MENÜ

A sikeres sertéstelep záloga a kocautánpótlás helyes megtervezése

Oldalszám: 55-56
2016.10.06.

A cikk egy olyan témáról szól, mely a nagy sertéstenyésztő cégeknél dolgozók mindennapjainak részét képezi, de sajnos a közepes és kisebb méretű sertéstelepek esetében csak ritkán találkozhatunk vele, ez pedig a telep életének előre való megtervezése. A cikk nem kíván foglalkozni a gazdasági tervezéssel, melyre könnyen rá lehet mondani, hogy az meg minek, hiszen egy-egy embargó, vagy jobb-rosszabb termésátlag gyökeresen változtathatja meg a piaci körülményeket. Természetesen ezek kivédésére is megvannak a praktikák, de a gazdasági számításokat nagyban elősegíti, ha a telepi termelés kiszámítható és kiegyenlített. Ennek megtervezésével foglalkozik az írás.

Telepi rotáció

Mivel érdemes kezdeni egy telep termelésének megtervezését? Természetesen a férőhelyek számbavételével. Vannak olyan férőhelytípusok, melyeknél csak meg kell számolni hány van belőlük (egyedi süldő- és kocaállás, valamint a fiaztatókutricák és a kanboxok), de más korosztályoknál jobb a hasznos alapterületükből kiindulni (bruttó alapterület csökkentve az etetők által elfoglalt területtel).

Az adott korosztályok egységnyi minimális férőhelyszükségletét a hazai (A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 2. számú melléklete) és az európai uniós előírások (A Tanács 2008/120/EK irányelve a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról) is meghatározzák, így egy egyszerű osztással kiszámítható, hogy hány állat fér el az adott területen.

Az így kapott adatok alapján mindenki meg tudja tervezni a saját telepi rotációját. A hízóknál érdemes az 1 m2-t célként kitűzni, mert bár a legtöbben úgy számolnak, hogy leszedés miatt úgyis egyre kevesebb állat lesz a kutricában, mégis a kisebb állatsűrűség miatti kisebb kiesés, jobb takarmányértékesítés és nagyobb testtömeg-gyarapodás meghálálja magát. Nem véletlen, hogy a hazai bérhizlaltatók is ezt az értéket írják elő partnereik részére.

 

Férőhely-kihasználás

Amennyiben már rendelkezünk az elméleti férőhely számokkal, akkor érdemes azt is figyelembe venni, hogy ezeket hogyan tudjuk a legjobb módon kihasználni. Az mindenki számára nyilvánvaló, hogy egy telep legdrágább része a fiaztató, így ennek a csúcsra járatása elsődleges feladat. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, ismernünk kell a saját termelési mutatóinkat, melyhez egészen kis létszámú telepek esetében elegendő a kockás papír és a toll, de nagyobb telepeknél ezt telepirányítási szoftver nélkül lehetetlen megoldani. Számos programot találunk a piacon (30 Piglets, Röfi, WinPig, FARM  stb.), melyek közül Magyarországon az egyik legelterjedtebb a FARM program. Ezen keresztül mutatjuk be a telepi tervezéshez felhasználható legfontosabb adatokat.

A tervezéshez ismerni kell a telep termelési adatait is. Ezeket úgy érdemes kigyűjteni, hogy nyomon követhető legyen azok változása, javulása vagy romlása. Erre a célra a legjobb a FARM program „Tenyésztelepi Standard Listá”-ját használni (1. ábra). Ez a lista mintegy teljes keresztmetszetben mutatja be a telep termelési adatait.

 

Ha ismerjük a telepünk termelési jellemzőit, akkor annak érdekében, hogy a fiaztató kihasználása és így a termelésünk is mindig a csúcson legyen, érdemes megtervezni a telepi utánpótlást. A cél, hogy a fialások kiegyenlített szinten legyenek.

A kocaselejtezést a fizikális okok mellett termelésorientált módon kell elvégezni. Ehhez nyújt segítséget az „Osztályozás” menüpont. Ennek segítségével a telepen termelő valamennyi tenyészkoca egyedileg besorolható ciklusszám valamint kocánként és évente élve született, vagy választott malacszám alapján. Termelésorientált selejtezésnél a legkevesebb élő malacot világra hozó vagy választásig a legkevesebb malacot felnevelő kocákat kell selejtezni.

Elemezni kell a kocák ciklus szerinti termelését is (2. ábra). Ez a korhoz kötött kocaselejtezésre vonatkozó hasznos információk mellett felhívhatja a figyelmet a „második alom szindróma” telepi előfordulására is. Az előhasi kocák helytelen előkészítésével, túl korai tenyésztésbe vételével összefüggő szindróma előfordulásakor nemcsak a második ciklus során alacsonyabb a kocák termelése, hanem a későbbi ciklusok során is, ezzel rontva a telep termelési mutatóit.

A tervezéshez figyelembe kell venni a telepre, fajtára jellemző termelésingadozásokat, hiszen például a nyári nagy meleget nem minden fajta viseli ugyanolyan rosszul, de a fiaztató hűtött vagy hűtetlen volta is nagymértékben befolyásolhatja eredményeinket. Az elvárt fialásokhoz szükséges termékenyítés megtervezését követően már csak az a kérdés, hogy az adott időszakban rendelkezésünkre áll-e a szükséges kocasüldő mennyiség? Ehhez ismét vissza kell menni az időben. Ha telepi kocasüldő előállítással tervezünk, akkor 8 hónap nevelést és 4 hónap vemhességi időt kell figyelembe venni, hogy megkapjuk hány nagyszülőt kell termékenyítenünk ahhoz, hogy az adott időpontra rendelkezésre álljon a szükséges számú kocasüldő.

A folyamatosan külső forrásból történő kocasüldő beszerzés esetében is érdemes előre gondolkodnunk, és egy évre előre jelezni a kocasüldő igényünket a karantén méretének megfelelő darabszám és életkor szerinti bontásban. Hazánkban jelenleg 60 nap a kötelező karantén ideje, amit kiegészítve a vérvizsgálat esetleges megcsúszásával vagy ismétlésével és hozzátéve a takarítás, fertőtlenítés és pihentetés időszakát máris 3 hónapnál tartunk. Ebből következően egy karantént évente legfeljebb 4 alkalommal tudunk használni, ezért a szükséges kocasüldő utánpótlásunkat is négy részre kell osztanunk. Ennek természetesen alapfeltétele, hogy 4 évszakos karanténnal rendelkezzünk. Amennyiben a szükséges mennyiséget és ütemezést egy évre előre közöljük a minket kiszolgáló tenyésztő vállalattal, úgy biztosak lehetünk abban, hogy a kívánt mennyiségű kocasüldő az igényeink szerinti életkorban szállításra készen fog várni bennünket. Amikor ötletszerűen rendelünk, mert csak későn vesszük észre, hogy 2-3 hónap múlva nem lesz már mit termékenyítenünk, akkor bizony akár jelentős kompromisszumokat is kénytelenek leszünk elfogadni annak érdekében, hogy a termelés folytatható legyen a telepen. Vagy az amúgy selejtezésre ítélt kocáknak adunk újabb esélyt, vagy túl fiatal süldőket termékenyítünk, esetleg a hízók közül válogatunk vissza nőivarú hízót, és azt állítjuk be a tenyészkocasüldő helyett. Egyik megoldás rosszabb, mint a másik, és ezzel csak a telepi termelés önköltségét növeljük, amivel egy ilyen kiélezett versenyhelyzetben, mint amit napjainkban a sertéságazat szereplői között tapasztalhatunk, könnyen a partvonalon kívül találhatjuk magunkat.

Mindenkit csak arra tudunk biztatni, hogy minél hamarabb tervezze meg a jövő évi rotációját, és már most jelezze genetikai beszállítójának a 2017-es tenyészállat igényét, nehogy a konkurens sertéstelep lecsapja a kezéről, hiszen a jövő nyárra szükséges kocasüldők éppen most születnek meg a tenyésztelepeken!

Topigs Norsvin Danubia Kft.