MENÜ

Clearfield® technológia a repcében

Oldalszám: 51

A fejlődés töretlen

Dr. Ádámszki Tamás 2019.07.04.

A Clearfield® gyomirtási technológia 2011 őszén vált elérhetővé a gazdálkodók számára. Az eltelt nyolc év alatt sok tapasztalatot, tanulságot szereztünk közösen. Elmondhatjuk, hogy a technológia sikeres, hiszen egy menetben tudunk védekezni a repcében előforduló egy- és kétszikű gyomnövények ellen a repce kelése után, anélkül, hogy lemondanánk a széles hatásspektrumról vagy a hosszú talajon keresztüli tartamhatásról. A technológia előnyei különösen a száraz őszökön domborodnak ki.

A 2018-as ősz nagyon száraz és meleg volt. Ez az időjárás tökéletes volt a napraforgó, kukorica betakarításához, azonban a repcevetéseknek nem kedvezett. Sok helyen a mag akár egy–másfél hónapig is elfeküdt a talajban, mielőtt megindult volna a csírázás. Kulcsfontosságú volt az idei őszön is a nedvesség megtartása a talajban. Azokon a területeken, ahol a repce kikelt, ott előbb-utóbb a gyomnövények is megjelentek. Míg egy átlagos évben a preemergens kezelések kellő hatékonyságot tudnak biztosítani, 2018 őszén a bemosó csapadék hiánya miatt ez elmaradt, ezek a kezelések hatástalanok voltak. Ilyen körülmények között mutatkozik meg igazán a Clearfield® technológia előnye.

Az elmúlt években a egyre újabb imidazolinon toleráns hibridek jelentek meg a piacon, és folyamatosan bővül a választék. Ugyanakkor mi a BASF-nél sem ültünk tétlenül a másik oldalon. A gyomirtás hatékonyságának növelésén dolgoztunk, és dolgozunk folyamatosan. Hogyan lehetséges ez, hiszen minden évben elmondjuk: a Cleratop® kiválóan dolgozik mind az egyszikű, mind a kétszikű gyomok ellen. Aki ismeri a technológiát az tudja, hogy bizonyos gyomok (pipacs, székfű fajok) ellen javítható még a hatékonyság. Ugyan az imidazolinon hatóanyag kiváló hatást ad a pipacs és székfű fajok ellen, azonban ez csak a gyomok 2–4 leveles állapotáig lehetséges. Esetenként ezt az időzítést nehéz tartani, különösen, ha ezek a gyomnövények nagy egyedszámban fordulnak elő a területen, vagy sokszor éppen a szárazság miatt nagyon vontatott a kultúrnövény és vele együtt a gyomnövények kelése is. Ilyenkor bizony a korábban kibújt egyedek már jóval fejlettebbek, mint a később kelők, nehéz jól időzíteni a gyomirtást. Az ilyen helyzetekre a megoldás roppant egyszerű. Szükségünk van egy olyan hatóanyagra, amely pipacs és ebszékfű ellen kiemelkedő hatékonysággal bír. Ez az aminopiralid, amely az EffigoTM gyomirtó szer egyik hatóanyaga a klopiralid és a pikloram mellett. Amennyiben az imidazolinont kombináljuk az EffigoTM hatóanyagaival, akkor kiváló hatékonyságot érünk el a repcében előforduló magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen úgy, hogy a Clearfield® technológia rugalmasságán is javítottunk.

Az elmúlt években számtalan kísérletet állítottunk be a Cleravo® (imidazolinon) 0,8–1,0 l/ha-os és az EffigoTM 0,3 l/ha-os kombinációval. A hatékonyság minden esetben igazolta az előzetes elvárásainkat. Az első kísérlet 2017 őszén Győrben lett beállítva. Az 1-es kép a kezeletlen kontroll területet mutatja, amely pipaccsal és sebforasztó zsomborral erősen fertőzött volt. A 2-es kép ugyanitt a Cleravo® 0,8 l/ha-os és az EffigoTM 0,3 l/ha-os kombináció hatékonyságát mutatja a túlfejlett gyomnövények ellen.

 

basf 1

1. kép: 2017 ősz, kezeletlen kontroll, Győr

basf2

2. kép: 2017 ősz, Cleravo® + EffigoTM kombináció hatékonysága, Győr

 

A második kísérlet szintén 2017 őszén, Jákon lett beállítva. Itt a területen az ebszékfű volt a domináns. Emellett búza árvakelés és néhány pásztortáska volt megtalálható. A 3. kép a kezeletlen területet ábrázolja. A 4. kép ugyanitt a Cleravo® 0,8 l/ha-os és az EffigoTM 0,3 l/ha-os kombináció hatékonyságát mutatja az ebszékfű és a búza árvakelés ellen.

 

basf3

3. kép: Kezeletlen kontroll, Ják

basf 4

4. kép: Ebszékfű és búza árvakelés a Cleravo® + EffigoTM kombináció kijuttatása után 10 nappal

 

Összefoglalva: A Cleravo®-t és az EffigoTM-t kombinációban alkalmazva tovább javul a Clearfield® technológia hatékonysága a pipacs és a fészkes virágzatú gyomok (székfű fajok, pipitér) ellen, megtartva az eddig is kiváló hatékonyságot a keresztes virágú és egyéb kétszikű gyomok, valamint a magról kelő egyszikűekkel szemben. A Cleravo® + EffigoTM kombináció továbbra is biztosítja a csapadéktól független gyomirtó hatást, e mellett nagyobb rugalmasságra ad lehetőséget a felhasználó számára, lehetővé téve ezzel a gyomirtás optimális időzítését.

Dr. Ádámszki Tamás
fejlesztőmérnök
EffigoTM a Dow Agrosciences bejegyzett márkaneve.

basf-lablec-kocka