MENÜ

Kamikaze - Isteni szél a tönkölyben

Oldalszám: 100-101
Szabó Roland 2016.02.10.

Hazánkat a Teremtő a benne otthonra lelő földműves emberekkel egyetemben a gabonatermesztés mintakertjének alkotta meg. Minden feltétel adott a megfelelő mennyiségű és minőségű gabona megtermesztéséhez és feldolgozásához.

Nem véletlen tehát az ország közepén gerincként kiemelkedő homokhátság szerényebb adottságokkal megáldott vonulata sem. Ez az a „védmű”; ami a kiváló minőségű, de vízhatásra érzékeny területek átmeneti károsodása (árvíz, belvíz) esetén is megtermi a szükségleteket. Nagy segítség ez a mély fekvésű területek kiesésekor, de nem számottevő a hiánya az aszályos években. Ilyen nagyszerű geográfiai és talajtani rendszer birtokosai a gazdálkodók, akik képesek kiaknázni és működtetni ezeket az erőforrásokat. Szerves egyensúly ez, ami egy tudat alatti megnyugvást eredményez minden földművelő számára. Ez a nyugalom pedig azért nagy érték, mert így mindenki a feladatára összpontosíthat és ezáltal várható a legjobb egyéni és közösségi teljesítmény évről évre. Az érdekegyensúlyok megléte, kialakítása tehát kimondottan fontos szükségletünk.

Ennek okán alkottuk meg a gabonatermesztők számára a KAMIKAZE termékünket, amely sok kihívást legyőzve kapta meg végső formáját. Ennek a terméknek a hatása egyensúlyt teremt a mindig jelentkező problémák esetén, ezért megkerülhetetlen érdek a gazdaság számára. A KAMIKAZE technológia erősségét és eredményességét egy nem mindennapi élethelyzetben szeretném az olvasók elé tárni, ugyanis a sikert – egy ma még nem gyakori, ősi kalászos fajtán – szeretném bemutatni, elemezni. A növény pedig nem más, mint a tönkölybúza.

Magyarországon a tönkölybúza termesztés Csipkerózsika álmából ébred. Azt nem mondhatnám, hogy nincs termesztési tapasztalat – akár több ezer éves is –, de a legfrissebb adatok is jóval a kemizáció megjelenése előttről származnak. A növény robusztus, ősi genetikai struktúrájú fűféle; kiváló alkalmazkodóképességgel és nagy termesztési kockázattal, ugyanis a kalászorsó éredéskor széthullik. Körülbelül ezekkel az alapinformációkkal indítható meg a termesztés; ami azért valljuk be, se nem túl sok, se nem túl egzakt. Az ősi növény modern gazdaságba való integrációja igazi kihívásokkal teli munka, hiszen hasznosítható gyakorlati tapasztalat alig-alig akad. Ki gondolná, hogy a XXI. században egy növény termesztésekor még komoly dilemma lehet az optimális vetésidő kiválasztása, a herbicid érzékenység, a szárszilárdítás kérdése, a tápanyag-utánpótlás mikéntje, a főbb kórokozók, kártevők körének ismerete… Az ember ilyen esetekben analógiákat próbál keresni a saját tapasztalatából és ezek alapján próbál a lehető legjobb megoldásra ajánlatot tenni. Természetesen mindezek után nem tekinthetek el attól a ténytől, hogy ez a program egy nagyon komoly csapatmunka volt a fajtatulajdonos, a termelő, a termeltető és személyem között. Mindenki azt a részét erősítette a munkafolyamatnak, ami a szűkebb szakmáját érinti és/vagy szerzett tapasztalata volt már a témakört illetően. További kihívást jelentett az a tény, hogy a vetett mag szuperelit minősítésű, igen nagy értéket képviselő bázismag volt és természetesen a mi végcélunk is a vetőmag-előállítás volt.

 

Nézzük a tényeket

Termesztés területe:          Cegléd 0375/3-4. hrsz.; 42,06 ha

Termelő:               Teforg Kft.

Elővetemény:       őszi káposztarepce

Őszi tápanyagellátás:        2014. 09. 19-20. 250 kg/ha 4:20:20 NPK

Talajelőkészítés:                 2014. 09. 23–25. 40 cm-es lazítás

Vetőágy elkészítése:          2014. 09. 26-27.

Vetés:    2014. 10. 31.–11. 01.         125 kg/ha vetőmagnorma, fajta Öko 10

Tavaszi tápanyag-utánpótlás I.:      2015. 03. 09. 200 kg/ha Pétisó

Tavaszi ápolás:   2015. 03. 17. hengerezés

KAMIKAZE alapú növényvédelem: 2015. 04. 15.

  • gyomirtás: Ergon Star
  • megelőző jellegű gombaölő szer: Soleil 1 l/ha
  • növénykondícionálás, rézpótlás: Sergomil L-60 2 l/ha

Tavaszi tápanyag-utánpótlás II.:     2015. 05. 06. 200 kg/ha Pétisó

Növényvédelem, növénytáplálás II.:

  • Nagomi: 0,3 kg/ha
  • Keserű só: 5 kg/ha

 Növényvédelem, növénytáplálás III. (légi kijuttatás):

  • Karate Zeon: 0,2 l/ha
  • Keserű só: 7 kg/ha
  • Fosfonin Flow: 0,5 l/ha

Betakarítás:          2015. 07. 8–11.

Elért nettó hozam:              5,54 t/ha

Néhány gondolat, ami nem olvasható ki a számokból és segíti azok megértését, kiértékelését. A növény mérete hatalmas (1,6-1,7 m) így óriási volumenű szalmatermést is adott (5-6 t/ha), a nagy aszály ellenére. A növény habitusáról árulkodik, hogy a betakarítás átlagsebessége mindösszesen 3 km/h volt! Sajnálatos módon ezt „gyorsította” meg az aratás másnapján érkező drasztikus vihar, ami minimálisan is kb. 10% kalászorsó törésből adódó termésveszteséget eredményezett. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a tönkölybúza nem takarítható be a szokásos 0,5–1% veszteséggel, ebben az esetben ez az érték 3-4% körül mozog. (Mindezeket figyelembe véve a betakarítás előtti termésátlag meghaladta a 6,2 t/ha hozamot.) A végelszámolás során azért így is nagyon elégedett a termesztés minden szereplője, hiszen a birtokunkban lévő információk szerint ebből a fajtából, ebben az esztendőben ez a legnagyobb betakarított hozam hazánkban. (Tudomásunk van egy dunántúli 5 t/ha eredményről, de a döntő többség – a kemizált területeken – 2-3 t/ha között termett, míg a biogazdálkodásban előállított Öko 10 átlagos hozama 1,5–2 t/ha között alakult.) A beltartalmi paraméterek vizsgálata során vált ismertté, hogy ez a nagy hozamú előállítás teljesen azonos minőséget képvisel a biotermesztésből kikerült árúéval. Végső konklúzióként megállapítható, hogy a sok-sok tanulni valónk mellett, kicsit jobban sikerült megismerni a növény adatait, igényeit. Az öröm pedig annak köszönhető, hogy a több embernél meglévő részinformációkat sikerült időben összeilleszteni és így a termesztés egyensúlya kialakulhatott.

FEBRUÁR SUMIAGROvegyi 018

Sumiagro_1

Zárszóként még néhány gondolat a növényről és a KAMIKAZE technológiáról.

 

Rovartani észlelések

A tönkölybúza hatalmas és erős szárat nevel, vastag levéllemezű levelekkel; amit a tapasztalataink szerint a vetésfehérítő nem kedvel. Ennek a növénynek a termesztése során viszont a szipolyok tartós és erős betelepedésére kell felkészülnünk, ugyanis a hatalmas zöldtömeg a lassú beéredéssel párosulva ideális környezetet biztosít számukra.

Kórtani észlelések

Megfigyeléseink alapján a növény alapvetően a nekrotróf levélbetegségekre érzékeny a leginkább, de még ebben az esetben is elég erősnek tűnik a növény természetes ellenálló képessége. Pontosan ezért volt jó választás a KAMIKAZE ebben az esetben, mert a Soleil megelőző jellegű markáns védelme elégséges volt a teljes vegetációban.

A KAMIKAZE bevetésének másik indoka az volt, hogy egy olyan herbicid került így kijuttatásra, amely rendkívüli szelektivitással rendelkezik a kultúrnövény esetében és emellett teljes körű a gyomirtási spektruma. Bár a terület jó kultúrállapotú és gondosan előkészített volt, de a forgatás elhagyása és a fellazított vetésnorma miatt lehetett számítani a fejlett, megerősödött áttelelő fajok sokaságára is. A jól időzített gyomirtás nem hagyott sem kételyt, sem gyomnövényt.

A KAMIKAZE technológia a legkényesebb szituációban is képes volt örömöt és profitot generálni. Ahol az egyensúly – és a vele társuló nyugalom – érzése egyaránt szükséges, gondoljon a saját örömére és profitjára, válassza a KAMIKAZE-t!

Szabó Roland, gyombiológus

www.sumiagro.hu