MENÜ

Kötelezettségátadás AKG és ÖKO támogatásoknál

Oldalszám: 13

A szaktanácsadó válaszol

2019.11.10.

Nagyon sok gazdálkodó életében történhetnek hirtelen változások, váratlan fordulatok. Ilyen lehet az, amikor a gazdálkodó által használt területeket eladják és az új tulajdonos nem kíván szerződést hosszabbítani. Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) vagy ökológiai gazdálkodásra való áttérés, fenntartás (ÖKO) támogatás esetén ez nem várt problémákat hozhat. Azonban ilyenkor is van lehetőség megmenteni a támogatást. A cikk további részében erről szeretnénk tájékoztatni az olvasóinkat, hogy ez hogyan is lehetséges.

Az AKG támogatásra 2015-ben és 2016-ban lehetett pályázni. Tekinthetünk rá úgy, mint egy cselekvéstervre a zöldebb és fenntarthatóbb mezőgazdaságért, mely számos előnnyel és ugyanakkor kötelezettséggel jár az igénylő gazdák számára. Előre meghatározott vállalásokat kellett kiválasztani, hogy mit szeretnének a kötelező előírásokon felül teljesíteni és az ezekhez az előírásokhoz rendelt pontozási rendszeren keresztül kerültek kiválasztásra a nyertes pályázók a változó támogatási összegekkel. Az ÖKO pályázat egy nagyon hasonló pályázati lehetőség, amelyet 2015-ben és 2018-ban hirdettek meg. Itt azonban annyival szigorúbbak az előírások, hogy be kell tartani az ökológiai gazdálkodás követelményeit, azaz minimalizálni kell a növényvédő szer és a termésnövelő anyagok felhasználását minden kultúrában.

A kötelezettségátadásra az AKG és ÖKO támogatások esetében a következőképpen van lehetőség. Első körben fontos kiemelni, hogy mindig december 31-ig kell beadni a következő évre vonatkozó kötelezettségátadási kérelmet. Tehát a 2020-as évre vonatkozóan 2019. 12. 31-ig. A kötelezettségátadási kérelmet, valamint az öröklés bejelentését elektronikus úton lehet benyújtani az Államkincstár felé. Egy kérelemben egy vagy akár az összes terület átadását is lehet kérelmezni, de egy kötelezettségvállalással érintett területnél (KET) kisebb terület átadására nincs lehetőség. A kötelezettséggel együtt a támogatásra való jogosultság és a meg nem felelés lehetősége is átadásra kerül, így tematikus előíráscsoport megváltoztatására nincs lehetőség. Jogutódlás esetén csak olyan földhasználónak lehet átadni a kötelezettségeket, aki a szükséges kritériumoknak megfelel, továbbá fontos, hogy az átvett területek vonatkozásában megfeleljen az AKG felhívásokban meghatározott, vagy szabadon választott zöldugar és szálas pillangós növények százalékos előírásainak. Fontos továbbá az is, hogy átadáskor a már eddig teljesített kötelezettségek összeírásra kerüljenek és ezt mindkét fél aláírásával ellátva ismerje el.

A kötelezettséget olyan személynek, aki korábban ebből a pályázatból adminisztratív vagy mérési hiba, vagy hiányosság miatt kizárásra került átadni nem lehet. Minden kötelezettséggel érintett terület átadására csak egyszer van lehetőség és a támogatási időszak még hátralévő idejére vonatkozik. A kötelezettséggel érintett területeket csak egy földhasználónak lehet átadni, a terület feldarabolására több gazdálkodó vagy gazdálkodó szervezet között nincs lehetőség.

Az átadónak biztosítania kell az átvevő részére a kötelezettségnek a korábbi időszak alatti teljesítését igazoló dokumentumok mindkét fél által aláírt másolati példányát, így különösen a gazdálkodási napló másolati példányát, a földterület EOV-koordinátákkal történt beazonosítási eredményeinek másolati példányát, valamint ha a tematikus előíráscsoport előírásai megkövetelik a tápanyag-gazdálkodási terv másolati példányát és a talajvizsgálati, a levélanalízis eredmények másolati példányát, valamint az Államkincstár által küldött iratok másolati példányát.

A gazdálkodó vagy gazdálkodó szervezet adataiban bekövetkezett változás esetében nincs szükség kötelezettségátadásra, de az adatok változásának bejelentése legkésőbb 15 napon belül meg kell, hogy történjen, ez alól kivétel a gazdaság cégformájában történt változás, amikor is a kötelezettségátadásra vonatkozó gyakorlatot kell alkalmazni. A kötelezettségátadás után az átvevő félnek kell a kifizetési kérelmet benyújtania a terület/ek vonatkozásában a következő évi egységes kérelem keretében. A 2016-os AKG esetében a kötelezettségátadási kérelmet 60 napon belül mind az átadó, mind a kapó fél visszautasíthatja, visszavonhatja, 60 napon túl pedig csak együttesen vonhatják vissza. Ha azonban minden megfelelő, akkor a támogatói okirat a kötelezettségátadásra benyújtott dokumentumok alapján módosításra kerül.

Ha valaki a 2015-ös AKG vagy ÖKO kötelezettségeit szeretné átadni, annak 2019. december 31. az utolsó határidő amikor még kötelezettségátadására irányuló kérelmet lehet beadni, hiszen a 2020-as év esetükben az utolsó támogatási év.

 

Bányai Tibor
vezető szaktanácsadó
Gazda Kontroll Kft.

gazdakontroll-lablec-201907