MENÜ

Rekordnagyságú támogatási előleget fizettek a gazdáknak

Oldalszám: 10
Kiss Melinda Katalin 2016.12.13.

Sűrű hónapot zárt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH): miközben már zajlik a hivatal átszervezése, befejeződött az őszi támogatási előlegfizetés is, minden eddiginél több jogcímen és nagyobb összeget utaltak át a gazdáknak. Decemberben már igényelhető lesz a 2017-es évre vonatkozó sertés és baromfi állatjóléti támogatás, illetve az idei évre vonatkozó csekély összegű anyakecske támogatás is.

November végével befejeződött az őszi támogatási előlegfizetési időszak is. Október közepe óta minden korábbinál több, 11 jogcímen, és nagyobb – kétszázmilliárd forintot meghaladó – összeget utaltak el a gazdálkodóknak. Tavaly összesen 150 milliárd forintnyi előleget fizettek ki decemberig. Amint azt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal újonnan kinevezett elnöke, Viski József a napokban a Magyar Hírlapnak elmondta, a mostani összeg is tízmilliárdokkal több, mint amit korábban terveztek. Területalapú támogatásra (SAPS) száz helyett 117, zöldítésre 26 helyett 44 milliárdot utaltak el végül. Szintén jelentős többletet jelentett az agrár-környezetgazdálkodási jogcím is, amire, mivel a Vidékfejlesztési Programból finanszírozzák, története során először fizettek – 15 milliárd forintnyi – előleget. Ráadásul ez az idei előlegtervezéskor még nem is szerepelt a kifizetések között. Viski azt is hangsúlyozta, hogy a gazdák idén decemberben újabb harmincmilliárd forintnyi támogatáshoz jutnak, már résztámogatás formájában.

A támogatásigénylési időszak azonban decemberben is folytatódik az MVH-nál. December 23-ig nyújthatják be csekély összegű vissza nem térítendő támogatásra szóló kérelmüket az anyakecsketartók a 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet alapján. A kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága 1476 Budapest, Pf. 407. címre kell elpostázni. A gazdák egyúttal kötelesek az ügyfél-azonosítójaukat a Tenyészet Információs Rendszerbe is bejelenteni. A bejelentés a www.enar.hu honlapról letölthető 2151., vagy 2167. sz. nyomtatványokon kell megtenni.

Kicsit több idejük lesz a támogatási kérelmek benyújtására a sertés- és baromfitartóknak. A 2017-es támogatási évre 2016. december 7. és 2016. december 31. között kell benyújtani a nemzeti forrásból finanszírozott baromfi és a sertés állatjóléti támogatási kérelmeket. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet, illetve a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján a kérelmeket az MVH – ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes – megyei kirendeltségéhez kell beadni. Mivel 2016. december 31. munkaszüneti nap, a kérelmeket még 2017. január 2-án is postára lehet adni. A 2017-es támogatási évben csak az jogosult támogatás igénybevételére, aki rendelkezik elfogadott támogatási kérelemmel.

Az alkalmazandó nyomtatványok a baromfi állatjóléti támogatás igénybevételéhez a 155/2015. (XII. 7.) számú MVH Közlemény, a sertés állatjóléti támogatás igénybevételéhez a 154/2015. (XII. 7.) számú MVH Közlemény mellékleteként találhatóak meg a hivatal honlapján. A Tájékoztatók (baromfi, sertés) között a nyomtatványok helyes kitöltését, értelmezését elősegítő segédletek is elérhetőek – hívta fel a figyelmet a kifizető ügynökség. A hiánytalanul kitöltött, aláírt támogatási kérelmeket mindkét intézkedés esetében legkésőbb január 2-án postázni kell, abban az esetben is, ha nem állnak rendelkezésre a támogatási kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentumok, tekintettel arra, hogy azok hiánypótlás keretében pótolhatóak, azonban az elkésett kérelmeket az MVH-nak el kell utasítania – hangsúlyozta közleményében a hivatal.

A 2016-2017-es gazdálkodási évben is meghirdette az Európai Bizottság az intervenciós búzafelvásárlást – igaz, mindössze 3 millió tonnás kerettel, melyre a teljes unió területéről lehet felajánlásokat tenni. A rögzített felvásárlási ár továbbra is 101,31 euró tonnánként, a minőségi vizsgálat, valamint a be- és kitárolás költségei pedig még mindig a felajánlót terhelik – ahogyan a tonnánként 20 eurós biztosíték megfizetése is. A legkisebb felajánlható mennyiség 160 tonna. Az intervenció november eleji meghirdetése óta még nem érkezett hír a keret kimerüléséről.

Mindeközben persze ütemesen halad a december végével megszűnő hivatal átszervezése is. Ismeretes, hogy az MVH október közepén került át az agrártárcától a Miniszterelnökség felügyelete alá. Lázár János átalakítási elképzelései szerint pedig az MVH központi szervezete a Magyar Államkincstárba, a megyei kirendeltségek pedig a megyei kormányhivatalokba olvadnak majd be – létszámleépítések nélkül. A megszűnő megyei kirendeltségek vezetői közül azonban már többeket elbocsátottak.

A miniszterelnökségi tervek szerint a jövőben a kormányzati bürokráciacsökkentési program révén egyre több állami kifizetési feladatot maga alá gyűrő államkincstár látja majd el a kifizető ügynökségi feladatokat is. Az agrártámogatások kifizetéséhez persze brüsszeli akkreditáció is szükséges, ám a Miniszterelnökség szerint annak 2017 októberi megszerzéséig feltételes akkreditációval is zökkenőmentesen működtethető az agrártámogatási rendszer. Az uniós előírások szerinti folyamatot a KPMG ellenőrzi akkreditációs szervként, az akkreditációt a Miniszterelnökség adja ki.

-kmk-