MENÜ

Kukorica termésverseny 2016 - SZÁKSZENDI FUTAM: döntések és dilemmák II. rész

Oldalszám: 46-47

Előkészületek a versenytábla vetéséhez

Dr. Kiss Erzsébet 2016.04.11.

Új, egyedülálló sorozatot indítottunk útjára, amelyben Takács András „versenyprogramját” végig kísérve hónapról hónapra bemutatjuk a Kukorica Termésverseny valódi küldetését. A megválaszolandó kérdéseink, hogy mit hozhat ki belőlünk a versenyszellem, mit is jelent a kísérleti munka a termelési időszak egyes fázisaiban, mit és miért érdemes máshogy tennünk ahhoz, hogy sikert érhessünk el, mennyivel több odafigyelést, mennyivel „cizelláltabb”, azaz részletekbe menőbb technológiai terv alapján kell haladnunk, mennyivel élesebben vetődik fel a döntéskényszer és a vele járó dilemmák helyes értékelése.

A február, valamint a március első dekádja Szákszenden is nagyon csapadékos volt, így a földeken nem lehetett dolgozni, viszont sok, a továbbiakat megalapozó feladat került megoldásra. Megrendelték a vetőmagokat, a fejtrágyákat, a startereket, a gyomirtó és egyéb növényvédő szereket, elvégezték a tavaszi munkafolyamatok „vezérgépeinek” – többek között a vetőgépek és a permetezőgépek – felülvizsgálatát és javítását. Amint a márciusi időjárás kedvezőbbre váltott a hónap második felében, „mint börtönéből szabadult sas” felpezsdült a határ, itt is, ott is megjelentek a gépek a földeken, és lelkesen végezték a dolgukat, főként a kissé késésben lévő fejtrágyázásokat, simításokat, talajelőkészítési munkálatokat. Takács Andráséknál sem volt ez másképp, igyekeztek behozni az időjárás okozta lemaradásokat, és teljes erőbedobással elsősorban a búzatáblák fejtrágyázására koncentráltak.

 

Téli csapadékellátottság

Ha a téli félév csapadékellátását és mérlegét nézzük, az október és a február volt nagyon csapadékos (118, illetve 122 mm-rel), míg a november és a december kifejezetten száraznak bizonyult (16,4, illetve 10,6 mm-rel), a január és a március a hónap második dekádjáig átlagosnak minősíthető. A csaknem lezártnak tekinthető téli félév csapadékmérlege + 81 mm, ami a sokévi átlaghoz viszonyítva kedvező starthelyzetet jelent, főleg, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a talajállapotokat romboló és a munkálatokat ellehetetlenítő belvízek, vízállások nem jelentek meg.


Hígtrágya-kijuttatás

Március utolsó napjaiban a legfontosabb feladat a versenytáblán a hígtrágya kijuttatása volt. Ezt a gyakorlatot immár harmadik éve alkalmazzák ezen a táblán, ami azon túlmenően, hogy „alkalmi vétel”, hisz a faluban keletkező hígtrágya hasznosításáról van szó, nemcsak értékes tápanyag, hanem a talaj szervesanyag-tartalmát, biológiai életét és szerkezetét, valamint nedvességtartalmát is kedvező irányba befolyásoló trágyaféleség. Általában 35–40 m3/ha mennyiséget juttatnak ki a jó tápanyag-ellátottságú talajaikra, azonban a versenytáblára a megcélzott nagy termés (16 t/ha) érdekében 50 m3-t juttattak ki hektáronként. Ez a mennyiség megközelítően 130 kg tiszta vegyes hatóanyagot jelent, aminek körülbelül 50 százaléka a nitrogén. Az így kiadott N tehát 65 kg körüli (+ 30 kg P és 35 kg K), ehhez jön majd a starterrel kiszórásra kerülő mintegy 16 kg N (+ 60 kg P), valamint a későbbiekben tápkultivátorral kijuttatni tervezett mintegy 80 kg körüli N hatóanyag, ami már fedezi a kimagasló terméshez szükséges tápanyagigényt, ugyanakkor figyelembe veszi a környezetvédelmi előírásokat is. A kijuttatható hígtrágyamennyiséget leginkább a befogadó terület megengedhető sóterhelése határozza meg. Mindenképpen meg kell akadályozni ugyanis a káros sók felhalmozódását és az ennek következtében előálló másodlagos szikesedést. Ezért nagyon fontos, hogy a hígtrágya-felhasználás éveiben rendszeres legyen a talajok ellenőrző vizsgálata. A hígtrágya-kijuttatás tehát kiemelt figyelmet és hozzáértést igényel, és csak a talajvédelmi hatóság engedélye alapján végezhető, betartva a vonatkozó jogszabályban foglalt előírásokat. A hígtrágya N-tartalma miatt a versenytáblán is be kellett tartani a szigorú kijuttatási szabályokat is, azaz a vetés előtt két héttel történő kiszórást. Mivel a vetést április közepére tervezik, így kerülhetett sor a hígtrágya március utolsó napjaiban történő kijuttatására. Mint azt az előző beszámolómban említettem, a farmon beszereztek egy célgépet, mégpedig egy Joskin hígtrágyaszórót.

 

Joskin munka közben

A 4,4 m munkaszélességű gerendelyen 11 darab kapatest juttatja a hígtrágyát a 18 m3-es tarálykocsiból a talajba, 15–18 cm mélységbe. Az egymástól 40 cm távolságnyira elhelyezkedő kapák egyben jól átdolgozzák, fellazítják a talajt, ahogyan ez a helyszínen készített fotón is látható, ezért a következő művelet majd a Horsch Terrano FM talajművelőgépen elhelyezett kultivátorkapákkal és gumihengeres lezáró egységgel a talaj lezárása lesz. A továbbiakban a vetőágykészítés Väderstad Carrierrel történik.


Baktériumtrágya, startertrágya, talajfertőtlenítő kijuttatás

Kíváncsi voltam, hogy vajon mi a véleményük a baktériumtrágyákat illetően, de mielőtt feltettem volna a kérdést, András közölte, hogy természetesen vetőágy készítéskor baktériumkészítményt is adagolnak, de hogy melyik készítményt választja, azt majd a vetés előtt dönti el. Az elmúlt években ugyanis nagyon jó tapasztalatokat szereztek a „baktériumoltással”, így kijelenthető, hogy ez a vetési technológia alaplépésévé vált a starterezéssel együtt. Míg a vetéskor kiadagolt startertrágya – jelen esetben a Timac Agro Duofertil Top 38 NP típusú, 8 N:30 P2O5 összetételű, 200 kg/ha dózisban – a kukorica korai fejlődéséhez, kiváltképp a gyökérfejlődéshez nyújt könnyen felvehető tápanyagokat, addig a talajba juttatott hasznos baktériumtömeg a talaj mikrobiológiai életét, s ezáltal szerkezetét, valamint a tápanyagok gyorsabb feltáródását és könnyebb felvehetőségét hivatott szolgálni. Ugyancsak egy menetben a vetéssel kerül majd sor a Force 1.5G talajfertőtlenítőszer 12 kg/ha dózisban történő kiadagolására is, amivel a kukorica elővetemény esetleges káros hatását szűrik ki. A Force 1.5G a kukoricabogár-fertőzés leküzdése mellett kitűnő hatást fejt ki a csírázási időszakban megjelenő pattanóbogarak, pajorok, drótférgek ellen is.

 

Vetőgép hidraulikus vetésmélység-szabályozó rendszerrel

Látogatásomkor meggyőződhettem arról is, hogy a gépudvarban minden, a vetéshez és az azt követő feladatokhoz használatos fontos gép és berendezés ellenőrzése, javítása, beállítása is megtörtént. A 12 soros John Deere 1770-es vetőgépet is „menetkész” állapotban találtam, amit tavaly, annak a bizonyos, korábban említett amerikai tanulmányútnak a tapasztalata és tanulsága alapján az úgynevezett Down Force hidraulikus vetésmélység-szabályozó rendszerrel láttak el. A vetőkocsinként felszerelt szenzor érzékeli az adott talajállapotot – keménységet, nedvességet – amire a vetőkocsira felszerelt hidraulikus munkahenger mintegy megfelelő választ adva a kívánatos mélységbe nyomja le a vetőcsoroszlyát. Ez a találmány egyébként az utóbbi évek egyik leghatékonyabb újítása, ugyanis a kutatások bebizonyították, hogy az egyenletes kelés, majd az azt követő egyenletes fejlődés legmeghatározóbb eleme az egyenletes vetésmélység. Ehhez hasonló súllyal a termésmennyiséget befolyásoló tényezők közül talán a megfelelő, és táblán belül a változó feltételekkel együtt változó tőszám bír. Ennek megvalósításához természetesen a preciziós gazdálkodás alapgépei és berendezési szükségesek.

 

A mélységszabályozó hidraulikus motor a vetőkocsin

 Vetésidő

Andrásék naponta nyomon követik a távérzékeléssel elérhető meteorológiai adatokat, így naponta jegyzik a csapadék, a lég- és talajhőmérsékleti értékeket. A látogatásomkor mért talajhőmérséklet 5 cm-es mélységben már 7 oC volt, de az előbbi napokban csak 4-5 oC. A vetést mindenképpen arra a lehető legkorábbi időpontra tervezik, amikor a talajhőmérséklet a vetési mélységben tartósan, azaz legalább 3 napon keresztül eléri vagy meghaladja a 9 oC-ot, mert a vetésidő-kísérletek tanulsága szerint a DKC4751 ezen a talajhőmérsékleten vetve hozta a legjobb terméseredményt. Ha minden a normál kerékvágásban halad, akkor ez nagy valószínűséggel április közepére datálható, ami egy kedvező korai fejlődést és érést eredményezhet. Addigra megérkezik a vetőmag is, és várhatóan megjön az igazi tavasz, sok napsütéssel, pirkadást hozó langyos szelekkel. András mindenképpen még egyszer áttanulmányozza a választott hibrid tulajdonságait, termesztési feltételeit. Tervezi a nemesítőház fejlesztőivel való ismételt konzultációt, hogy a tápanyag, de főleg a tőszámreakciók adatait, görbéit még egyszer áttekintve a legjobb döntést tudja meghozni az optimális tápanyagmennyiség és a tőszám beállításához. Addigra lelkileg is rákészül a nagy „ünnepre”, a termést, a megélhetést és fejlődést jelentő, az új életet megalapozó vetésre.

Dr. Kiss Erzsébet