Vagyis az egyetlen követelmény a kistermelői rendszerhez csatlakozó gazdálkodók számára, hogy a belépés évében a SAPS kifizetésre jogosult mezőgazdasági terület nagyságát (akár eltérő elhelyezkedéssel) meg kell őrizni. Az MVH azt a területméretet veszi alapul, amely 2015-ben a SAPS kifizetés alapját képezi, azaz a bejelentett területek ellenőrzése után a kifizetési határozatban megállapított területnagyságot.

Amennyiben a gazdálkodó területe időközben csökkenne, a következő egységes kérelem beadáskor átjelentkezhet a SAPS rendszerbe és annak keretén belül igényelhet közvetlen támogatást. Amennyiben területe lecsökken, de nem jelentkezik át a kistermelői rendszerből, akkor az adott évben nem lesz jogosult közvetlen támogatásra, kérelme elutasításra kerül.

Amennyiben a gazdaság területe időközben növekszik és többé már nem előnyös számára a kistermelői rendszer, akkor bármelyik következő évi egységes kérelem beadásakor szabadon átjelentkezhet a SAPS rendszerbe.

 

A támogatás összege, kifizetés

A támogatás egyösszegű, amelynek gazdálkodónkénti éves mértéke minimum 500, maximum 1250 euró. Az átalánytámogatás összegébe, amennyiben a mezőgazdasági termelő jogosult, illetve választja, beleszámít a legalább 1 hektárra jutó alaptámogatás (SAPS) és zöldítés összege, a fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás

(I. pillér), valamint a termeléshez kötött támogatás(ok) összege.

Azon gazdálkodók esetében, akik a normál/alap rendszerben kevesebb, mint 500 euró támogatásra lennének jogosultak, a támogatást 500 euróra kell felkerekíteni. Ennél kisebb támogatási összeg nem adható a kistermelői rendszerben.

Akik a normál rendszerben 500 és 1250 euró közötti támogatásra jogosultak, azoknak az ennek megfelelő összeget állapítják meg.

A minimum 500 €/év/gazda támogatási összeg hozzávetőleg 1–2,2 ha jogosult területet jelent, a maximum 1250 €/év/gazda hozzávetőleg 1–5,5 ha jogosult területnek felel meg.

2016–2020 között a 2015-ben megállapított éves támogatásra lesz jogosult a gazdálkodó mindaddig, amíg a kistermelői támogatási rendszer tagja marad. Ez az összeg az évek során nem csökkenhet és nem is nőhet.

A nemzeti forrásból megvalósuló átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT) nem számít bele az átalánytámogatás összegébe, azaz a termelő a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszertől függetlenül igényelhet bázis alapú vagy termeléshez kötött ÁNT-t.

A kistermelői támogatás további előnye, hogy a résztvevők a zöldítés követelményei alól mentesülnek, de a zöldítésért járó összegre jogosultak maradnak, illetve a kölcsönös megfeleltetés szabályai elleni vétség esetén a támogatás nem csökkenthető (egyéb hatósági szankció azonban lehetséges!).

Nem jogosult támogatásra az a gazdálkodó, akiről bizonyítást nyer, hogy a támogatási rendszerből való előnyszerzés céljával mesterséges körülményt teremtett.

A NAK és az Agrárgazdasági Kutató Intézet honlapjain található támogatási kalkulátorok segítségével bárki egyszerűen kiszámolhatja az elérhető támogatás becsült összegét.

(Forrás: FM, MVH, NAK)

Dr. Weisz Miklós

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda