MENÜ

Az agrárgazdaság szereplői számára rendelkezésre álló az EU által működtetett finanszírozási források

Oldalszám: 36-37
2015.12.13.

A 2020-ig tartó uniós költségvetési időszak keretében meghatározó jelentőségűek lesznek a közösségi forrásból megvalósuló fejlesztési források. E források az egyének, közösségek és az egész Európai Unió számára teremthetik meg a fejlődés alapját, illetve biztosíthatják a versenyképesség növelését.

A minél hatékonyabb gazdálkodás érdekében érdemes az elérhető forrásokat megismerni. Ehhez az agrárgazdaság szereplői számára elérhető uniós innovációs, fejlesztési programok rendszerezése szükséges. Valamennyi program közös sajátossága, hogy ezeknél a programoknál nincs az egyes tagállamokra leosztott, „fejpénz”, így az egyes tagállami szereplőkön múlik az országok forráslehívási képessége.

 

Horizont 2020

Az EU közel 80 milliárd eurót szán kutatás-fejlesztési programok finanszírozására. Ezen belül összesen 4 milliárd euró jut 2020-ig a fenntartható mezőgazdaságra, erdőgazdálkodásra, élelmiszeriparra, a biogazdaságra és a tengeri erőforrásokra. A keretprogram elsősorban a kutatás és innováció számára nyújt finanszírozási lehetőséget, azon belül is a társadalmi kihívásokra fókuszáló megoldásokat kívánja ösztönözni.

A konkrét témákra irányuló pályázati felhívásokat és akciókat kétéves munkaprogramok mutatják be, jelenleg a 2016/2017-es munkaprogram érhető el, melyre februártól lehet pályázatokat benyújtani. A projektek többsége pályázati úton nyerhető el, az egyes kiírásokban meghatározott feltételek szerint. A keretprogram támogatást nyújt kis- és közepes vállalkozások, ipari szereplők, egyetemek, kutatóintézetek képviselői számára, de pályázhatnak mezőgazdasági szervezetek vagy mezőgazdasági tanácsadó szolgálatok is.

A Horizont 2020-nak a mezőgazdaság, élelmiszeripar és erdőgazdálkodás terén megvalósuló innováció szempontjából legrelevánsabb része a 2. társadalmi kihívás. Ez az élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, tengerkutatás, tenger- és belvíz-hasznosítási célú kutatás, valamint a biogazdaság témakörét érinti. Ennek keretében főként a termelékenység fenntartható növelése, az ökoszisztéma szolgáltatások biztosításának elősegítése, a vidéki lakosok szerepvállalásának fokozása és a fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlatok kialakítása került előtérbe. Legtöbb esetben olyan kutatási és innovációs projektek esetében lehet forrásért pályázni, melyekben legalább három partner vesz részt három uniós tagállamból. A Horizont 2020 pályázatok ezen belül több lehetőséget kínálnak tematikus hálózatok és többszereplős projektek révén a multinacionális innovációs projektek támogatására a mezőgazdaságban. Ezekben különböző típusú szereplők vehetnek részt, így gazdák, erdészek, élelmiszer-feldolgozók, tanácsadók, kutatók és vállalkozások közösen is tevékenykedhetnek. Vannak bizonyos lehetőségek „egy résztvevős” projektekre is, így pl. a „KKV Eszköz” által nyújtott finanszírozás esetében, ami segítséget nyújt a nagy potenciállal bíró kis- és középvállalkozásoknak (KKV-nak), olyan innovatív ötletek kidolgozására, melyek a globális piacon versenyképes termékekre, szolgáltatásokra és folyamatokra irányulnak.

Bővebb információ itt érhető el: www.h2020.gov.huEUROSTARS

Az EUROSTARS keretében rendelkezésre álló forrás 1,14 milliárd euró, mely teljes egészében az innovációs projektek megvalósítására használható fel uniós szinten. A pályázati felhívás valamennyi ágazat számára elérhető, beleértve az agrárgazdaságot is. A tagországokban pályázati úton elérhető támogatások új termékek, szolgáltatások, illetve folyamatok fejlesztését célozza. A meghirdetett forrásra olyan konzorciumok pályázhatnak, melyekben legalább egy, kutatást és fejlesztést végző kis- vagy középvállalkozás vesz részt. A többi közreműködő bármilyen jellegű lehet: vállalkozás, egyetem vagy kutatóintézet. Az Eurostars olyan transznacionális innovációs projektek megvalósítására biztosít finanszírozást, melyek eredményeként született termékek forgalomba kerülhetnek. Minden piaci területet lefed, így a mezőgazdaság mellett az élelmiszeripari és az erdőgazdálkodási területről is lehet pályázni.

Az Eurostars három projekt-típust támogat:

  • Egyéni projektek: piacorientált kutatás-fejlesztési (K+F) projektek, KKV-vezetés alatt.
  • Klaszterek: hosszú távú ipari kezdeményezések, melyek célja az európai versenyképesség szempontjából alapvető fontosságú generikus technológiák kidolgozása (pl. információtechnológia, energia, kommunikáció és víz).
  • Ernyő-projektek: tematikus hálózatok, melyek saját üzleti területükön támogatják az EUREKA projekteket (pl. feldolgozás, anyagok, idegenforgalom és agrár-élelmiszeripar).

    A pályázatok benyújtása folyamatos, de a jövő évi első benyújtási kör március 5-ig lesz nyitva.

További információk a következő linken érhetők el: www.nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/eurostarsCOSME

A „Vállalkozások versenyképessége és a kis- és középvállalkozások” (COSME) program keretében rendelkezésre álló forrás nagysága 2,3 milliárd euró, melyre vállalkozások és versenyképes kis- és középvállalkozások, valamint vállalkozást indító személyek pályázhatnak. A COSME négy különböző területen támogatja a KKV-kat, melyek közül három közvetlen jelentőséggel bírhat.

(1) A COSME pénzügyi közvetítők által biztosított garanciákat finanszíroz, osztozik a projekt kockázatán ezáltal ösztönzi a KKV-kat. (2) Részvényalapokat is finanszíroz, melyek kockázati tőkét és köztes finanszírozást biztosítanak vállalkozásoknak. (3) A COSME támogatja az Enterprise Europe Hálózatot, mellyel minden vállalkozás szabadon kapcsolatba léphet a régiójában működő helyi partnere révén. Ennek révén információk érhetőek el az uniós finanszírozási lehetőségekről, ismeret szerezhető külföldi üzleti partnerek megtalálásához vagy külföldi bővítéshez, továbbá az uniós forrásokról, innovációs támogatásról és technológia-transzferről is lehet tájékozódni.

Részletes információ az Enterprise Europe Hálózat honlapján érhető el: www.enterpriseeurope.huErasmus Fiatal Vállalkozóknak (EYE)

Az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak (EYE) olyan uniós program, mely alkalmat ad fiatal vállalkozóknak (többek között gazdáknak) arra, hogy 6 hónapot dolgozzanak egy másik EU országban. A csere segít a fiatal vállalkozónak elsajátítani azt a szaktudást, amely egy kis cég vezetéséhez kell. A fogadó fél számára előnyös, hogy friss szemszögből, új megközelítésből láthatja a vállalkozását és alkalma nyílik más országokból érkező partnerekkel együttműködni és új piacokról tudomást szerezni. A gazdálkodók számára a pályázás folyamatos, a magyarországi kapcsolattartókon keresztül valósul meg.

A magyarul is elérhető információk az következő linken találhatók: www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.phpLIFE+

A LIFE+ támogatás az évente meghirdetett pályázatok útján környezetvédelmi projektek megvalósítását célozza. Erre vállalkozások, civil szervezetek, állami szervek egyaránt pályázhatnak. A LIFE+ segít koordinálni a környezetvédelem és klímapolitika különböző finanszírozási forrásait és megszünteti a környezetvédelmi támogatások hiányosságait azzal, hogy olyan környezetvédelmi kérdésekre fókuszál, melyekkel nem foglalkozik a többi uniós fejlesztési alap. Segít továbbá megoldásokat találni a környezetvédelmi és a klímát érintő kihívásokra, melyekkel a társadalom minden szektora szembenéz, így többek között a mező- és erdőgazdálkodás is. Platformot biztosít annak megtárgyalására is, hogy milyen könnyű és költséghatékony módok kínálkoznak az unió környezetvédelmi és klímapolitikai jogszabályainak megvalósítására.

A LIFE+ társfinanszírozásában a következő területeken valósulhatnak meg innovatív projektek:

  • környezetvédelmi, ezen beül biodiverzitási projektek;
  • klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és annak enyhítésére, ezen belül a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, a rugalmasság és a tudatosítás növelésére irányuló programok; valamint
  • különböző kategóriájú projekteket lehet benyújtani, így

      –    hagyományos projekteket (pl. jó gyakorlat, demonstráció, kísérlet vagy tájékoztatás, tudatosítás és terjesztés), vagy

      –    integrált projekteket környezetvédelemhez kapcsolódó stratégiák nagyszabású bevezetésére (pl. a mező-, erdő- vagy vízgazdálkodás területén).

További információkat itt lehet találni: www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_562