MENÜ

2014-es pénzügyi adatok: magas az agrárszektor jövedelmezősége, de előnye csökken a nemzetgazdasági átlaghoz képest

Oldalszám: 25-26
2015.12.13.

Az agrárium kevésbé érzékeny a gazdasági válságokra/ciklusokra, ezért történhetett, hogy míg a 2008-as válság miatt a nemzetgazdaság többi ágazatának jövedelmezősége csökkent, addig a mezőgazdaságnál további javulás volt megfigyelhető. Ezt segítette az agrárárak emelkedése is. Az elmúlt években a gazdasági növekedés beindulásával a többi ágazat helyzetének stabilizálódása nyomán a nemzetgazdaság egészének jövedelmezősége növekedésnek indult, így alulról közelíti a mezőgazdaság értékét.

Az elmúlt időszak agráráresése ellenére nem látható romlás a mezőgazdaság pénzügyi mutatóiban, sőt, a magas jövedelmezőségi szint stabilizálódni látszik. A makromutatókból látható kedvező általános képet a hazai mezőgazdaság helyzetével kapcsolatban a NAV ágazati szintű aggregált pénzügyi adatai is alátámasztják. A pénzügyi mutatók tekintetében az állattenyésztés teljesít a leggyengébben, azonban már látható érdemi javulás. Az ágazat magas heterogenitása miatt jelentős eltérések vannak az egyes alágazatok pénzügyi teljesítménye között.

A NAV 2014-es adóbevallásokból készített ágazati szintű adatok szerint a teljes mezőgazdaság nettó árbevétele 2014-ben 1690 milliárd forint volt, míg 153 milliárd forint adózott eredményt ért el. A mezőgazdaság legnagyobb súlyú alágazata, mind foglalkoztatás, mind nettó árbevétel, mind nettó eredmény tekintetében a növénytermesztés volt 2014-ben is.

A növénytermesztés adja a teljes ágazat alkalmazottainak közel a felét, a teljes iparági bevételnek a 44%-át, míg az adózott eredménynek az 55%-át adta.

A teljes mezőgazdaság nettó árbevétele 2004–2014 között évente átlagosan 6,3%-ot emelkedett, miközben a nemzetgazdaság egésze 5,2%-os emelkedést mutatott. A 2008-as válság sem törte meg az árbevétel-növekedés lendületét: 2008–2014 között a mezőgazdaság nettó árbevétele 5,2%-kal emelkedett, miközben a nemzetgazdasági átlag 1,8%-os éves átlagos növekedési ütemet tudott felmutatni.

Az ágazat jövedelmezősége jó, mind a ROE, mind a ROA mutatók igen magas szinten állnak, és a 2014-es év adatai is megerősítik, hogy ez a magas szint stabilizálódott. Azonban a gazdasági növekedés beindulásával nemzetgazdasági szinten jelentős javulás látszik, így a nemzetgazdasági átlag alulról közelíti a mezőgazdaság magas jövedelmezőségi szintjét. 2014-ben a mezőgazdaság saját tőkearányos megtérülése 9,2%-os volt, és kissé elmaradt a nemzetgazdasági átlagtól (9,4%). Az agrárium eszközarányos megtérülése azonban továbbra is jóval meghaladja a nemzetgazdasági átlagot, amely a nemzetgazdasági összehasonlításban is igen alacsony tőkeáttételnek köszönhető.

Pénzügyi adatok_1

Pénzügyi adatok_2

Az ágazat likviditása jó, a ráta értéke a vizsgált 10 éves időtartam alatt végig a hüvelykujj-szabály szerinti 100-150%-os sávban mozgott.

Pénzügyi adatok_3

Nemzetgazdasági összehasonlításban rendkívül alacsony a mezőgazdaság tőkeáttétele és 2005 óta folyamatos csökkenés látszik. 2004-2014 között az ágazat tőkeáttétele átlagosan 185% volt, miközben a nemzetgazdasági átlag 237% volt. Az alágazatok közül az állattenyésztésnek a legmagasabb a tőkeáttétele, átlagosan 202%-os, azonban ez is még jóval a nemzetgazdasági átlag alatt van.

Az egyes alágazatok pénzügyi teljesítményét vizsgálva látható, hogy a növénytermesztés amellett, hogy a legnagyobb súlyú alágazat, még a legerősebb pénzügyi teljesítményt is mutató szegmense a mezőgazdaságnak. Azonban érdemes kiemelni, hogy az alágazat kiváló teljesítménye nagyrészt a szántóföldi növénytermesztésnek köszönhető, ugyanis mind a zöldség-, mind a gyümölcstermesztés jóval gyengébb jövedelmezőséggel és magasabb tőkeáttétellel rendelkezik az alágazati átlagnál. A következő évekre a szántóföldi növénytermesztés dominanciájának a csökkenést várjuk, ugyanis mind a gyümölcs-, mind a zöldségtermesztés területén pozitív folyamatok indultak el, amelyet az új uniós költségvetési ciklus is tovább támogathat.

Pénzügyi adatok_4

A mezőgazdaság leggyengébb alágazata az állattenyésztés, azonban az elmúlt években sokat javult a pénzügyi teljesítménye a szegmensnek. Az állattenyésztés jövedelmezősége alacsonyabb az iparági átlagnál, azonban 2011. óta trendszerűen emelkedik. Az alágazat tőkeáttétele csökkenő trendet mutat, de még így is magasabb a mezőgazdasági átlagnál. A pénzügyi teljesítmény tekintetében további javulás várható az alágazatban, ugyanis a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklusban több forrásra pályázhatnak az alágazat cégei.