MENÜ

Korszerű szárítóberendezések általános jellemzői

Oldalszám: 117-118
2016.03.09.

Előzetes híradások alapján - hamarosan megnyílhat – a rendelkezésre álló adatok alapján március hónapban 19,66 Mrd forintnyi támogatás a kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítésére, kisméretű terménytároló építésére, korszerűsítésére. A tervezett beruházás megvalósítása előtt azonban érdemes megvizsgálni néhány sarkalatos pontot, hogy melyek is egy korszerű terményszárító lényeges ismérvei.

A hazai gabonatermesztési és betakarítási technológia viszonylag jól gépesített, ugyanakkor a betakarítás utáni tartósítás- és tárolástechnológia területén még lényeges elmaradás tapasztalható, lassú a korszerűtlen szárítótelepek lecserélése, de szerencsére egy javuló tendencia mutatkozik. Még mindig nagy számban találhatóak az ország területén korszerűtlen, környezetszennyező szárítótelepek. Ezen berendezések átlagéletkora – a részleges felújítást nem számolva – 30 évhez is közelíthet. A gazdálkodás versenyképes működése nélkülözhetetlenné teszi a magas műszaki tartalommal rendelkező, a termék minőségét megőrző gépek és eszközök használatát.

Ezt célozza az energiatakarékos szárítógépek megjelenése a piacon, amelyek hővisszavezetéses kivitelben készülnek és hőszigeteléses külső borítással rendelkeznek. Az új technológiák eredményes beruházása jelentős tapasztalatot és szakértelmet igényel. Egy adott üzem számára a megfelelő típusú és teljesítményű szárító berendezés vagy technológia kiválasztásához nincs meg mindig „házon belül” a megfelelő felkészültségű szakember, ezért ennek hiányában mindenképpen érdemes a beruházást a szárítástechnológiai berendezések hazai forgalmazóinak szakértő csapataival gondosan megterveztetni.

A maximális igényeket kielégítő korszerű terményszárító ismérveit az alábbiakban foglalhatjuk össze:

 • a szárítógép fajlagos fűtési energia felhasználása 4 MJ alatt legyen 1 kg víz elpárologtatása esetén,
 • zajszintje alacsony legyen, ne haladja meg az 55 DB-t 100 m távolságon, 1,5 m talajszint feletti magasságban mérve,
 • porkibocsátása alacsony (20–30 Mg/m3) értékű legyen, a megengedett 150 mg/m3 határérték töredéke,
 • biztosítsa a kíméletes termény szárítását, a szárítógép feltöltési tömege legalább háromszorosa legyen a szárítási teljesítménynek,
 • biztosítsa a szárítógép keresztmetszetében az egyenletes szárítást, ehhez homogén terményáramlásra és homogén szárító levegőáramlásra van szükség,
 • a tökéletes szárítás érdekében a szárítási levegő mennyiségének és a gázégő teljesítményének összhangban kell lennie,
 • a leszárított termény nedvességtartalmának eltérése ne haladja meg a plusz-mínusz 0,5%-ot,
 • a szárítási teljesítményhez igazított, megfelelő teljesítményű, rugalmas, finoman szabályozható gázégővel rendelkezzen,
 • a szárítógép szárítási teljesítménye megfeleljen a gyártó által megadott értékeknek a sztenderd feltételek mellett,
 • a szárítógép menürendszere biztosítsa a könnyű, átlátható kezelhetőséget,
 • érdemben működő automatikus nedvességszabályozóval legyen felszerelve,
 • korszerű túlmelegedés elleni biztonsági védelemmel legyen ellátva,
 • a szárítógép kialakítása biztosítsa, hogy minden pontja elérhető és ellenőrizhető legyen.

Napjainkra rendkívül sok termék számára dolgoztak ki egyedi szárítási technológiát, vagy régi technológiát dolgoztak át, újítottak fel. Mindezek gyors piaci bevezetése komoly kutatás-fejlesztési és marketing tevékenységet is igényelt, mely eredménye fizikai valóságában is jelen van, hisz számos hazai és külföldi gyártó termékei, korszerű berendezései találhatóak meg a hazai piacon. A szárító berendezések kiválasztásakor a már említett ismérvek mellett nem mehetünk el az árak megemlítése mellett sem. Sok esetben tapasztalható, hogy a gazdaságok 3-4 ajánlatkérés esetén az ajánlatokat egymás mellé téve nem a műszaki tartalmat tekintik végig először és hasonlítják össze a tudásbéli azonosságokat, hanem az ajánlat utolsó és általában legfontosabb része, az ajánlati ár alapján döntenek. Mivel a gyártó, forgalmazó cégek ajánlatainak kidolgozásai, kultúrája is eltérő, ezért javasolt mindig egy alapszárító gépre/berendezésre az ajánlatot megkérni, amelyre az opciókat építhetjük fel. Példaként megemlítve egy terményszárító torony hőszigetelése – melyet néhány forgalmazó alap opcióként tűntet fel, néhány pedig nem – is több ezer €-s tételig rugaszkodhat.

A nemzetközi trendekből megállapítható, hogy a mezőgazdasági és élelmiszeripari szárítási problémák megoldása még sokáig a vizsgálat középpontjában lesz. A szárítástechnológia területén alapvetően innovatív megoldások szükségesek. Ezt az elfogadott nagyszámú szabadalom is bizonyítja. Az USA-ban évente több száz szabadalmat adnak ki technológiák és berendezések vonatkozásában, ugyanez a szám Európában a harmadát teszi mindössze ki.  Az új korszerű szárító technológiai rendszerek révén a termények szárítása az eddigieknél gazdaságosabban és hatékonyabban végezhető el. A hatékonyabb energiafelhasználás a termény beltartalmának jobb megőrzése, a minőségi árutermelés révén számottevő gazdasági eredményt jelent. Rendkívül fontos az energiahordozók helyes megválasztása, mely szintén döntő költségtényező. Új szárítótelepi beruházással a szárítási költségek a bérszárításhoz képest jelentősen csökkenthetőek (30–50%-kal), de a korszerűtlen telepek lecserélése is jelentősen javítja a termelés hatékonyságát és gazdaságosságát.

Napjainkra Magyarországon is kiemelté váltak a környezetvédelmi aspektusok és az előállított termékek minőségének kérdései. Mindezek a kutatásban és mind pedig a gyakorlati alkalmazásokban is hangsúlyossá teszik a nagy energiaigényű technológiák, így a szárítási problémák intenzív tanulmányozását. A forgalmazott szárítóberendezés a legszigorúbb környezetvédelmi normáknak megfelelően számtalan méretben és teljesítménnyel készülnek a kis gazdaságok, a közepes és nagy gazdaságok, valamint az ipari méretű üzemek számára. Üzemeltethetőek földgázzal, folyékony gázzal, gázolajjal és alternatív energiaforrásokkal is. Szekcióméretet tekintve számos lehetőséget kínálnak a forgalmazók a gazdaságok számára. Elmondható, hogy a modern kor követelményei által gyártott szárítógépek és berendezések üzembiztonságát valamint a túlmelegedés elleni védelmét a legmodernebb jelző rendszerek biztosítják, így a gyulladás veszélye már a múlté.

Egyre közkedveltebb a kisebb gazdaságok körében a mobil szárítók használata, hisz az üzemeltetésükhöz nincs szükség különleges engedélyekre, mivel a mobil modellek teljesen önállóak, és nem igényelnek építési munkálatokat. A mechanikus és elektronikus biztonsági berendezéseik is megfelelnek az európai és amerikai szabványoknak. Kiváló minőségű alapanyagokból készülnek és egyszerű karbantartásuk mellett napjaink egyre népszerűbb szárító berendezéseivé válnak. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a mobil szárítóberendezések energiafelhasználása és tartóssága kedvezőtlenebb a telepített berendezésekhez képest.

-x-