MENÜ

Aktuális támogatások – 2015. szeptember

Oldalszám: 5-6
Hegedûs Szilvia 2015.09.02.

A 2016. évtől induló új agrár-környezetgazdálkodási program hamarosan megnyílik a pályázni kívánó gazdálkodók előtt. A nitrátérzékeny vagy kedvezőtlen adottságú, vagy NATURA 2000, vagy termelési támogatásokban szereplő területek 2014-2015. gazdálkodási évi gazdálkodási naplóit a termelőknek el kell készíteniük.

Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések művelet olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a programban részt vevők az agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlettevékenységek elvégzését vállalják.

A VP-ben az AKG-ról leválik az Ökológiai gazdálkodás, az külön alintézkedésbe kerül. A tervezetek szerint az AKG-val párhuzamosan kerül megnyitásra. A kötelezettségvállalás időszaka 2016. január 1.–2020. december 31.

Pályázati formában kerülnek meghirdetésre várhatóan szeptember-október hónapokban, tehát a nyertes gazdálkodókkal szerződéskötésre kerül sor, s nem határozathozatalra. Benyújtás elektronikus úton, az MVH felületén lesz lehetőség. A pályázat benyújtásához a területek lemérése a tervezet szerint elvárt.

 

Alábbiakban röviden a programról.

Az új AKG egyik fő jellemzője, hogy nem a megszokott célprogram alapján épül fel, hanem a kötelezettségeket előírás alapon határozza meg.

A támogatás alapját a területhasználat adja, amely tekintetében az alábbi 8 fő kategóriát (16 tematikus előíráscsoportot) különböztetjük meg:

Horizontális (mindenki számára elérhető támogatás):

1. Szántó (sz)

2. Gyep (gy)

3. Ültetvény (u)

4. Nádas (n)

Zonális (csak bizonyos MePAR fedvényeken igényelhető támogatás):

5. MTÉT szántó

 1. Túzokvédelmi területek
 2. Kék vércse-védelmi területek
 3. Alföldi madárvédelmi területek
 4. Hegy- és dombvidéki madárvédelem területek

6. MTÉT gyep

 1. Túzokvédelmi területek
 2. Alföldi madárvédelmi területek
 3. Hegy- és dombvidéki madárvédelem területek
 4. Nappali lepke-védelmi területek

7. Vízvédelmi célú szántóterületek:

 1. Erózióérzékeny szántó
 2. Belvízérzékeny szántó
 3. Aszályérzékeny szántó

8. Vízvédelmi célú gyepterületek:

 1. Belvízérzékeny gyep

Összesen 16 tematikus előíráscsoport került kialakításra, amelyek a horizontális nádas kategória kivételével (ahol az alapcsomagon túl nincsenek választható előírások) alap és választható előírásokból állnak.

 1. Agrár-környezetgazdálkodási alapcsomagok (kötelező): Ezeket az előírásokat, illetve előírás kombinációkat földhasználati kategóriánként (szántó, gyep, ültetvény, nádas), illetve területi lehatárolás kategóriánként [horizontális (A), zonális (ZA)] kell teljesíteni.
 2. Választható előírások (V): az alapcsomagon túli olyan előírások, amelyek különböző környezeti kihívásokat (vetésszerkezeti elvárások, talaj- és vízvédelem, biodiverzitás megőrzése stb.) kezelnek, és amelyekből a támogatásra jogosultak szabadon választanak.

Tematikus csoportonként minimálisan 2 előírást kell választani az alapcsomagon felül, amennyiben erre lehetőség van (alap+választható előírások=előíráscsomag).

A gazdálkodók az intézkedésbe vont területeik vonatkozásában tematikus előíráscsoportonként maximálisan kettő előíráscsomagot alakíthatnak ki. Az adott tematikus előíráscsoportban szereplő minden kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre ezen két csomag valamelyikét kell vállalniuk, további kombinációs lehetőség nincs.

Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre kizárólag egy agrár-környezetgazdálkodási tematikus előíráscsoport alapján igényelhető támogatás, a fenti kombinációs lehetőségekkel.

A támogatási összeget az alapcsomagra egy összegben, majd ezenfelül előírásonként kell kiszámítani, vagyis az adott területre felvehető összes kifizetési összeg a felvett előírások

számától és azok hozzáadott környezeti értékétől függ, de nem haladhatja meg a tematikus előíráscsoportra hektáronként meghatározott összeget.

 

Feltétel a pályázáshoz:

 • minimum 1 ha terület szükséges;
 • a hagyományos gyümölcsös fenntartása előírás választása esetén a terület maximum 2 ha lehet (szőlőültetvény esetében nem választható);
 • ültetvényművelési ág esetében a – hagyományos gyümölcsös fenntartása előírás választása kivételével – az ültetvény életkora a pályázat benyújtásának időpontjában nem lehet több, mint 20 év;
 • zonális előírás felvétele csak a MePAR-ban feltüntetett – a területi kritériumoknak megfelelő – terület esetében lehetséges.

Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület nem támogatható egyidejűleg az AKG és az ökológiai gazdálkodás intézkedés keretében is.

 

A kiválasztás pontozás alapján történik az alábbiak figyelembe vételével:

 • A gazdálkodók kiválasztása pontozási rendszer alapján történik, amely azokat részesíti előnyben, akik nagyobb környezeti vállalásokat tesznek a területeikre. Az előírások mindegyike önálló számértékkel rendelkezik, amely kifejezi az előírás környezeti hozzáadott értékét;
 • A bevont terület környezeti meghatározottsága (nitrátérzékeny, Natura 2000 stb);
 • Szaktanácsadói javaslat alapján tett vállalás;
 • A támogatást igénylő egyéb tulajdonságai (korábbi AKG résztvevő, termelői csoporttagság stb.);
 • Az alintézkedésbe vont területek vonatkozásában legalább a kötelezettségvállalás teljes időtartamára fennálló földhasználat igazolása, az érintett területek arányától függően.

 

Kötelezően teljesítendő követelmények:

 • alapkövetelmények:
  • Kölcsönös Megfeleltetés (HMKÁ + JFGK);
  • a 10/2015 FM rendelet szerinti minimumkövetelmények betartása (gyommentesség; túllegeltetés nem megengedett stb.);
  • a támogatott területen – a nem nitrátérzékeny területen is – a Nitrát rendelet szerinti „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat” előírásainak betartása;
  • Integrált Növényvédelmi Alapelvek (IPM) – kifejtésre kerül;
 • további általános követelmények:
  • kötelező képzésen való részvétel;
  • Gazdálkodási Napló vezetése;
  • jogszerű földhasználat megléte;
  • ENAR rendeletnek, állatjelölési szabályoknak való megfelelés (gyep esetén);

 

A támogatás intenzitása 100% gyep, ültetvény és nádas földhasználati kategória esetében.

A támogatás mértékét szántóföldi gazdálkodás támogatása esetében a mezőgazdasági termelő tárgyévi egységes kérelmében bejelentett összes szántó, gyep és ültetvény hasznosítású módú terület méretétől függően kell megállapítani, tehát csak a szántó esetében kell a degresszivitást alkalmazni az alábbiak szerint:

E-kérelemben bejelentett       

területméret (ha)                       Támogatásintenzitás szintje (%)

1–300 ha                                    100%

300,01–1200 ha                        85%

1200 ha felett                             50%

Fontos:

 • Az alintézkedésben a vetésszerkezeti előírásokat kizárólag fővetésű növények tekintetében kell értelmezni – e-kérelem első növénye –, tehát nem alkalmazható a diverzifikációnál alkalmazott lehetőség.
 • Az alintézkedés több olyan előírást is tartalmaz, amely a zöldítésben bejelentett ökológiai fókuszterületekkel hasonló természetű (pl. zöldugar, zöldtrágya, szántóföldi szegély). A kettős finanszírozás elkerülése érdekében ugyanazon elem/terület, amely az agrár-környezetgazdálkodási kötelezettségbe bevonásra kerül, az adott évben, illetve az adott terület vonatkozásában nem választható EFA elemként a közvetlen kifizetések esetében.

Hegedűs Szilvia

Forrás: www.mvh.gov.hu, www.nak.hu