MENÜ

Aktuális támogatások - 2016. május

Oldalszám: 7-8
Hegedûs Szilvia 2016.05.05.

A 2016. évi egységes kérelemben részt vevő gazdálkodóknak az igényelt támogatásokhoz kapcsolódóan a szükséges dokumentumokat az elektronikus felületen csatolniuk kell, amelyhez a 40/2016. (IV. 21) számú közlemény benyújtandó dokumentumok listája nyújt segítséget.


Az MVH 40/2016. (IV. 21.) számú közleménye a 2016. évi egységes kérelem benyújtásáról

Az egységes kérelem benyújtási határideje: 2016. május 15. (ünnepnapra tekintettel 2016. május 17.). Az egységes kérelem a 2015. május 17-i határidőt követően további 25 naptári napig, 2016. június 13. napjáig benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg – minden támogatási jogcím tekintetében – munkanaponként 1%-kal csökkenésre kerül. (Hétvégére tekintettel 2016-ban június 13. az utolsó benyújtási nap, azzal, hogy június 13-ra vonatkozóan már nem alkalmazandó az 1%os szankció.)

A benyújtott egységes kérelem szankciómentes módosítására május 31-ig; a módosítással érintett jogcímre megállapítandó támogatási összeg munkanaponkénti egy százalékos csökkentését eredményező módosításra június 13-ig van lehetőség.

Azon támogatási jogcímek esetében, melyek az egységes kérelem felületén, de nem annak részeként kerülnek benyújtásra (a termeléshez kötött anyatehéntartás, a termeléshez kötött hízottbika-tartás, a termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatása), a kérelem a benyújtás határidejét követő további 25 naptári napig, 2016. június 13. napjáig nyújtható be, illetve a már benyújtott kérelem 2016. június 13. napjáig módosítható, igazolással kiegészíthető, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg – a felsorolt támogatási jogcímek, illetve azokhoz kapcsolódó tételek tekintetében – munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül (június 13-ra vonatkozóan már nem alkalmazandó az 1%).


Az MVH 23/2016. (IV. 11.) számú közleménye

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről.

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban. A kifizetési kérelmet 2016. május 1. és 31. közötti időszakban kell benyújtani az MVH-hoz. A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatáshoz kapcsolódó kifizetési kérelmének nyomtatványai:

  • Kifizetési kérelem (10%) – Főlap (D1039-02)
  • Kifizetési kérelem – Termőföld betétlap (D1008-02)
  • Kifizetési kérelem – Állatállomány betétlap (D1009-01)
  • Kifizetési kérelem – Termelői Csoport/TÉSZ tagság igazolása (D0068-05)

Amennyiben a 2015. évre vonatkozóan nem nyújtott be egységes területalapú támogatási kérelmet, abban az esetben a kifizetési kérelemhez kötelezően csatolni kell a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet szerinti egyedi blokktérképet, amelyen az ügyfélnek be kell rajzolnia a gazdasághoz tartozó földterületek határvonalait.

Az üzemméret számítás alapjául szolgáló földterületek tekintetében az ügyfélnek földhasználat-bejelentési kötelezettsége van. A földhasználati lapokat az MVH minden kérelem esetében ellenőrizni fogja. Amennyiben az ügyfél olyan területen végez mezőgazdasági tevékenységet, amely esetében a földhasználat a földhasználati nyilvántartás részletes feltételeiről szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. Rendelet értelmében nem tartozik bejelentési kötelezettség alá, úgy a kérelemhez kötelezően csatolni kell azokat a dokumentumokat (pl.: üvegházban történő gazdálkodás esetén az adásvételi vagy bérleti szerződés másolatát, vagy tulajdonjogot igazoló dokumentumokat), amelyek az érintett területre vonatkozó földhasználati jogosultságot alátámasztják.


Megjelent a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás felhívása

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című (VP3-14.1.1.-16 kódszámú) felhívás. A felhívás az állattartás fejlesztését célozza azáltal, hogy az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírásokat teljesítsék a gazdálkodók. A növekvő kiadások kompenzálására az Európai Unió vissza nem térítendő forrást biztosít a termelőknek. A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 1–31., illetve 2017. május 1–31. között lesz lehetőség, kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül. A Pályázati felhívás és mellékletei a www.palyazat.gov.hu honlapon érhetőek el a következő útvonalon: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-1411-16-a-tejgazat-szerkezettalaktst-ksr-llatjlti-tmogats.

A támogatás alaptámogatásból és kiegészítő támogatásokból áll. Kiegészítő támogatás kizárólag az alaptámogatással együtt igényelhető. Az alaptámogatáshoz a kiegészítő támogatások egymástól függetlenül igényelhetők, azonban a kiegészítő támogatások igénybevétele nem kötelező. A támogatást igénylő köteles a vállalt, e Felhívásban meghatározott kötelezettségeket a teljes támogatási időszak alatt betartani.

Támogatás illeti meg a támogatást igénylőt e Felhívás alapján vállalt kötelezettségek betartása miatt keletkező tranzakciós költségek megtérítésére, amelyet a támogatást igénylő az adott évi kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg igényelhet, amennyiben a támogatói okirata alapján erre jogosult.

A minimálisan támogatható állatlétszám 2 állategységnek megfelelő támogatható állategyed.

A támogatást igénylő vállalását a kötelezettségvállalási időszak első napján a tenyészetében megtalálható nőivarú tejtermelő szarvasmarha állatlétszám alapján teszi meg. A kötelezettségvállalások részletes leírása a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében található.

 Alaptámogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:

a) Állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk b) pontjának „nagyobb férőhelyszükséglet” előírása keretében, a tartási helyen négyzetméterenként átlagosan legfeljebb 0,24 ÁE tartható.

b) Gondozói felügyeletre vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának „állatgondozás” előírása a tejtermelő szarvasmarhák naponta legalább két alkalommal történő ellenőrzésével.

c) Fejési technológiára és preventív beavatkozásokra vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának „állatgondozás” előírása csülökápolás biztosításával.

Választható önállóan támogatható tevékenységek: Kiegészítő támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:

a) Természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk c) pontjának „kijárás a szabadba” előírása legeltetés biztosításával.

b) Takarmányozásra vonatkozó kötelezettség – a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának „az állattartás természetes igényeivel összhangban lévő víz- és takarmányellátás” előírása megfelelő víz és megfelelő takarmányozás biztosításával.

 

Hegedűs Szilvia
Forrás: www.mvh.gov.hu, www.nak.hu