MENÜ

A zöldítési támogatás esetében alkalmazott szankciók

Oldalszám: 13

A szaktanácsadó válaszol

Bányai Tibor 2019.07.05.

Sokan megtapasztalták, hogy a zöldítési előírások be nem tartása miatt támogatáscsökkentést és több esetben szankciót is alkalmazott az Államkincstár.

A szankció alkalmazásának felső küszöbét 2018-tól 25%-ban maximalizálták, így a gazdálkodóknak az esetek többségében nem kell lemondaniuk a teljes támogatásról.

A zöldítési támogatás csökkentése a diverzifikációra vonatkozó meg nem felelés esetén

Abban az esetben, ha a gazdaság mérete 10–30 ha közötti, akkor 2 különböző növénykultúrát kell termeszteni. Az egyik kultúra a teljes szántóterület legfeljebb 75%-át foglalhatja el. Ha a fő növénykultúra megállapított területe a megállapított teljes szántóterület 75%-ánál nagyobb területet foglal el, akkor a zöldítési támogatást a megállapított teljes szántóterület 75%-án felüli részének kétszeresével kell csökkenteni.

30 ha felett már három különböző növénykultúrát kell termeszteni. Ekkor a fő növénykultúra a szántóterület 75%-át foglalhatja el. Ha a fő növénykultúra 75%-nál nagyobb területet foglal el, akkor a zöldítési támogatást a teljes szántóterület 75%-an felüli részével kell csökkenteni.

Ugyanebben az esetben (30 ha felett) 2 fő növénykultúra a teljes szántóterület legfeljebb 95%-át foglalhatja el. Ha a két fő növénykultúra 95%-nál nagyobb területet foglal el, a zöldítési támogatást a 95%-on felüli részének ötszörösével kell csökkenteni.

Ha egy gazdálkodó esetében egy adott évben megállapítják, hogy három éven keresztül nem felelt meg a növénytermesztés diverzifikálásának, akkor a következő években a zöldítési támogatást csökkenteni kell a megállapított meg nem felelésnek megfelelő terület kétszeresével.

A zöldítési támogatás csökkentése az ökológiai jelentőségű területekre vonatkozó meg nem felelések esetén

Amennyiben a megállapított ökológiai jelentőségű terület kevesebb, mint a súlyozással kalkulált 5%, akkor a zöldítési támogatás kiszámításának alapjául szolgáló területet a hiányzó ökológiai jelentőségű terület 10-szeresével kell csökkenteni.

Amennyiben egy gazdálkodóról megállapítást nyer, hogy három éven keresztül nem felelt meg az ökológiai jelentőségű területre vonatkozó követelményeknek, akkor a zöldítési támogatás kiszámításának alapjául szolgáló területet a következő években csökkenteni kell az előző bekezdésben megállapított csökkentés kétszeresével.

A zöldítési támogatás csökkentése az állandó gyepterületekre vonatkozó fenntartási követelménynek való meg nem felelés esetén

Amennyiben a gazdálkodó az érzékeny állandó gyepterületet engedély nélkül feltöri, és nem tesz eleget visszaállítási kötelezettségének, úgy a zöldítési támogatás kiszámításának alapjául szolgáló területet csökkenteni kell a feltört terület nagyságával.

A művelés hiánya miatt többéves, súlyos lágy szárú gyomossággal érintett gyepterületek nem minősülnek állandó gyepnek. Az esetleges helyszíni vagy távérzékeléses ellenőrzések esetén az ilyen leigényelt, de 50%-nál nagyobb arányban gyomnövényzettel borított területek nem támogatható területnek minősülhetnek és annak mértékétől függően szankció kerülhet kérelem szinten megállapításra.

Közigazgatási szankciók

Területi eltérés esetén, ha ez az eltérés 3%-nál vagy 2 hektárnál nagyobb, de nem haladja meg a zöldítés kifizetés alapjául szolgáló terület 20%-át, akkor a zöldítés támogatást a különbségnek megfelelő támogatási összeg kétszeresével kell csökkenteni.

Ha ez a különbség meghaladja a 20%-ot, akkor zöldítés támogatás nem nyújtható. 50%-nál nagyobb eltérés esetén pedig szintén nem nyújtható zöldítés támogatás és ezenfelül további szankcióval (büntetéssel) kell sújtani az érintett gazdálkodót, melynek összege megegyezik a zöldítés támogatás kiszámításának alapjául szolgáló terület és a zöldítés kifizetés alapjául szolgáló terület közötti különbségnek megfelelő támogatás összegével. Ez azt jelenti, hogy a büntetés az alap támogatás összegéből kerül levonásra, vagyis zöldítési vétség miatt a gazdálkodó alap támogatásának összege kerül csökkentésre.

Ha a gazdálkodó nem jelenti be a szántóterületnek minősülő teljes területét és/vagy Natura 2000 gyepterületét abból a célból, hogy ezzel mentesüljön a zöldítés valamely gyakorlata alól, és a be nem jelentett terület 0,1 hektárnál nagyobb, úgy a zöldítés kifizetés alapjául szolgáló területét további 10%-kal kell csökkenteni.

A kiszámított közigazgatási szankciót el kell osztani 4-gyel és a zöldítés támogatás kiszámításának alapjául szolgáló területre járó zöldítési támogatás legfeljebb 25%-ára kell korlátozni. Akkor is a zöldítés támogatás kiszámításának alapjául szolgáló területre felvehető zöldítési támogatást kell alapul venni, ha a zöldítési vétségek miatt területi levonások is alkalmazásra kerülnek.

 

Bányai Tibor
vezető szaktanácsadó
Gazda Kontroll Kft.

gazdakontroll-lablec-201907