MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 6-8
Hegedűs Szilvia 2018.10.04.

A szemes fehérjetakarmányok (szója, lóbab, csillagfürt szárazborsó, csicseriborsó, takarmányborsó, mezei borsó esetén) után termeléshez kötött támogatást igénylő gazdáknak a betakarítás után két héttel, de legkésőbb tárgyév november 15-éig meg kell küldeni a Kincstár részére elektronikusan a gazdálkodási napló másolatát, a betárolás esetén a tárolási naplót, és az értékesítés igazolására a számlát, felvásárlási jegy másolatát.

A Magyar Államkincstár 44/2018. (IX. 21.) számú közleménye

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet szerinti, a 2018/2019. tanévre vonatkozó intézményi változások bejelentése és kifizetési kérelem benyújtásáról.

A program 2018/2019. tanévi végrehajtás  keretében a kérelmező jóváhagyott megállapodásait érintő fenntartói jogok átadásáról és intézményi változásokról szóló bejelentés, valamint a támogatási összeg kifizetése iránti kérelem (kifizetési kérelem) kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

Az intézményi változásokról szóló bejelentés a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, elektronikus kérelemkitöltő felületen, az Általános ügyintézés menüponton belül a Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése menüponton keresztül, kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

Benyújtandó dokumentumok:

 • a közlemény 1. számú melléklete szerinti B0547 számú Intézményi változások bejelentése nyomtatvány egy szkennelt példánya,
 • az intézményi változásokat igazoló dokumentumok (pl.: az intézmény alapító okirata, működési engedélye, szakmai alapdokumentuma stb.) egy szkennelt példánya,
 • fenntartói jogok átadása esetében a Rendelet 10. melléklete szerinti, az intézmény új fenntartója által aláírt nyilatkozat egy szkennelt példánya.

A bejelentés benyújtására vonatkozóan a Kincstár rendszeresít papíralapú nyomtatványt. A B0547 számú Intézményi változások bejelentése nyomtatványt elektronikus úton, Excel formátumban is meg kell küldeni az [email protected] elektronikus levélcímre.

A kifizetési kérelem a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki és nyújtható be.

A kérelmező a Kincstár részére teljesítendő, az intézkedésben való részvétele megalapozottságának vizsgálatához, megállapításához szükséges bejelentési, adatszolgáltatási, valamint a hiánypótlásra, a nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségeit is elektronikus úton, az Általános ügyintézés menüponton belül a Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése menüben teljesítheti.

A kérelmező jóváhagyott megállapodásait érintő intézményi változások bejelentésének benyújtása.

A 2018/2019. tanévet illetően, a kérelmező jóváhagyott megállapodásait érintő intézményi változások (pl.: fenntartói jogok átadása, intézmények összeolvadása, kiválása, önállósulása, megszűnése, a működés szüneteltetése stb.) bejelentése a változással elsőként érintett kifizetési kérelem benyújtását megelőző 10. napig, elektronikus kérelemkitöltő felületen, az Általános ügyintézés menüpontban a Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése menüpontban, kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

A kifizetési kérelem benyújtása

 • az I. időszakban (2018. szeptember 3–2018. szeptember 30.) kiszállított termékre vonatkozóan 2018. december 31-ig,
 • a II. időszakban (2018. október 1.–2018. december 16.) kiszállított termékre vonatkozóan 2019. március 31-éig,
 • a III. időszakban (2019. január 14.–2019. március 31.) kiszállított termékre vonatkozóan 2019. június 30-áig,
 • a IV. időszakban (2019. április 1.–2019. május 5.) kiszállított termékre vonatkozóan 2019. augusztus 31-éig, időszakonként egy alkalommal, elektronikus felületen, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően, a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus felületen kell benyújtani. Amennyiben a benyújtási határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a Kincstárnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le. A kifizetési kérelem annak benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb az érintett időszakra vonatkozó benyújtási határidő végéig elektronikus úton módosítható.

Módosítás esetén az utolsó kérelem kerül elbírálásra.

A kifizetési kérelemmel érintett időszakra vonatkozó benyújtási határidő túllépése esetén a támogatás összegét a Kincstár a Rendeletben meghatározottak alapján az alábbiak szerint csökkenti:

 1. a határidő 1–30 napos túllépése esetén 5%-kal;
 2. a határidő 31–60 napos túllépése esetén 10%-kal.

Amennyiben a kérelmező több mint 60 nappal lépi túl a kifizetési kérelemmel érintett időszakra vonatkozó benyújtási határidőt, a támogatás összegét minden további nap után a fennmaradó egyenleg 1%-ával kell csökkenteni.

A Magyar Államkincstár 42/2018. (VIII. 24) számú közleménye

Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és  figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának szabályairól szóló 7/2018. (III. 28.) FM rendelet szerinti támogatás igénybevételéhez rendszeresített nyomtatványokról szóló 21/2018. (IV. 11.) számú Magyar Államkincstár Közlemény módosításáról.

Módosuló rendelkezések

A Közlemény „III. A pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem benyújtása” című fejezetében.

A NÉBIH negyedévente egy alkalommal, a tárgy negyedévet követő hónap utolsó napjáig,

 • első alkalommal, 2018. I. negyedévére vonatkozóan 2018. május 2-ig nyújthatja be kérelmét:
  • a „szalmonellózis elleni védekezés – laboratóriumi vizsgálatok költségei”,
  • a „klasszikus sertéspestis elleni védekezés – laboratóriumi vizsgálatok költségei”,
  • az „afrikai sertéspestis elleni védekezés – laboratóriumi vizsgálatok költségei”,
  • az „afrikai sertéspestis elleni védekezés – fertőtlenítőszerek és felszerelések vásárlásának költségei”,
  • az „afrikai sertéspestis elleni védekezés -betegségről szóló tájékoztató anyagok elkészítésének költségei”,
  • a „madárinfluenza elleni védekezés – laboratóriumi vizsgálatok költségei”,
  • a „TSE (BSE és súrlókor) – gyorstesztek, megerősítő- és diszkriminatív elsődleges molekuláris vizsgálatok költségei” alcélterületekre,
  • a „veszettség elleni védekezés költségei” célterületre, valamint
  • a „kéknyelv betegség elleni védekezés költségei” célterület tekintetében virológiai,  szerológiai vizsgálatok költségeire, valamint mintavétel költségeire, továbbá  2018. III. negyedévére vonatkozóan 2018. november 15-ig egy alkalommal külön nyújthatja be kérelmét:
  • a „veszettség elleni védekezés – orális csalétekvakcina beszerzése és kihelyezése” alcélterületre, illetve
  • félévente egy alkalommal,
 • első alkalommal, 2018. I. félévére vonatkozóan 2018. július 31-ig,
 • második alkalommal 2018. II. félévére vonatkozóan 2019. január 31-ig nyújthatja be kérelmét:
  • a „szalmonellózis elleni védekezés – hatósági mintavétel költségei”, valamint
  • a „madárinfluenza elleni védekezés – mintavétel költségei” alcélterületre vonatkozóan”.

Hegedűs Szilvia
Forrás:
www.mvh.allamkincstar.gov.hu

www.nak.hu