MENÜ

Növényvédő szer és műtrágyatilalom a zöldítésben

Oldalszám: 27

A szaktanácsadó válaszol

Bányai Tibor 2019.04.08.

Mint ismeretes, a zöldítési feltételek között szerepel bizonyos esetekben a növényvédőszer-használat és a
mű­trágya-kijuttatás tilalma. Sok esetben lehet téves információkat hallani e tárgykörben, ezért röviden összefoglalva ismertetjük a zöldítés fenti vonatkozású előírásait.

Azon ökológiai fókuszterületek, ahol tiltott a vegyszer vagy a műtrágya használata (a feltételeket alább részletezzük):

  • parlagon hagyott terület,
  • rövid vágásfordulójú, fás szárú energetikai ültetvény,
  • nitrogénmegkötő növényekkel bevetett terület,
  • ökológiai jelentőségű másodvetés,
  • erdőszélek mentén fekvő támogatható sáv.

25-efa-novszer-mutragya-tilalom

Parlagon hagyott terület

A parlagon hagyott terület akkor minősül ökológiai jelentőségű területnek, ha annak pihentetési időtartama legalább a tárgy­év január 1-jétől augusztus 31-éig tart és a pihentetés időtartama alatt a terület teljes egészén nem használnak növényvédő szert.

Az egységes kérelmében nyilatkozni kell arról, hogy az ökológiai jelentőségű területként bejelentett parlagon hagyott területen a pihentetés időtartama alatt nem folytat mezőgazdasági termelést és nem használ növényvédő szert. A növényvédőszer-mentes gazdálkodást a gazdálkodási napló GN01, GN06, GN07 betétlapjaival kell igazolni, és azokat öt évig meg kell őrizni. A betétlapokat a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni.

Rövid vágásfordulójú, fás szárú energetikai ültetvény

Rövid vágásfordulójú, fás szárú energetikai ültetvény abban az esetben vehető figyelembe ökológiai jelentőségű területként, ha azon nem használnak sem műtrágyát, sem növényvédő szert.

Az egységes kérelmében nyilatkozni kell arról, hogy az ökológiai jelentőségű területként bejelentett rövid vágásfordulójú, fás szárú energetikai ültetvényen nem használ sem műtrágyát, sem növényvédő szert. A termelő köteles a gazdálkodási napló GN01, GN06, GN07 betétlapjait vezetni és azokat öt évig megőrizni. A műtrágya- és növényvédőszer-mentességet a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében a gazdálkodási napló adatai alapján jogosult ellenőrizni.

Nitrogénmegkötő növényekkel bevetett terület

Az ökológiai jelentőségű területen egynyári növények esetén a vetéstől a betakarításig, évelő növények esetén az igénylés naptári évének azon részében, amely alatt a növény a területen van, nem használnak növényvédő szert, továbbá nem használnak csávázott vetőmagot.

Az egységes kérelmében nyilatkozni kell a növényvédőszer-tilalom betartásáról. A növényvédőszer-használati tilalom betartását a gazdálkodási napló GN01, GN06, GN07, GN19 és amennyiben releváns, a GN17 és GN18 betétlapjaival kell igazolni, azokat öt évig meg kell őriznie, és a gazdálkodási naplót a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni.

Ökológiai jelentőségű másodvetés

Az ökológiai jelentőségű másodvetésnek a vetéstől számított legalább hatvan napig jelen kell lennie a mezőgazdasági termelő földterületén, mely időszak alatt tilos növényvédő szert és csávázott vetőmagot használni.

Az egységes kérelmében nyilatkozni kell a növényvédőszer-tilalom betartásáról. A növényvédőszer-használati tilalom betartását a gazdálkodási napló GN01, GN06, GN07, GN19 és amennyiben releváns, a GN17 és GN18 betétlapjaival kell igazolnia, és azokat öt évig meg kell őriznie, amelyeket a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni.

Erdőszélek mentén fekvő támogatható sáv

Mezőgazdasági termelés alatt álló erdőszélek mentén fekvő támogatható sáv akkor vehető figyelembe ökológiai jelentőségű területként, ha a sávon az ott termelt növénykultúra vetésétől annak betakarításáig nem használnak növényvédő szert, illetve csávázott vetőmagot.

A mezőgazdasági termelőnek az egységes kérelmében nyilatkoznia kell a növényvédőszer-tilalom betartásáról. A növényvédőszer-használati tilalom betartását a gazdálkodási napló GN01, GN06 és GN07 betétlapjaival kell igazolnia és azokat öt évig meg kell őriznie, amelyeket a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni.

Bányai Tibor
vezető szaktanácsadó
Gazda Kontroll Kft.

gazdakontroll-lablec