MENÜ

Számokban kifejezett pergési veszteség repcében

Oldalszám: 27-28

Hogy teremjen többet?! – szót kapnak a technológusok

Hajdu Attila 2019.06.07.

Repce esetében a betakarított és a megtermelt termés mennyisége nem minden esetben egyezik meg. Ennek számos oka lehet, köztük vannak olyanok, melyekre nincs ráhatásunk (időjárás, vadkár), viszont vannak olyan tényezők, melyeket részben, vagy egészében befolyásolhatunk megfelelő hibridválasztással (betegség- és kipergés ellenállóság) és alkalmazott technológiával (vetésváltás, betakarítás időzítése/eszköze, növényvédelem stb.)

hajdu-attila_2546 (1)

Hajdu Attila*

Technológiánkat illetően arra kell törekednünk, hogy a növényeink a tábla egészét tekintve a lehetőségekhez mérten egységesen fejlődjenek, ellenkező esetben vagy a még be nem érett magokat, vagy a „túlérett” magokat veszítjük el.

Az őszi káposztarepce genetikai eredetű kipergés-ellenállóságának háttere

A repce termése egyenes, vagy kissé hajlított, éréskor két kopáccsal felnyíló, kétüregű, sokmagvú becő. Tehát, a repce (mint faj) önterjesztő (dinamochor) növény, tehát arra törekszik, hogy becői felnyíljanak, magvait elszórja. Így tudja biztosítani a fajfenntartást. A fajtatulajdonosok nemesítői ezen ösztön „ellen” dolgoznak, ami a kipergés-ellenállóságban mutatkozik meg. A nemesítők jellemzően 2 faj genomját használják az őszi káposztarepce hibridek „megalkotásakor”, a mustárét, illetve a retekét (mindkettőnek megvan a szakmai oka, háttere). Abban az esetben, ha a mustár genomja helyett, a retek genomját használják alapként, akkor a hibridek becői sokkal vastagabbak, erősebben kapcsolódnak a kopácsok.

Ezzel létre is jött a repcehibridek kipergés-ellenállósága, mint a termesztés biztonságának egyik alappillére.

A genetikai jellegű kipergés-ellenállóságról mi magunk is megbizonyosodhatunk, ha betakarításkor már kikelt repcenövényeket találunk a tarlón és a táblánkon nem volt jelentős „külső behatás” betakarítás előtt. A fejlesztők, illetve nemesítők minden évben megvizsgálják az egyes hibridek kipergés-ellenállóságát (több helyszínen és eltérő technológiai, termőhelyi adottságok mellett). Ezek alapján jól elkülöníthetőek a kipergésre nem, valamint a fokozottan hajlamos hibridek. Két hibrid között jelentős eltéréseket tapasztalhatunk (lásd grafikon).

27-genetikai-pergesveszteseg-repce

Az ábra alapján is megállapítható, hogy a termésünk jelentős százalékát még a betakarítás előtt elveszíthetjük, pusztán a nem megfelelő hibrid választásával. Egy 10%-os termésveszteség közel 30 000 forint profitkiesést is jelenthet hektáronként.

Csak nagyon kivételes esetben mondhatjuk el magunkról, hogy nem érte semmilyen „külső behatás” a repcetáblánkat. A beérett repcét érő viharok esetében hatalmas lehet a termésvesztés területünkön, viszont a hibridek kipergés-ellenállósága között még így is nagy lehet a különbség.

A genetika szerepe ez esetben sem elhanyagolható, hiszen a repce nem egy ütemben érik és a növényi betegségekre való fogékonyság is tovább fokozza a kipergésből adódó veszteségeket. Nem is beszélve az egyre szélsőségesebb időjárásról.

A termelők és a biztosítók kárbecslőinek visszajelzése alapján azonos körülmények között (azonos tábla, technológia) 2 hibrid esetében akár 40%-os termésveszteség-különbséget is okozhat egy viharos időjárás, még becőragasztás mellett is. Tehát szerencsétlen esetben csaknem megfeleződhet a betakarított termésünk.

Azon genetikai tulajdonságokat, melyek mindegyike a termesztés biztonságát célozza, nevezzük termésvédelemnek a hibrid oldaláról. Ezek fokozásán, javításán dolgoznak szakadatlanul a nemesítőházak fejlesztői, nemesítői.

A  termésbiztonságra kockázatot jelenthetnek: nem megfelelő kipergés-ellenállósággal rendelkező hibrid választása.

  • Megkésett, nem az éréscsoportnak megfelelő betakarítási időpont.
  • Nem megfelelő kártevők elleni védekezés (a kártevők nyomán a becők felnyílhatnak, kényszerérés következik be, a magok aprók maradnak).
  • Nem megfelelő kórokozók elleni védelem (Kiemelve, hogy a Sclerotinia sclerotiorum L. esetében genetikailag csupán toleranciáról beszélhetünk. Ez esetben a beteg növények termésének akár 100%-át is elveszíthetjük).
  • Nem megfelelő gyomszabályozás (A betakarítást gátló, nehezítő gyomok mindenképpen pergésveszteséget okoznak).
  • Nem megfelelő vetésváltás a területen (egy szűk vetésváltással a területen előforduló kórtani, kártani és gyomkitettség fokozódik, ami maga után vonja a termésveszteség kockázatát).
  • Nem egységes növényállomány (a táblán belüli eltérő kondíciók – vetésmélység, domborzat, technológia stb. – eltérő fejlettséget okoznak).
  • Betakarítás eszközei és azok megfelelő beállítása (repcetoldat, oldalkasza, levegő, résméret, dobfordulat stb.)

 

*Dekalb Magyarország
-an-