MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 8-10

2017. február

Hegedűs Szilvia 2017.02.08.

A 2016. évi gazdálkodási napló beküldésére 2017. év március 1-ig van lehetőségük az egyes támogatási formákban részt vevő gazdálkodóknak. Február hónapban a kötelező monitoring adatszolgáltatás beadási határidejére kell majd figyelniük a támogatást igénylőknek.

Február hónapban az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés, ökológiai gazdálkodás támogatás, NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések, kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal Érintett Területeken, vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése, élőhely-fejlesztési célú nem termelő beruházások, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján a környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramok valamelyikében részt vevő gazdálkodóknak 2017. év március 1-ig kötelezően be kell nyújtaniuk a 2016. évről szóló gazdálkodási naplójukat.

Bármelyik támogatás igénybevétele esetén egyetlen elektronikus nyomtatványt kell letölteni, a pályázati kiírás vonatkozó előírásai szerint kitölteni és ügyfélkapun keresztül beküldeni. Az adatszolgáltatási időszak minden évben január 1-től március 1-ig tart.


 

A Felhívás címe: Erdő-környezetvédelmi kifizetések
A Felhívás kódszáma: VP4-15.1.1-17

Magyarország kormányának felhívása a magánjogi erdőgazdálkodók részére, a természeti erőforrások megőrzésével és erősítésével, valamint az erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás átfogó célkitűzés megvalósítása érdekében.

A kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és -kezelés előmozdítását valamint a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását. Az együttműködés keretében a kormány vállalja, hogy:

 • A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
 • A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a természeti erőforrások megőrzésével és erősítésével, valamint az erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás céljának eléréséhez,
 • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek: A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 1. Szálaló erdőgazdálkodás
 2. Erdőállományok kézimunka igényes ápolása
 3. Természetkímélő anyagmozgatás

 

Támogatást igénylők köre

A jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • az Evt. alapján – legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásakor – jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi erdőgazdálkodók.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint: 2017. február 16. – 2019. február 15. között.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 1. 2017. március 17.
 2. 2017. április 17.
 3. 2017. május 16.
 4. 2017. augusztus 16.
 5. 2017. november 16.
 6. 2018. február 16.
 7. 2018. május 16.
 8. 2018. augusztus 16.
 9. 2018. november 16.
 10. 2019. február 15.

A miniszterelnökség felhívja az érintettek figyelmét, hogy a pályázati felhívás részleteiről a www.szechenyi2020.hu weboldalon tájékozódhatnak.


 

A Felhívás címe: Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások
A Felhívás kódszáma: VP5- 8.5.1.-16

Magyarország kormányának felhívása a magán- és közjogi erdőgazdálkodók részére, az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének növelése és a meglévő erdők természetességi állapotának javítása.

Az együttműködés keretében a kormány vállalja, hogy:

a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

 

 1. A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységek támogathatók:
  a) Tarvágást követő teljes erdőszerkezet-átalakítás.
  b) Erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet-átalakítás.
  c) Alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet-átalakítás.

 

 1. Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás.

 

 1. Egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelése érdekében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
  a) Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása.
  b) Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint: 2017. február 28.– 2019. február 28. között. A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 1. 2017. március 31.
 2. 2017. június 30.
 3. 2017. december 30.
 4. 2018. június 29
 5. 2018. december 29.
 6. 2019. február 28.

A miniszterelnökség felhívja az érintettek figyelmét, hogy a pályázati felhívás részleteiről a www.szechenyi2020.hu weboldalon tájékozódhatnak.

 

Változtak az őstermelők adózási szabályai

A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetésére vonatkozó rendelkezések a 2017. január 1-jét megelőző időszakban is lehetőséget biztosítottak arra, hogy az őstermelő a magasabb társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében nyilatkozata szerint a rá vonatkozó járulékalaptól eltérő magasabb járulékalap után teljesítse járulékfizetési kötelezettségét. A magasabb járulékalap választására vonatkozó szabályok 2017. január 1-jétől tovább módosultak – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A mezőgazdasági őstermelő a magasabb járulékalap választásáról a negyedévre vonatkozó járulékbevallásában nyilatkozik az állami adóhatóságnak. A tárgyév első negyedévére vonatkozó járulékbevallásban megtett nyilatkozat az adóévre vonatkozik. Az ezt követő időszakra vonatkozó járulékbevallásban megtett nyilatkozat az adóév bevallással le nem fedett, az adóévből még hátralévő időszakára szól. Az év közben biztosítottá váló mezőgazdasági őstermelő az adóévben első ízben benyújtott járulékbevallásban nyilatkozik magasabb járulékalap választásáról. Nyilatkozata a biztosítási kötelezettség első napjától az adóévre szól.

 


Hegedűs Szilvia
Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu
www.nak.hu
www.szechenyi2020.hu