MENÜ

N-Lock Magazin - 2015. december

Oldalszám: 11
2015.12.09.

A Dow AgroSciences Hungary Kft. jelen kiadványával kíván segítséget nyújtani, hogy az új időszakban előtérbe kerülő környezetmegőrző technológiák alkalmazásával a magyar Termelők hatékonyan eredményességük javításával tudjanak helytállni az egyre erősödő versenyben.

A Dow AgroSciences innovatív megoldása az N-LOCK, amelyet a nitrogénvesztés és környezetterhelés csökkentésének problémájának megoldására fejlesztettek ki.

A nitrogén műtrágya az egyik legdrágább input anyag a növénytermesztésben. A kijuttatott szerves vagy szervetlen trágyának csak 40-70 %-a hasznosul a kultúrnövény által. Jelentős arányban (10-50 %) kerül veszteségként a talajvízbe, nitrát (NO3-) formában illetve a légkörbe, nitrogén (N2), nitrogén-oxid (NO) és dinitrogén-oxid (N2O) gáz formájában környezetszennyezést okozva. Dinitrogén-oxid veszélyesebb anyag, mint a szén-dioxid (CO2),

mivel 300-szor erősebben fokozza az üvegházhatást. Az ilyen típusú szennyezést kell csökkenteni oly módon, hogy támogatni kell a termesztett növény nitrogén felhasználását a kijuttatott műtrágyából vagy szerves trágyából, ezáltal csökkenteni lehet a szennyezés mértékét mind a talajvíz, mind a légkör irányába.

Az N-LOCK készítmény környezetre gyakorolt pozitív hatása a nitrát lemosódás és az üvegházhatású gáz kibocsátás lényeges csökkentésével:

 

HATÁSA A KÖRNYEZETRE

Az Amerikai Egyesült Államokban elvégzett vizsgálatok szerint a nitrogén kimosódása a talajvíz irányába 16 %-al, míg a dinitrogén-oxid (N2O) emissziója 51 %-al csökkent (1.ábra). Franciaországi 2013-as kísérletekben vizsgálták az N-Lock hatását a környezetszennyezés csökkentésére. Ezekben megállapították, hogy a silókukorica termesztésben hígtrágya alkalmazása mellett az N-Lock 33 %-al csökkentette az egységnyi területről kibocsátott N2O mennyiségét, 37 %-al nőtt a nitrogén visszatartása.

N-Lock táblázat_1

A mezőgazdaságból származó környezet terhelés csökkentésére különös hagsúlyt ad az Európai Unió szabályozáspolitikája. Ennek egyik kiemelendő példája a 28/2009 Megújuló Energia Irányelve (RED) amely kimondja, hogy csak azon mezőgazdasági termékek nevezhetők (használhatók fel) megújuló enregia előállítására (pl.: biodízel, bioethanol, zöldenergia), amelyek megfelelnek az irányelv előírásainak (ld.: 1. táblázat), azaz az üvegházhatású gáz elkerülése e végtermékek teljes életciklusára vetítve fennáll.N-Lock táblázat_2

Ezeket az értékeket lehet a valós vagy az EU által (28/2009 V. melléklet) előírt értékeken kiszámolni. Jól látszik, hogy minél hatékonyabb (kevesebb input, magasabb termés) a gazdálkodás, annál kedvezőbb az ÜHG elkerülési érték, így a valós értéken történő elszámolás esetén piaci szempontból versenyképesebbé válik a megtermelt növény, mint megújuló energia alapanyaga. Az Európai Unió jelen jogszabályi környezete – és az a társadalmi elvárás, hogy egyre tisztább környezetben éljünk – megköveteli az agrárvállalkozásoktól is ezen előírások betartását.