MENÜ

Aktuális támogatások - 2016. január

Oldalszám: 7-8
Hegedûs Szilvia 2016.01.15.

Boldog, sikerekben gazdag új évet kívánok minden olvasónknak! Január 15. után a 2015. évre vonatkozóan a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után jövedéki adó visszatérítéshez bevallást adhatnak be a gazdák az ÁNYK program segítségével,  ügyfélkapun keresztül. Hónap végéig még a 2014/2015. gazdálkodási évre vonatkozó nitrátjelentést szintén pótolhatják a nitrátérzékeny területen gazdálkodók és az állattartók. A falugazdászoknál az őstermelői igazolványok érvényesítéseit is el kell végezniük a termelőknek.

 


 

Az MVH 157/2015. (XII. 22.) számú közleménye a sertéshús magántárolási támogatásintézkedésben való részvételrőlA kérelem benyújtásának feltételei

 • Az MVH támogatást csak Magyarország területén tárolt termékek vonatkozásában nyújthat. 
 • A magántárolási támogatásintézkedésben való részvétel feltétele, hogy az ügyfél a hozzáadott érték-adó vonatkozásában az Európai Unió területén letelepedettnek és bejegyzettnek minősüljön.
 • Sertéshús magántárolás iránti támogatási kérelmet (a továbbiakban: támogatási kérelem) az MVH Piaci Támogatások, és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához faxon kell benyújtani a jelen Közlemény 1. számú melléklete szerinti, magyar nyelven kitöltött I0300-02 jelű, Sertéshús magántárolás iránti támogatási kérelem elnevezésű nyomtatványon az alábbi faxszámok valamelyikére: (06-1) 219-4511 vagy a (06-1) 219-4512

  Támogatási kérelmet 2016. január 4-étől lehet benyújtani.

  A hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetében az MVH az ügyfelet hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlást az arra vonatkozó felhívásban megjelölt módon és határnapig kell benyújtani a hiánypótlási felhívásban megjelölt fax-számra.

  A támogatási kérelem benyújtásakor már betárolt termék esetében az  I0300-02 jelű, Sertéshús magántárolás iránti támogatási kérelemhez mellékelni kell a jelen Közlemény 4. és 5. számú mellékletében található, I0303-02 jelű, Sertéshús magántárolás támogatása – Beszállítási összesítő – Főlap, illetve az I0304-02 jelű, Sertéshús magántárolás támogatása – Beszállítási összesítő – Betétlap elnevezésű nyomtatványokat is.

 • A magántárolási támogatást csak olyan hústermékre lehet nyújtani, amely megfelel az alábbi követelményeknek:

  - az utóbbi két hónapban – a vágást megelőzően – az Európai Unió területén nevelt és legfeljebb tíz nappal a termék raktárba szállítását megelőzően levágott állatokból származik;

  - az érvényes állat-egészségügyi követelményeknek megfelelően tenyésztett állatokból származik;

  - megkapta a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének I. szakaszában hivatkozott állat-egészségügyi azonosító jelölést;

  - nincs semmilyen, a tárolást, vagy az azt követő felhasználást alkalmatlanná tevő jellemzője;

  - nem kényszervágás eredményeként levágott állatokból származik;

  - friss állapotban tárolják be, és fagyasztott állapotban raktározzák.

 • A közösségi rendeletekben engedélyezett legmagasabb szinteket meghaladó radioaktív tartalommal bíró termék nem részesülhet magántárolási támogatásban.
 • A minimálisan felajánlható termék mennyisége támogatási kérelmenként:

  -  10 tonna a kicsontozott termékek esetében;

  -  15 tonna más termékek esetében.


 

 

Az MVH 156/2015. (XII. 9.) MVH közleménye a 2016/2017. tanévi iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyásrólAz iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyás

Az iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyás iránti kérelmet 2016. január 1. és 2016. január 31. között postai úton kell benyújtani.

Az előzetes jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

Benyújtandó dokumentum:

- a közlemény Melléklete szerinti B0473 számú Előzetes jóváhagyás iránti kérelem Főlap.

A kérelem benyújtásának helye és módja:

Az e közlemény III. pontja szerinti előzetes jóváhagyás iránti kérelmet postai úton az alábbi címre kell benyújtani: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága 1476 Budapest, Pf. 407.


 

 

Januárban igényelhető a tenyészkoca állatjóléti támogatás kifizetése!

A tenyészkoca állatjóléti támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti III. tárgynegyedévre vonatkozó kifizetési kérelmet 2016. január 1. és 31. között kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz a 37/2015. (III. 13.) számú MVH Közleményben közzétett nyomtatványokon, az előírt mellékletek csatolásával együtt.

Figyelemmel arra, hogy a benyújtási időszak utolsó napja munkaszüneti nap, a kifizetési kérelmet 2016. február 1. napján még postára lehet adni.

A tenyészkoca állatjóléti támogatás kifizetését azon ügyfelek igényelhetik, akik rendelkeznek a 2015/2016-os támogatási évre vonatkozó támogatási kérelmet jóváhagyó határozattal.


 

 

Új, mezőgazdasági őstermelői igazolványokról szóló rendelet lép hatályba 2016. január 1-jén

A mezőgazdasági őstermelői igazolványokra vonatkozó új jogszabály megteremti az elektronikus eljárás, és a jelenlegi papír alapú igazolványok helyett a kártya alapú igazolvány bevezetésének feltételeit. A rendelet előteremti az őstermelők hosszú távú adminisztrációs terheinek csökkentését, valamint az ellenőrzési jogkörök kibővítésén keresztül gazdaságfehérítő célokat is szolgál.

A 436/2015. (XII. 28.) Kormányrendelet célja továbbá, hogy a vásárlók is egyértelműen azonosítani tudják az érvényes igazolvánnyal rendelkező, valós őstermelőket, és a hazánkban megtermelt őstermelői termékeket, ezáltal is ösztönözve azok fogyasztását. Megszűnik az az ellentmondásos helyzet is, hogy az őstermelők ugyanazt a terméket azonos helyen és azonos időben őstermelőként és egyéni vállalkozóként is értékesítik.

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés a jövőben is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászainál kezdeményezhető. Az igazolvány kiállítása és érvényesítése továbbra is díjmentes lesz.

Az eddigi papír alapú, kézzel kitöltendő kérelmet az őstermelők által közölt adatok alapján automatikusan létrehozott nyomtatvány váltja fel. A NAK a szükséges feltételek megléte esetén ideiglenes igazolványt állít ki, amely kezdetben 2016. július 31-ig, azt követően a kiállításától számított hatvan napig igazolja az őstermelői jogviszonyt. Ezen időszak alatt készül el a három helyett immár öt évig hatályos kártya alapú igazolvány, amelyet postai úton vagy az igénylés helyén vehetnek át a kérelmezők. A papír alapú igazolványok 2016. december 31-én hatályukat vesztik.

Jelentős változás, hogy lejáró igazolvány esetén október hónaptól lehetőség lesz a tárgyévet követő év január 1-jétől hatályos új igazolvány igénylésére. Továbbra is lehetőség lesz közös őstermelői igazolvány kiváltására, azonban ezzel egy időben, különböző helyszíneken továbbra sem lehet értékesíteni, ugyanis az igazolvány nem másolható. A betétlap adattartalma bővül, ezáltal egyértelműen az őstermelőhöz, illetve az igazolványhoz rendelhető, továbbá informatívabb dokumentumként szolgálhat a felvásárlás során.

Hegedűs Szilvia

www.mvh.gov.hu, www.nak.hu