MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 6-8
Hegedűs Szilvia 2018.02.12.

A nitrátjelentésre kötelezett gazdálkodók 2018. év március 31. napjáig ügyfélkapun keresztül  adhatják be a 2017. évre vonatkozó nitrátjelentésüket. A 2017. évben a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedékiadó-visszatérítésének igénylése 2018. év január 20. napjától lehetséges.

A Magyar Államkincstár 4/2018. (I. 30.) számú közleménye

A 2018-as támogatási év termeléshez kötött- és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás igényléséről

A jelen Közlemény szerinti támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki megfelel az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet és a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti valamennyi feltételnek.

A termeléshez kötött anyajuhtartás közvetlen támogatás esetében további feltétel a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet szabályai szerint:

 • a termelőnek aktív gazdának kell minősülnie,
 • a tárgyév június 9-én rendelkeznie kell 1 hektár minimális SAPS-jogosult területtel, vagy a tárgyév tekintetében nem rendelkezik 1 hektár minimális SAPS-jogosult területtel, de az adott naptári évben igényelt vagy kapott, állatokra vonatkozó, létszámalapú, termeléshez kötött közvetlen támogatásainak összege meghaladja a száz euró értéket.

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújtható:

 • juh fajú,
 • nőivarú,
 • a birtokon tartás utolsó napján legalább egy éves vagy legalább  egyszer ellett (anyajuh).

A támogatásra az a termelő jogosult, aki

 • az előírt időszakban támogatási kérelmet nyújt be;
 • a kérelmében termeléshez kötött közvetlen támogatás esetében legalább 1 állatot, átmeneti nemzeti támogatás esetén legalább 10 állatot jelent be; a kérelmezett állatlétszám nem lehet több mint az instruktori igazoláson szereplő anyajuh-létszám, de a tartási kötelezettség betartása érdekében annál kevesebb lehet;
 • a kérelmen bejelentett anyajuh-létszámot a szankciómentes benyújtásra nyitva álló határidőt követő naptól kezdődően 100 napig folyamatosan a tenyészetében tartja (birtokon tartás);
 • a birtokontartási időszak alatt történő kérelmezett állatállomány tartási helyének megváltoztatását, a megváltoztatás bekövetkezésétől, a termeléshez kötött anyajuh-támogatás esetén a  kérelmezett állatállomány tenyészetének megváltoztatását pedig az ENAR-ban bejegyzett állatmozgás dátumától számított 15 napon belül, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül bejelenti a Kincstár részére;
 • gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben foglaltak betartásáról;
 • gondoskodik az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról, és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ fedeztetésre;
 • gondoskodik a tenyészetében tartott állatállománynak a juh ENAR-rendelet szerinti tartós jelöléséről, folyamatos nyilvántartásáról, és az adatok bejelentéséről az adatbázisba, beleértve a tenyészetből történő bármely be- és kiszállítást is;
 • a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásának napjától a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti ügyfél-azonosítójával szerepel a Tenyészet Információs Rendszerben;
 • kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben;
 • rendelkezik érvényes, az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott fizetési számlaszámmal;
 • a Támogatási törvény 9. §(2) bekezdés b) pont szerinti ügyfél-azonosítója szerepel a juh ENAR-rendelet szerinti nyilvántartásban. A támogatást az a mezőgazdasági termelő is igényelheti, valamint a támogatás annak a mezőgazdasági termelőnek is kifizetésre kerülhet, amely (aki) felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, hogy a támogatás feltételeinek megfelel. A kérelmet benyújtó termelő a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége (MJKSZ), illetve annak megbízottja által kiállított igazolással kell alátámasztani az ügyfél tenyészeteiben az igazolás kiadásának napján tartott anyajuhok számát, az apaállat-használatra vonatkozóan az állattenyésztési törvényben foglaltak betartását, továbbá, hogy kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ fedeztetésre, valamint, hogy a juh ENAR-rendelet szerinti tartós jelölés és folyamatos nyilvántartás-vezetési kötelezettségének eleget tesz.

A Miniszterelnökség borszőlőültetvények telepítését támogató pályázatot hirdetett a Vidékfejlesztési Program keretében. A 4 milliárd forint keretösszegű felhívásra a kérelmeket 2018. február 15-től lehet benyújtani.

Az Európai Unió új szőlőtelepítési engedélyezési szabályozásának köszönhetően ugyan korlátozott mértékben, de alkalom nyílik a tagállamok számára a termelési potenciál növelésére. A magyar kormány a lehetőséget kihasználva a Vidékfejlesztési Program keretében, mintegy 4 milliárd forint támogatást csoportosított át új borszőlőültetvények telepítésére.

A „Borszőlőültetvény telepítés támogatása” című felhívásra a borpiaci szabályozás szerinti telepítési engedéllyel rendelkező mezőgazdasági termelők és csoportjaik nyújthatják be kérelmüket. A telepítés megvalósítására egyéni projekt esetén maximum 75 millió forint, kollektív projekt esetén pedig legfeljebb 150 millió forint vissza nem térítendő támogatás nyerhető.

A Vidékfejlesztési Program keretében megjelent pályázatra 2018. február 15-től nyújthatók be a kérelmek a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon.


A Miniszterelnökség a megújuló energia felhasználásával történő, energiahatékonyság javítását szolgáló új pályázatot hirdetett a Vidékfejlesztési Program keretében. Az összesen 35 milliárd forint keretösszegű felhívásra 2018. február 19-től nyújthatók be a támogatási kérelmek.

Az energiahatékonyság javítása fontos célja a Vidékfejlesztési Programnak, ezért az eddig felhasználatlan összegeket önálló pályázatként, változatlan céllal újra meghirdette a Miniszterelnökség. A „Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása” című 35 milliárd forint keret­összegű felhívásra mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások nyújthatják be kérelmüket.

Az innovatív és környezetbarát, energiahatékonyság javítását – elsősorban megújuló energia felhasználásával – szolgáló fejlesztések megvalósítására egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén pedig legfeljebb 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás nyerhető.

A Vidékfejlesztési Program keretében megjelent pályázatra 2018. február 19-től nyújthatók be a kérelmek a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon. Az első értékelési szakasz 2018. március 19-ig tart. Az értékelési határnapokig benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu, www.nak.hu
Hegedűs Szilvia