MENÜ

N-Lock Magazin - 2015. október

Oldalszám: 9
2015.10.07.

A Dow AgroSciences Hungary Kft. jelen kiadványával kíván segítséget nyújtani, hogy az új időszakban előtérbe kerülő környezetmegőrző technológiák alkalmazásával a magyar Termelők hatékonyan eredményességük javításával tudjanak helytállni az egyre erősödő versenyben.

N-Lock Magazin 2015-10_210x297_Agronaplo.indd

Az Európai Unio 2015 augusztusában jóváhagyta Magyarország Vidékfejlesztési Programját, ezzel elhárult minden akadály, hogy jelen költségvetési ciklusra vonatkozó támogatási forrásokhoz hozzá férjenek a gazdálkodók. Ennek egyik első lépése az Agrár Környezetgazdálkodási támogatás pályázati felhívás megjelenése.

A Vidékfejlesztési Programban lévő valamennyi támogatás esetében újdonság, hogy a támogatások igénylésének menete megváltozik: míg korábban az eljárási szabályokat a 2007. évi XVII. törvény és a közigazgatási hatósági eljárási szabályairól szóló törvény (Ket.) határozta meg, addig mostantól ezek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet hatálya alá fognak tartozni, amely alapján a támogatási jogviszonyra a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályai alkalmazandók. Ez a változás elsődlegesen azt jelenti, hogy a támogatási feltételek nem jogszabályokban, hanem pályázati formában kerülnek meghirdetésre, azokra pályázatot (támogatási kérelmet) kell majd benyújtani.

A pályázati felhívások a www.palyazat.gov.hu honlapon kerülnek meghirdetésre. A benyújtásra az eddigiekhez hasonlóan az MVH elektronikus felületén lesz majd lehetőség. A támogatások odaítélésére a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet eljárási szabályai alapján, az AKG esetében támogatói okirat kibocsátásával kerül sor.

 

AZ N-LOCK SZEREPE

Az N-Lock hatására a kijuttatott nitrogén hosszabb ideig ammónium formában marad, így csökken a nitrogén veszteség (csökkenti a denitrifikációt és a nitrát kimosódást) és a trágyázás negatív környezeti hatását. Azáltal, hogy a nitrogén felvehető formában marad, növekszik a termés és a minőség. Az N-Lock elsősorban a karbamid műtrágyáknál, folyékony ammóniánál, a folyékony nitrogén oldatoknál és a híg vagy szilárd szerves trágyáknál fejti ki kiváló hatását.

Az N-Lock használata növeli a talajban a nitrogén visszatartást, csökkenti a nitrát kimosódását a talajvíz irányába és az üvegház hatású gázok légkörbe történő kibocsátását. Hatására nő az ammónium-ion tartalom a talaj felső (0-30 cm) rétegében illetve csökken a nitrát-ion tar­­talom a talaj mélyebb (60-90 cm) rétegeiben. Az N-Lock kezelést követő 2 hónap múlva a talajban felső rétegében még volt a növény számára felvehető nitrogén, ellentétben a kezeletlennel.  A kijuttatott nitrogénforma lebomlása lassul, a növény számára hosszabb ideig van jelen felvehető nitrogén forma. Az N-Lock hatására  a nitrogén a talaj felső 0-30 cm-es rétegében helyezkedik el, aminek következtében növekszik az ammónium forma aránya.

Az N-Lock kiváló eszköze lehet az intenzív gazdálkodást folytató termelőknek.

A repcében, ahol nagy mennyiségű nitrogén visszapótlás folyik, a magas termésátlagok mellett sok tápanyag veszendőbe megy. Mivel a veszteség a talajvíz és a légkör irányába is zajlik, ez nagyon komoly környezetszennyezést is okoz. Ennek a veszteségnek a csökkentésére továbbá a kijuttatott tápanyag jobb hasznosulására alkalmas a nitrapyrin hatóanyagú N-Lock. A nitrapyrin gátolja a Nitrosomonas baktérium fajok élettevékenységét, így lassítja a nitrifikációs folyamatokat.

Ezáltal az ammónium-ion átalakulása nitritté, majd nitráttá lelassul, a növény számára így nagyobb mennyiségben megmarad a stabilabb tápanyagforma, ami termésnövekedésben és környezetkímélésben is nagy szerepet játszik.

N-Lock Magazin 2015-10_210x297_Agronaplo.indd
Azáltal, hogy a nitrogén felvehető formában marad, növekszik a termés és a minőség

 

 

 

Dow_AgroSciences_logo