MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 7-8

2016. szeptember

Hegedűs Szilvia 2016.09.06.

Azon gazdálkodóknak, akik 10 ha feletti területen gazdálkodnak kötelező az éves kárenyhítési hozzájárulás megfizetése 2016.év szeptember 15. napjáig. A kárenyhítésre kötelezettek a kifizetés összegéről ügyfélkapun vagy postán kaptak értesítést. Azok a főállású őstermelők, akik őstermelői igazolványának érvényessége 2016.12.31-ig tart, jelentkezzenek az illetékes falugazdásznál október hónaptól, hogy az új őstermelő igazolványukat igényeljék.

Az MVH 77/2016. (VIII. 23.) számú közleménye

A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű támogatás 2016. évi igénybevételéről.


A támogatás tárgya

A Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe:

 1. a) tenyészsertés és szaporítóanyag,
 2. b) a teljesítményvizsgálat és törzskönyvezés végzéséhez szükséges eszközök,
 3. c) a törzskönyvi rendszer használatára alkalmas számítógépes konfiguráció,
 4. d) a sertés mesterséges termékenyítéshez szükséges laboratóriumi eszközök,
 5. e) álltagyógyászati eszközök és
 6. f) az állatjóléti státus javítását szolgáló egyéb eszközök, berendezések beszerzéséhez.

Támogatás a Rendelet 1. melléklete szerinti feltételeknek megfelelő tenyészsertések, szaporítóanyag és eszközök beszerzéséhez nyújtható.


A támogatás mértéke

A kifizethető támogatás mértéke a beszerzett tenyészsertés, szaporítóanyag, illetve eszköz általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó vételára, amelynek import tenyészsertés és import szaporítóanyag beszerzése esetén részét képezi az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó szállítási költség is, de legfeljebb

 • tenyészsertésenként, szaporítóanyagonként, illetve eszközönként
 • a Rendelet 2. mellékletében feltüntetett összeg.

A megállapított támogatás összege nem haladhatja meg az állattartó, vagy az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretét.


A támogatási kérelem benyújtásának módja, ideje

A támogatási kérelmet jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0640 számú ,,Támogatási kérelem” nyomtatványon 2016. szeptember 1. – 2016. szeptember 30. közötti időszakban az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához postai úton az alábbi címre kell benyújtani:

MVH
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
1476 Budapest, Pf.407.

Amennyiben a borítékon a postai feladás dátuma korábbi, mint 2016. szeptember 1., vagy későbbi, mint 2016. szeptember 30., úgy a kérelmet az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

A támogatási kérelemhez (N0640 számú nyomtatvány) csatolni kell:

 • a Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesületének (a továbbiakban: FSE) igazoláseredeti példányát arról, hogy a tenyészet törzskönyvezett sertéstenyészet.

A tenyészsertések, szaporítóanyag és az eszközök beszerzése a támogatási kérelem benyújtását követően kezdhető meg.

 

A kifizetési kérelem benyújtásának módja, ideje

A kifizetési kérelmet jelenközlemény 2. számú melléklete szerinti, N0641 számú „Kifizetési kérelem” nyomtatványon, a támogatási döntésben jóváhagyott beszerzés megvalósítását követően, de legkésőbb a támogatási döntés kézhezvételétől számított 120 napon belül az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához postai úton az alábbi címre kell benyújtani:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
1476 Budapest, Pf. 407.

 A kifizetési kérelemhez (N0641 számú nyomtatvány) csatolni kell:

 • az elszámolható költséget igazoló, az állattartó nevére kiállított számla másolatát, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
 • a tenyészsertés, illetve az eszköz pontos megnevezését,
 • a tenyészsertés és a spermadonor kan fajtáját és egyedi azonosítóját,
 • az eszköz KN kódját, és amennyiben rendelkezik vele, egyedi azonosítóját,
 • az elszámolható költség kifizetését igazoló bizonylat másolatát,
 • az FSE igazolás eredeti példányát az állattartó által beszerzett tenyészsertésekről, szaporítóanyagról és eszközökről, valamint a támogatás igénybevételéhez szükséges tenyésztéssel kapcsolatos feltételek meglétéről, amely tartalmazza, hogy a beszerzett tenyészállatok, szaporítóanyag és eszközök megfelelnek a Rendelet 1. mellékletében foglalt követelményeknek;
 • tenyészsertések és szaporítóanyag beszerzése esetén a 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet szerinti sertés szállítólevél másolatát,
 • eszközök beszerzése esetén a garanciális és szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges okiratok másolatát, amennyiben az adott eszköznél értelmezhető,
 • az idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói vagy tolmácsképesítéssel rendelkező személy által készített magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói vagy tolmács képesítését igazoló okirat másolatát.

 

A jégkárt szenvedett gazdák után a fagykár sújtotta agrárvállalkozások is részesülhetnek teljes támogatásban az Agrár Széchenyi Kártya konstrukció keretében.

A Földművelésügyi Minisztérium a fagykárt szenvedett ültetvényeket fenntartó és Agrár Széchenyi Kártyával már rendelkező, illetve a konstrukció keretében 2016. november 30-ig hatályos hitelszerződést kötő vállalkozásoknak újabb, akár teljes hiteldíj-támogatást nyújt.

A KAVOSZ Zrt. közleménye szerint az állam az érintett agrárvállalkozás „ültetvény” besorolású földterületei után hektáronként legfeljebb 500 ezer forint hitelkeretig teljes költségtérítést biztosít az Agrár Széchenyi Kártyán keresztül. Azok az agrárvállalkozások élhetnek ezzel a lehetőséggel, amelyek az erről szóló rendeletben nevesített településeken székhellyel, telephellyel rendelkeznek. A támogatás mértéke függ a vállalkozás „ültetvény” minősítésű földterületének nagyságától és a rendelkezésére álló szabad támogatási keret mértékétől.


 

Szeptembertől újabb, fontos pályázati felhívások megjelentetését tervezi a Miniszterelnökség. Harminc különböző kiírást készítenek elő.

A Vidékfejlesztési Program keretében ez idáig összesen harmincöt pályázat jelent meg, a közel 1300 milliárd forintos keretből a Miniszterelnökség mintegy 890 milliárd forintot már meghirdetett. A hamarosan megjelenő felhívások közül fontos kiemelni a kertészeti gépek támogatását – amit az eredetileg tervezetthez képest jelentősen megnövelt forrással tervez a Miniszterelnökség megjelentetni –, valamint az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatására szánt 4,72 milliárd forrást. A tárca szeptemberben a nagy érdeklődésre tekintettel 40 milliárd forint keretösszeggel új agrár-környezetgazdálkodási pályázatot is indít, így még többen csatlakozhatnak a sikeres programhoz.

Az új ciklusban a fiatal gazdálkodók induló támogatására külön alprogram keretében 37,75 milliárd forint áll rendelkezésre, míg a nem mezőgazdasági tevékenységek indítására és fejlesztésére mintegy 50 milliárd forint keretösszegű pályázatot hirdet a Miniszterelnökség. A felhívásokat az érintett gazdálkodók szeptember-október folyamán ismerhetik meg.

Hegedűs Szilvia
Forrás: www.mvh.gov.hu, www.nak.hu