MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 6-8

2017/03.

Hegedűs Szilvia 2017.03.08.

Március hónapban azoknak a gazdáknak, akik nitrátérzékeny területeken gazdálkodnak március végéig nitrátjelentést kell tenniük az ÁNYK rendszerén keresztül elektronikus formában, amelyről már többször beszámoltunk ebben a rovatban.

Az átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás és a termeléshez kötött anyajuhtartás támogatás kérelmekről

Már 2015-2016-ban megjelentek az anyajuh támogatásokra vonatkozó rendeletek, amelyek alapján kell az idén is eljárni. A 4/2016. FM rendelet módosította az anyajuh-támogatási kérelmek benyújtási időpontját a 2016–2020. közötti időszakra: a kérelmeket tárgyév február 1. és március 20. között kell benyújtani elektronikus formában. A támogatási kérelmeket az MVH elektronikus felületén az Elektronikus kérelemkezelés menün belül, az Egységes Kérelem menüpont alatt lévő, Anyajuhtartás támogatásával összefüggő kérelmek alatt lehet megtalálni és kitölteni, majd elküldeni az ügyfélkapun keresztül. A támogatás igényléséhez szükséges kitöltési útmutatót a magyar juh- és kecsketenyésztők honlapján, a www.mjksz.hu cím alatt is letölthetik a támogatás igénylői.


 

A nitrátjelentésről ismét

A nitrátszennyezéssel szembeni védekezést szabályozó rendelet januári 1-jei módosítása több változást is hozott az adatszolgáltatásban. Az egyik legjelentősebb, hogy az adatszolgáltatási időszak módosulása miatt a 2016-os jelentésben az adatlapot a 2015. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti gazdálkodási tevékenységről kell kitölteni. Az adatlapok elektronikus, ügyfélkapun keresztül történő beküldésére 2017. január 1. és március 31. között lesz majd lehetőség. 

Az éves szinten maximálisan szerves trágyával kijuttatható 170 kg nitrogén hatóanyag-mennyiséget a naptári évre való áttérés miatt 2016. január 1. és december 31. közötti időszakra kell betartani. Mivel az adatszolgáltatási időszak az idei évben 16 hónapot ölel fel, előfordulhat, hogy az adatlapba a 2015 őszi kijuttatás miatt egyes területekre 170 kg-nál magasabb érték kerül. Fordítsanak figyelmet arra, hogy a 170 kg maximális mennyiség számításánál a szerves trágya teljes nitrogéntartalmával kell számolni.

A rendeletben meghatározott egyéb maximálisan kijuttatható hatóanyag-mennyiségekre (3. melléklet) vonatkozó előírásokat tenyészidőszakra és kultúrára határozták meg, így ezeket a naptári évre való áttérés nem érinti. A tápanyag-gazdálkodás tervezése során a kultúránként meghatározott maximális értékeknél, amennyiben szerves trágyát használ fel, akkor számolhat a 2. mellékletben található hasznosulási értékekkel. Ehhez viszonyítva tudja meghatározni a kijuttatandó műtrágyamennyiséget, hogy ne lépje túl a maximumot.


 

A Magyar Államkincstár 3/2017. (II. 9.) számú közleménye

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről

 

A kifizetés igénylésének feltételei  

A rendelet 8. § (3) bekezdése, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben  2016. évben eleget tettek a rendelet 4. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek.

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente március 1–31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő év március 1–31. között van lehetőség. 

Amennyiben a támogatási kérelemnek helyt adó határozat 2011. évben emelkedett jogerőre, akkor a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának igénylésére már csak 2017. március 1–31. között nyílik lehetőség!

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására jogosult azon ügyfél, aki

 • mezőgazdasági üzemének méretét a 2016. évben a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME-méretre növelte, és
 • a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett kötelező képzésen részt vett, és azt elvégezte. 

A támogatási kérelemben a 4. évre vállalt EUME-érték meghatározásához a rendelet 6. számú mellékletében szereplő SFH-értékeket, valamint a támogatási kérelem benyújtás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamot kell figyelembe venni. A 2009. év január 1-jén érvényes, EKB által közzétett, hivatalos Ft/euro árfolyama 266,7 Ft/€.

Amennyiben a mezőgazdasági üzem mérete a működtetési időszak 4. évének vége előtt eléri az üzleti tervben a 4. naptári év végére vállalt méretet, és a támogatási összeg fennmaradó 10%-át is megkapják, akkor attól az időponttól kezdődően, hogy elérték a 4. naptári évre vállalt üzemméretet, kötelesek azt fenntartani a működtetési időszak végéig!

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet a kincstár által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához, Csongrád megye esetén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához postai úton kell benyújtani egy példányban.

A kifizetési kérelmet 2017. március 1. és 31. közötti időszakban kell benyújtani.


A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás

A felhívás kódszáma: VP2-6.1.1-16

Az együttműködés keretében a kormány vállalja, hogy:

 • a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 40 000 eurónak megfelelő forintösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • a támogatási kérelmet benyújtó fiatal gazdálkodók az együttműködés keretében vállalják, hogy:
 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a vidék népességmegtartó képességének növeléséhez és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartásához, új mezőgazdasági vállalkozás létrehozásával.
 • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 16. napjától 2019. február 28. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

– 2017. március 31. (ezen időpontot valószínűleg változtatják majd a beadás időpontjának csúszása miatt)

 • 2017. május 2.
 • 2017. június 1.
 • 2017. augusztus 31.
 • 2017.november 30. 
 • 2018. február 28.
 • 2018. május 31.
 • 2018. augusztus 31.
 • 2018. november 30.
 • 2019. február 28.

 


Hegedűs Szilvia
Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.huwww.nak.huwww.szechenyi2020.hu