MENÜ

Repcéről és zöldítőről – még időben

Oldalszám: 40-41
2019.07.04.

A növényi olajok, azon belül is a repceolaj iránti globális kereslet jelentős növekedést mutat az elmúlt évtizedekben, mely köszönhető egyrészt a növekvő népességnek, másrészt a magasabb életszínvonalnak, életmódváltozásnak.

Ezzel párhuzamosan a mezőgazdaság a szélsőséges időjárási anomáliák és a szűkülő növényvédő szer hatóanyag-kínálat nehézségeivel szembesül, ami egy új gazdálkodói szemléletet követel a termelők részéről. A változások ellenére továbbra is az alap célkitűzések közé tartozik a magas terméshozam, valamint a kiemelkedő minőség elérése. Ahhoz azonban, hogy az elérni kívánt célok teljesülhessenek, a termelés hatékonyabbá tételére van szükség.

Az őszi káposztarepce nyereséges termesztése elsősorban függ a környezeti adottságoktól (pl. talaj, éghajlat) és a negatív ráhatások (kórokozók, gyomnövények, rovarkártevők) megjelenésének mértékétől. Szerencsére, ezen tényezők pozitív irányba való ellensúlyozásában jelentős előrelépést hozott a növénynemesítés és a technológiai háttér robbanásszerű fejlődése. A korábban sikeresnek számított 2 tonnás terméshez képest napjainkban már 4-5 tonnás terméseredményekről beszélünk. Köszönhetően a széles portfóliónak (1. kép), az RAGT Vetőmag Kft. számos kíváló genetikai tulajdonsággal felruházott hibriddel kínál megoldást az ország különböző területein gazdálkodó repcetermelők számára. Ennek alapját az a komoly nemesítői munka képezi, amely az olajrepce minden fontos tenyésztési céljára összpontosít.

ragt-repce-1

A hibridekkel szemben támasztott követelmények a termesztési régiótól és technológiától függően változhatnak. A csapadékosabb éghajlati viszonyok között elsősorban a gombabetegségek, mint például a fóma, verticillium és szklerotínia csökkenthetik a hozamokat. Ezekkel szemben kitűnő toleranciával rendelkezik az intenzív technológiába illeszthető, középkorai érésű RGT JAKUZZI és a középkései érésű RGT GAZZETTA (2. kép). A robusztus, középmagas-magas külső megjelenés mellett a növények kiváló szárszilárdsággal rendelkeznek. A szár ölelésében intenzív oldalágak hajtására képesek, melyeken sűrű becőberakódás figyelhető meg. A becők hosszúak, RGT JAKUZZI-nál jellemzően felfelé ívelőek. Az RGT GAZZETTA esetében a becőkben elhelyezkedő magok ezermagtömege kiemelkedően magas. A jó tápanyag-utánpótlás és kedvező környezeti adottságok viszonzásaként pedig rendkívüli termés valósítható meg velük.

ragt-repce-2

 Ezzel szemben hazai viszonylatban is kiemelt figyelmet érdemelnek azok a hibridek, amelyek a szárazabb éghajlati viszonyok között, a szélsőséges abiotikus (aszálytűrés, télállóság stb.) tényezőkkel szemben is kiválóan adaptálhatók. Ezen  szegmensbe tartozik a kiemelkedő aszálytűrési toleranciával rendelkező korai CUZZCO és a kiváló télállóságú BONANZA is, melyek a gyengébb termőképességű repceterületek alternatívájaként állnak a termelők szolgálatára. A gyors kezdeti fejlődésüknek köszönhetően mind a két hibridnek nagyon jó a gyomelnyomó képessége. Termőhelyi stabilitásuk a gyengébb, kevésbé kötött talajviszonyok között is alkalmassá teszik őket a termelésre. Továbbá régóta a portfólió oszlopos tagját képezik az extenzív és intenzív technológiába egyaránt jól beilleszthető magas termőképességű, olajtartalmú korai TREZZOR és MANZZANA hibridek. A TREZZOR köszönhetően széles területi adaptálhatóságának, évjárati stabilitásának, valamint a kései vetésre való alkalmasságának mára már az egyik legközkedveltebb és legnagyobb számban eladott hibridjét képezi az RAGT repceportfóliójának. Az utóbbi években koraisága ellenére az ország minden repcetermő vidékéről átlagon felüli terméshozam elérésére volt képes, így méltán viseli a „kompromisszumok nélküli” repce jelzőt. Hasonlóan kiemelt figyelmet érdemel a MANZZANA, mely amellett, hogy a kereskedelmi normánál 5%-kal magasabb olajtartalom megvalósítására hivatott, a legtöbb esetben még az őszi regulátorozást sem igényli. A centenáriumi 2019-es évben 2 új típusú hibrid szélesíti az RAGT portfólióját. A NIZZA CL (HRE095 CL) egy, a korai éréscsoportba tartozó imidazolinon toleráns hibrid (3. kép).

ragt-repce-3

A Clearfield® technológia alkalmazásával az erős gyomborítottságú területek esetében is hatékony gyomirtás végezhető. Ennek azonban feltétele egy imidazolinon-toleráns hibrid (NIZZA CL) választása. A technológia előnye, hogy a gyomok elleni védekezés a kikelt repceállományban is kivitelezhető, ezáltal hosszabb időintervallum áll rendelkezésre a gyomirtás elvégzésére. A Clearfield® gyomirtási rendszer különösen a száraz éghajlati körülmények mellett és a gyengébb adottságú területeken lehet a legkézenfekvőbb megoldás. Társa az AZURITE (HRC723), amellett hogy 2018-ban az országos 5,54 t/ha-os átlagtermésével magasan a sztenderd fajták felett volt (lásd az alábbi táblázatban), még a hazánkban is egyre nagyobb figyelmet érdemlő Tarlórépa sárgaság vírussal (TuYV) szembeni rezisztenciával is rendelkezik.

 

nébih fajtaösszehasonlító eredmények-ragt-cikkbe

 

A vírus terjedéséért elsősorban a levéltetvek, különösen a Zöld őszibarack-levéltetű (Myzus persicae) a felelős. A növényben a vírus megjelenése jelentős termésdepressziót eredményez, mely ellen a legolcsóbb és leghatékonyabb megoldást a genetikai védelem jelenti. A hibridnek amellett, hogy magasfokú a kipergés-ellenállósága, kiemelkedő fómatoleranciával is rendelkezik. Ezen adottságai révén a repcehibridek közül a lehető legmagasabb termésbiztonsági szintet képviseli. A NIZZA CL és az AZURITE hozzáadott értékükkel előnyt élveznek az éghajlati változásból eredő nehézségek leküzdésében és lehetőséget nyújtanak a biztonságosabb, hatékonyabb termelési feltételek megteremtésében. Napjainkban az RAGT forgalmának több mint 15%-át fordítja a fajták fejlesztésére. Ennek érdekében Európa-szerte 17 állomáson folyik kutató munka és mintegy 28.000 kísérleti parcellán tesztelés. A jövőbeni célok közé tartozik az aszálytűrés fokozása és a betegségekkel szembeni teljes rezisztencia megtalálása. Olyan hibridek piacra vezetése, amelyek modern tulajdonságokkal felruházva a lehető legbiztonságosabb és legjövedelmezőbb termesztést valósítják meg a gazdálkodók számára.

Azonban a repce nyereséges termesztése kapcsán nem szabad megfeledkezni a helyes tápanyag-utánpótlás és a jó talajszerkezet megőrzésének kérdésköréről sem, hiszen ezek a fenntartható növénytermesztés stratégiai alapját képezik. Ez a szemlélet pedig a szervesanyag-tartalom növelése révén valósulhat meg. A két legtermészetesebb mód, amellyel ez megvalósítható az istállótrágya kijuttatása és a zöldtrágyát képező növények termesztésével érhető el.

Mivel hazánk állatállománya drasztikus csökkenésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben, ezért a leglogikusabb út a zöld­trágyát képező növények vetésszerkezetbe való beillesztésével vált teljesíthetővé. A másodvetésű növények eltérő biomassza és tápanyag-szolgáltató képességgel rendelkeznek. A tudatos termelő legfontosabb szempontja a növények megválasztásakor mindig az elérni kívánt cél meghatározása kell, hogy legyen. Ehhez azonban mérlegelnie kell a terület adottságait és az utóvetemény igényeit. Az RAGT portfólióját jelen pillanatban három zöldítő keverék (RGT MIX 1, RGT MIX 2, RGT FUNGIREDUX: A GYÉRÍTŐ) alkotja. Ezek közül a repcetermesztők számára cégünk az RGT MIX 2-öt (10% facélia, 25% bíborhere, 65% pohánka) ajánlja. Mivel ez a keverék nem tartalmaz keresztesvirágúakat, így nem lesznek azonosak a kártevők a főnövénnyel, melynek köszönhetően nem alakul ki kártevő túlnyomás a területeken. Pozítiv hatás emellett, hogy elősegíti a talaj regenerálódását, termékenységének fenntartását és fokozódik a növényi biodiverzitás is. A keverék komponensei rövid időn belül borítják a talajt és védik azt a vízerózióval, valamint a széldeflációval szemben. Ezt a keveréket az AKG programban részt vevők is használhatják.

A vetés július közepétől szeptember közepéig, 1–3 cm mélyen, gabonasortávon és 15–25 kg/ha vetésnormával javasolt. A várható zöldhozam 25 t/ha. Ősszel és tavasszal is leforgatható. A finom gyökerű facélia és bíborhere talajszerkezet-javító hatású, a talaj felső 40–60 cm mélyen segíti a megfelelő pórusméret kialakítását. Ezenfelül a pillangós fajok alkalmazásával növelhető a talaj nitrogénkészlete, így a következő növény számára kijuttatandó műtrágyamennyiség csökkenthető.

Kérje bizalommal az RAGT területileg illetékes szaktanácsadóinak segítségét, hogy az Ön termelési feltételeihez legalkalmasabb repcehibrid kerüljön kiválasztásra!

www.ragt-vetomag.hu
www.duokukorica.hu
www.facebook.com/ragt.vetomagkft

ragt-logo