MENÜ

Teendők és a gazdaság átvétele a gazdaságvezető (őstermelő, EV, CSG vezető) halála esetén

Oldalszám: 31

A szaktanácsadó válaszol

Bányai Tibor, Rácz Judit 2019.02.07.

A téma egyre inkább aktuális, hiszen mind nagyobb számú gazdaság vezetőjének életkora – legyen az magángazdaság vagy társas vállalkozás – a nyugdíjkorhatárt közelíti, vagy sok esetben meg is haladja azt.

Az is fokozza a gazdaságátadás iránti érdeklődést, hogy sajnos (részben a korosodás, részben a stressz miatt) egyre gyakrabban fordul elő haláleset a gazdaságvezetők körében. Viszont szinte az is természetes, hogy addig amíg nincs baj, addig ezekkel a kérdésekkel részletekbe menően nem szívesen foglalkozunk. Ennek azonban egyenes következménye, hogy a gazdaságot továbbvivő hozzátartozók sok esetben nincsenek tisztában a teendőkkel és lehetőségekkel.

Az alábbiakban a termelés szempontjából leginkább fontos témakörönként röviden leírjuk, hogy mely téma kapcsán milyen lépéseket kell tenni azért, hogy egy tragikus esemény következményeként ne érje anyagi kár az örökösöket.

Támogatások

Az első lépéshez meg kell várni a halotti anyakönyvi kivonat kiállítását, mely általában 1-2 héten belül megtörténik. Ha a dokumentum rendelkezésre áll, akkor az Államkincstár Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályánál (volt MVH) a G1060-02 nyomtatványon be kell jelenteni egy vélelmezett örököst (csak egy lehet) és csatolni kell a halotti bizonyítványt.

Ehhez szükséges ügyfélregisztrációs szám. Ha nincs, akkor kérni kell a G1010-02 nyomtatványon.

A nyomtatványon azt is meg kell adni, hogy milyen jogcímek igénylése történt az elhalálozott nevén. Tüntessünk fel minden jogcímet, ha kell kérjünk segítséget az Államkincstár kollégáitól! Ne hagyjunk ki semmit, mert a későbbiekben ez már csak körülményesen javítható.

Az elhalálozott vagyona

Az illetékes Polgármesteri Hivatalban felveszik a hagyatéki leltárt. Már itt érdemes jelezni, hogy vannak agrár- és vidékfejlesztési támogatások, esetleg pályázatok! Azután ez a leltár a közjegyzőhöz kerül. Neki mindenképp jelezni kell a támogatás jogosultságokat, még a hagyatéki tárgyalás előtt. A közjegyző hivatalosan megkeresi az Államkincstárt (volt MVH) és kéri, hogy igazolják le volt-e támogatásigénylés folyamatban, illetve milyen pályázatok futnak a gazdaságban.
A Kincstár hivatalos levélben igazolást küld a közjegyzőnek.

Ezután megtörténik a hagyatéki tárgyalás, mely során az előzőleg már felvett leltár alapján kerülnek rögzítésre és leosztásra az örökölt vagyontárgyak és támogatások.

A közjegyző által aláírt jogerős hagyatékátadó végzést el kell juttatni az Államkincstárnak, amelyet elvileg a közjegyző is továbbít az illetékes hatósági szervnek (sajnos azonban ez nem minden esetben történik meg!). Ebben benne kell lenni, hogy mely örökös jogosult az esetleg ki nem fizetett, vagy éppen kiutalás alatt álló támogatásokat megkapni. Így szinte kivétel nélkül a vélelmezett örökös nevére kerülnek a támogatások és legegyszerűbb lesz a folyamatot kezelni.

Ezután már csak várni kell a támogatások kiutalását. A vállalkozás öröklése kapcsán a könyvelővel egyeztessünk, ugyanis a NAV felé is jelenteni kell a jogutódlást.

Földügy

A használt földek esetében külön kell választani a saját tulajdont és a bérelt területet.

A saját tulajdon esetében nincs probléma. Az örökösök megöröklik a földet és mivel közeli hozzátartozókról van szó, így azt a továbbiakban kifüggesztés nélkül bérbe adhatják a gazdálkodást tovább folytató közeli hozzátartozónak.

A haszonbérelt területek esetében a haszonbérlet is öröklődik. Azonban a bérlő örökösei a határozott időre kötött bérleti szerződést harminc napon belül rendes felmondással felmondhatják. A felmondási időt, ha hagyatéki eljárásra nem került sor, az örökhagyó halálától, hagyatéki eljárás esetén a teljes hatályú hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésének napjától, illetve öröklési per esetén a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének napjától kell számítani.

Nyilván a cikk terjedelmének korlátai miatt a fenti leírások csak felvillantásai lehetnek a hagyatéki kérdések kezelésének. Ráadásul az „élet” mindig szolgál meglepetésekkel és kellően megbonyolítja a helyzeteket. Ezért speciális kérdéseivel és megoldhatatlannak tűnő egyedi problémáival keressen bennünket elérhetőségeinken!

Rácz Judit
szaktanácsadó
Bányai Tibor
vezető szaktanácsadó
Gazda Kontroll Kft.

gazdakontroll-lablec