MENÜ

Áttörés a talajvizsgálatokban!

Oldalszám: 112

A holland száraz NIRS vizsgálati technológia alkalmazása az intenzív szántóföldi növénytermesztésben

2017.03.09.

A talajvizsgálat a növénytermesztés fontos döntéstámogató eszközeként szerepel a gazdálkodók kezében. Kijelenthető, hogy a talajvizsgálati módszerek az elmúlt 30 évben módszertanilag alig változtak Magyarországon, ami nem véletlen, hiszen talajvizsgálati rendszerünk jól felhasználható eredményeket szolgáltat ma is, azonban a gyorsuló világ elvárásainak már egyre kevésbé felelnek meg a csak kivonatos méréseket alkalmazó hosszadalmasabb vizsgálatok.

Felerősítik mindezt azon környezetvédelmi megfontolások, amelyek következtében – ezek fontosságát nem vitatva – a szakmai igényességből végzett talajvizsgálatok mellé felsorakoztak a kötelező jellegű vizsgálatok is. Ezek, dömpinghelyzetet teremtve, 5 évente csúcsra járatják a vizsgáló laboratóriumokat, sok nehézséget okozva a termelőknek és szaktanácsadóknak.

Talajvizsgálati rendszerünkben a technológia fejlesztése azonban elmaradt, vélhetően azért is, mert az említett dömpingidőszakok kezelése a laboratóriumok minden energiáját és idejét felemésztette az elmúlt évtizedben.

 

Új vizsgálati irányzatok…

Külföldön más irányvonalak voltak érvényben, amelynek eredményeképpen olyan gyors és hatékony talajvizsgálati módszerek kerültek kidolgozásra, amelyekre most már határainkon belül is jelentős igény mutatkozik.

Megoldást jelenthet számunkra is a száraz NIRS talajvizsgálati technológia (Near Infrared Spectroscopy), az infravörös közeli spektroszkópia tudománya, amely már majdnem teljes egészében lehetőséget ad a mezőgazdaság által elvárt talajvizsgálati paraméterek gyors és megbízható vizsgálatára.

A technológia nem új keletű, hiszen az Eurofins Agro központi laboratóriumában, a világ talajtani fővárosának tekintett hollandiai Wageningenben már 2004 óta ezzel a módszerrel napi több száz(!), évente pedig több mint félmillió darab(!) talajminta vizsgálata történik meg szerte a világból egy magasan automatizált rendszer keretében, számunkra távolinak tűnő 43 paraméterre. A száraz talajból végzett NIRS technológiával a talaj tápanyag-szolgáltató képességének, tápanyag-tartalmának, vízgazdálkodási paramétereinek, sőt biológiai aktivitásának mérése is megoldható nagy megbízhatósággal.

 

Részletes talajinformációk…

A száraz NIRS vizsgálati csomag egyetlen mintából mindössze két vizsgálattal ad megbízható információt szervesanyag-készletről, pH-viszonyokról, mechanikai összetételről, a kicserélhető bázikus kationok összetételéről (CEC – Cation Exchange Capactity), Ca-egyensúlyról, vízgazdálkodási paraméterekről (pF), és nem utolsósorban a raktározott(!) és felvehető tápelemekről (makro-, mezo- és 11 mikroelem állapotáról), sőt a talaj biológiai aktivitásáról is!

20 másodpercenként 20 paraméter - talajminta NIRS küvettában

 

Hasonló vizsgálati sor mérése jelenlegi kereteink között sok esetben csak több laboratóriumban több talajminta vizsgálatával lenne elvégezhető.

 

A rendszerben rejlő lehetőségek…

A módszer sok lehetőséget hordoz magában, hiszen alkalmazásával a növényspecifikus holland szaktanácsadáson túl a talajaink hosszú távú termőképességének megőrzésére irányuló javaslat is adható. A vizsgálat átfutási ideje pedig szaktanácsadással együtt is (!) mindössze 15 napos, köszönhetően a rendszer magas fokú automatizáltságának.

 

A felhasználók köre…

A száraz NIRS vizsgálatok eredményei jól felhasználhatóak holland gyakorlathoz hasonló intenzív termesztést folytató gazdaságok számára, hiszen mind a vizsgálatok eredménye, mind a kapcsolt szaktanácsadási koncepció arra irányul, hogy információt szolgáltasson az intenzív növénytermesztés számára a pillanatnyi – a növény számára közvetlen felvehető – valamint a későbbiekben feltárható raktározott tápelemekről, és az ezek felvehetőségét megalapozó talajfizikai, talajkémiai és talajbiológiai viszonyokról.

 

Precíziós megfontolások…

Természetesen nem maradhatnak ki a felhasználók köréből a precíziós gazdálkodók, vagy a későbbiekben a technológia bevezetését szándékozó gazdaságok sem. Gondoljunk csak egy precíziós gazdálkodást elkezdeni kívánó gazdaságra, ahol a technikai eszközpark többé-kevésbé már rendelkezésre áll – és relatíve gyorsan – az általános tápelem-ellátottságnál részletesebb termőhelyi információkra (táp­elem-szolgáltató képesség, vízgazdálkodás) van szükség, hogy megkezdődhessen a gazdálkodás és az eszközök elkezdhessék kitermelni bekerülési költségeiket.

A precíziós mezőgazdaságban termőhely-felmérésekhez gyakran alkalmazott távoli- és föld közeli távérzékelési módszerek (műhold, drón, szkenner) kiválóan alkalmasak a termőterületek heterogenitásainak, az ún. management zónák lehatárolására, megtudhatjuk, hogy hol találhatóak a hasonló, és hol az eltérő kezelést igénylő talajviszonyok, de az ott rejlő lehetőségek kiaknázására ezek a módszerek még nem szolgáltatnak megbízhatóan számszerűsített eredményeket. Arra viszont kiválóan alkalmasak, hogy alapját képezzék egy célirányos mintavételezést követő részletes termőhelyi elemzésnek.

A globalizációnak ebben az esetben a hasznát is élvezhetjük, hiszen a száraz NIRS technológia és a kapcsolódó számos paraméterre kiterjedő gyors és részletes talajvizsgálat az Eurofins cégcsoport jóvoltából immár Magyarországon is elérhető. A részletekért érdeklődjön Bónus Krisztián kollégánknál a +36-20/9986-483-as telefonszámon.