MENÜ

Elektronikus magszámlálás és automatikus kalibráció pneumatikus gabonavetőgépeken

Oldalszám: 83-84
Dr. Hajdú József 2016.04.11.

A szemenként vető gépeken a vetés ellenőrzésére, a magkihagyások, ill. kettős vetések kontrollálására, valamint magszámlálásra, ill. hektáronként elvetett magok, a vetőmagdózis megállapítására már régóta alkalmazzák a fotocellás vetésellenőrző berendezéseket.

Ezeknél a vetőcsoroszlyánként elhelyezett szenzoroknak másodpercenként legfeljebb 50–60 nagyméretű magot kell megszámlálniuk a kis átmérőjű maglevezető csőben. A vetésellenőrző monitoron a munkasebesség beprogramozásával a vetőgép leforgatási próbája (kalibrálása) is elvégezhető velük. Az elektromos meghajtású vetőszerkezeteknél a vetőtárcsa fordulatszámának változtatásával még egyszerűbb a kalibrálás, figyelembe véve az optimális munkasebességet is. Mindez eddig ISOBUS, vagy a vetőgép saját terminál-összekötő kábele segítségével közvetített jeleken keresztül volt megvalósítható. Az elmúlt évben két új fejlesztés is napvilágot látott, amelyek a pneumatikus gabonavetőgépeken teszik lehetővé a magszámlálást és a vetőgépek gyors kalibrációját. Korábban ezeken a vetőgépeken elsősorban a magadagoló szerkezetre szerelt forgásértékelő jeladókon keresztül volt ellenőrizhető a vetőszerkezet működése.

A kivetett magmennyiséget kalibráló táblázatokkal, ill. leforgatási próbával lehetett megállapítani. Ez utóbbi esetben a magadagoló szerkezet minden egyes beállításánál a felfogott magmennyiségből lehetett meghatározni a hektáronkénti vetőmagdózist. A pneumatikus gabonavetőgépeken megjelent új magszámlálók kifejlesztését a szenzortechnika fejlődése tette lehetővé. Ezek a vetőgépek központi magtartállyal készülnek, amelynek fenékrészén kialakított különböző magmennyiségre beszabályozható magadagoló berendezés (cellás kerék, bordás henger stb.) a ventilátor légáramába juttatja a magokat, amelyek a légáram segítségével (fluidizáció) a maglevezető csöveket csoportosító elosztó kúpokba, majd onnan arányosan elosztva a maglevezető csövekbe jutnak, amelyek a vetőcsoroszlyákhoz továbbítják azokat (pl. Accord, vagy Fenix rendszer). Ezek a csövek viszonylag nagy átmérőjű, alacsony súrlódású, hajlékony levezető csövek, amelyekben a magok nagy légmennyiséggel, lebegtetve, nagy sebességgel haladva, lehetőleg sérülés nélkül érik el a vetőcsoroszlyákat. Erre azért van szükség, hogy a mag kiadagolása és a talajba juttatása közötti idő (és út is) a lehető legrövidebb legyen. Ezekkel a vetőgépekkel kalászos gabonaszemeket, vagy annál kisebb nagyságú, többnyire nagy mennyiségű (200 kg/ha) vetőmagokat vetnek ki, ezért olyan szenzorok alkalmazását tette szükségessé, hogy a teljes csőkeresztmetszetben a nagy sebességgel mozgó, nagy mennyiségű magokat is képesek legyenek egyenként megszámlálni. A piacon jelenleg két ilyen magszámláló szenzor érhető el. Mindkettő a hannoveri Agritechnica 2015 újdonsága volt. Az egyik a Väderstad forgalmazásában megjelent SeedEye, a másik pedig a Horsch által forgalmazott SeedControl.

 

Horsch SeedControl

A Väderstad SeedEye szenzorát a magyar Digitroll Kft. fejlesztette ki és tőle vásárolta meg a felhasználási jogokat a svéd gyártó. A szenzorok Magyarországon készülnek és két évig kizárólag a Väderstad használhatja a szenzorok által érzékelt vetőmagszámot az automatikus vetőgépkalibrációra. Ezt azért is ki kell hangsúlyozni, mert a berendezés az idei hazai AGROmashEXPO-n is „Nemzetközi Termékfejlesztési Nagydíjban” részesült és a méltatásnál egy szóval sem említették a magyar gyökereket, pedig az Agritechnica-ról készült ismertetőkben is kiemelésre került a magyar eredet. A Digitroll az új szenzorát, BlackEYE néven a XeedSystem gabonavetés ellenőrző rendszer részeként ugyancsak elérhetővé teszi a piacon. A XeedSystem segítségével a vetőgép automatikus kalibrációja nem lehetséges, de a felhasználó ellenőrizni tudja a kijuttatott vetőmagmennyiség aktuális értékét és ha szükséges, akkor eszerint korrigálni tudja a gépkalibrációs értékeket. A Horsch Pronto, Express, Focus és Sprinter gabonavetőgépeken megjelent SeedControl berendezést pedig a német Müller Elektronik GmbH fejlesztette ki AlRidium néven. A Väderstad és a Horsch rendszere funkciójában hasonló, műszaki paramétereiben és kivitelében azonban eltérő.

 

A Väderstad/Digitroll SeedEye magszámláló

A SeedEye szenzornál  –  amely a Väderstad Spirit R300 és 400 S, valamint a Rapid A400-800 S és A 600-800 a pneumatikus vetőgépeken kerül alkalmazásra – Kőrösi Gergő konstruktőr elmondása szerint a maglevezető csövek keresztmetszetében beépíthető megoldásnál hat infravörös fénnyel dolgozó fotocella pásztázza rácsszerűen a csőkeresztmetszetet és 98-99%-os pontossággal megszámolja a csőben nagy sebességgel áramló gabonaszemeket. A szenzorok legnagyobb magszámlálási sebessége 250 mag/mp. A szenzor univerzális, egyenes csőszakaszokban helyezhető el, és a Väderstad vetőgépeken található Gateway boxokba van elektronikusan bekötve, ill. az E-Services vezeték nélküli vetőgépvezérlő rendszerben működtethető, ehhez csatlakoztatható az E-Control monitor és egy ISOBUS terminál is. A traktorvezető a szenzorok segítségével munka közben, folyamatosan tudja ellenőrizni a soronként kivetett magmennyiséget, ill. a vetés előtti leforgatási próbával be tudja pontosan állítani a hektáronkénti vetőmagdózist. Ez utóbbit kétféle módon is elvégezheti. Az egyik esetben a traktorban elhelyezett vezeték nélküli, E-Control monitoron beprogramozza az 1 m2 területre (a hektár tízezred részére) kivetendő magszámot, majd elvégzi a leforgatási próbát a SeedEye szenzorok segítségével, amennyiben az előzetes beállításhoz képest eltérések mutatkoznak a monitoron, módosítja a magadagoló szerkezet beállításait.

Väderstad SeedEye szenzor

A kalibráláshoz mindössze néhány (2-3) dkg vetőmagot kell felhasználni, amelynek a felfogásával nem érdemes bajlódni. Amennyiben a traktor rendelkezik ISOBUS munkagép kommunikációs rendszerrel és terminállal, úgy azt párhuzamosan használhatja az E-Control megoldással. Pl. az ISOBUS terminálon keresztül az ISOBUS vezérli a vetőgép beállításait, ugyanakkor a vetés minőségéről, a valós idejű vetési adatokról az E-Control monitor szolgáltat adatokat a vezető számára. Az ISOBUS-os adatforgalom vezetéken keresztül zajlik, míg az E-Control terminál Wi-Fi kapcsolatban áll a vetőgép Gateway boxával. A vetőgép kalibrálása E-Control monitor hiányában a klasszikus leforgatásos módszerrel is elvégezhető. A másik módszer szerint a kg/hektár értéket lehet ellenőrizni, ilyenkor az E-Control iPad alkalmazás segítségével Wi-Fi-n keresztül beprogramozható az E-Services-el rendelkező vetőgép a kívánt hektáronkénti vetőmagdózisra, majd a vetés imitálásával elvégzett leforgatással ellenőrizhető a m2-enként kivetett magmennyiség, amelyet átszámol a számítógép hektárra és megszorozza a vetőmag ezermagtömegével, pontosan megjelenik a valós vetőmagdózis. A gyakorlati tesztelések alkalmával a SeedEye 1,0–1,5%-os pontossággal volt képes a vetőmagdózis meghatározására. Egy-egy beállítással a leforgatási próba legfeljebb egy percet vett igénybe.

 

Horsch/Müller SeedControll magszámláló – kalibráló

A Horsch pneumatikus gabonavetőgépek csoportos magelosztó kúpjaira felhelyezhető könyökös műanyagházba beépített Müller Electronic által kifejlesztett PLANTirium optikai szenzorok hasonló elven dolgoznak, mint a Digitroll magszámlálói, ebben a berendezésben is több infravörös LED és fotocella pásztázza a maglevezető csövek keresztmetszetét. Az áthaladó magok ezeket a fénynyalábokat szakítják meg időről időre és ezeket a jeleket gyűjti össze a vetőgép monitorja. Ez a berendezés 150 mag/mp áramlási intenzitásig és 12,5 m/mp (45 km/h) áramlási sebességig dolgozik megfelelő pontossággal.

Az AIRidium szenzor egy piezo-elektromos érzékelővel ellátott berendezés, amelynek a szenzor könyökös része megtöri a magok útját, ennek köszönhetően a magok egy érzékelő lapkának koppanva jeleket váltanak ki. A szenzor ezeket a jeleket gyűjti össze és összegzi, ez alapján pedig meghatározza a szenzoron másodpercenként áthaladó magok számát.

A vetőgép fedélzeti termináljának monitorja az 1 m2-re kivetett magokat számolja meg, a beprogramozott és radarszenzorral ellenőrzött munkasebesség függvényében. Ebből az adatból képezhető a hektáronkénti elvetett magszám és a vetőmagdózis. A szenzorok pontosságát befolyásolhatja a vetőmaggal áramló por (amely eredhet a magról levált hámrészekből, tisztítatlanságból, vagy a csávázó anyag bevonatából is), ezért azok felületét speciális öntisztító és tapadásmentes anyaggal vonják be. A Müller-szenzorok is saját terminálra, vagy univerzális ISOBUS-terminálokra képesek továbbítani az adatokat, amelyek kontrollálják a beállított vetési jellemzőket, ill. kiértékelik a kalibrálási eredményeket. Ezeken túl az ISOBUS-terminálról a vetőgép beállítási adatai is átprogramozhatók. A hozzáférhető leírásokból nem derül ki, hogy a leforgatási próba WiFi segítségével iPad, vagy tablet segítségével is elvégezhető lenne.

 

A Lemken magtartályon belüli vetőgép leforgatója

A Lemken leforgató berendezése az előző kettőtől teljesen eltérő elven dolgozik, nem magot számlál, hanem szemtömeget mér automatikusan. A szintén a tavalyi Agritechnica-n bemutatott innováció, a központi magtartályos Lemken Solitair gabonavetőgépeken kerül alkalmazásra. Az automata mérleggel rendelkező leforgató berendezés a magtartály belsejében került kialakításra, amely egy leválasztó ciklonból, mérőedényből, mérlegből és magterítő kúpból épül fel. Kívülről kapcsolódik hozzá az injektoros magtovábbító után a fluid magszállító vezetékből irányváltóval elágaztatott csővezeték. Ezen jut el a mag a kalibráló szerkezetbe.

A Lemken új Solitair gabonavetogépe

A működtetése a traktorban található vetőgépterminálról történik. Az ellenőrző leforgatáskor a magadagoló szerkezet által a ventilátor légáramába adagolt vetőmagot az elosztókúpok irányába szállító csőben található irányváltó segítségével a vetőmagáram a magtartályba telepített automata kalibrálóba irányítható. A fluid állapotban érkező magokat egy ciklon választja le és a kalibráló mérőtartályába juttatja, majd a tartály tartalmát az automata mérleg beméri és a mérlegelési adatokat a vetőgép monitorjára továbbítja. A mérlegelés után a vetőmag terítőkúp segítségével szétterítésre kerül a magtartályban található vetőmaghalmazra. A munkasebesség, valamint a munkaszélesség beprogramozásával a terminál kiszámolja a leforgatási próba eredményeként megállapított vetőmagdózist.

Amennyiben korrekcióra van szükség, úgy a vetőgépmonitor (és/vagy az ISOBUS-terminál) segítségével módosíthatók a vetőmag-adagolási adatok és a kalibráció megismételhető.

Dr. Hajdú József