MENÜ

Egységes kérelem 2020

Oldalszám: 6-8
Dr. Vásáry Miklós 2020.04.05.

A korábbi években megszokott gyakorlat szerint idén is eljött az egységes kérelem beadási időszaka. Ami akár unalmas és egyszerű is lehet, de a körülöttünk zajló vészhelyzet miatt mindenképpen indokolt különösen körültekintően eljárni.

Az egységes kérelem a támogatások igényléséről szól, de előzetesen érdemes egy kicsit visszatekinteni az előző évi kérelmek kifizetésének állására.

2019. évben – a 2018-as és a 2019-es kérelmek alapján – agrár- és vidékfejlesztési támogatások keretében közel 800,0 milliárd forint került kifizetésre.

A tisztán uniós forrásból finanszírozott közvetlen támogatásokra 480,0 milliárd forint folyósítása valósult meg. Ezen összegből 258,5 milliárd forint a 2019. évben beadott egységes kérelemhez kapcsolódó uniós forrású közvetlen támogatási jogcímekre vonatkozó tárgyévi előleg volt, amelyből a legjelentősebb kifizetések a területalapú támogatást (SAPS) érintette. Ezen jogcím után 172,7 milliárd forintot kapott közel 130 ezer termelő, zöldítést 50,3 milliárd forint értékben utaltak 110 ezer termelőnek, de a tejhasznú tehéntartás után is kifizettek több mint 3 ezer termelőnek 19,8 milliárd forintot. A tét tehát jelentős. Az idén is az lesz.

A Magyar Államkincstár (Kincstár) az előzetes terveknek megfelelően a közvetlen és az átmeneti nemzeti támogatások esetében március végére tervezte a folyamatban lévő ellenőrzések befejezését, így április első felében megkezdődhetnek a tavalyi kérelmekhez kapcsolódó végfizetések is. A területalapú vidékfejlesztési intézkedések esetében is március végén megkezdődő utalásokra lehet számítani. Ennek révén a június 30-ig tartó időszak alatt összesen 122,5 milliárd forint támogatás megérkezésére lehet készülni.

A fentiek után viszont felmerül a kérdés: mire lehet számítani az idei évi kérelembeadás keretében? Alapvetően lényeges változásra nem kell számítani, de kihívást jelenthet, hogy a Kormány 2020. március 11-én veszélyhelyzetet rendelt el a pandémiát kiváltó, új típusú fertőző tüdőgyulladást okozó koronavírus (COVID19) terjedése miatt.

A közegészségügyi, gazdasági és társadalmi hatások mellett a vészhelyzeti intézkedések – még ha csak áttételesen is, de – érinthetik a támogatások beadásának folyamatát. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján elmondható, hogy a közvetlen támogatások és a vidékfejlesztési intézkedéseket érintő támogatási jogcímek esetén a megszokott rendben történik az idei évi támogatási kérelmek előkészítése. A Magyar Államkincstár által adott tájékoztatás alapján nem merült fel technikai vagy egyéb, a járványügyi helyzetre visszavezethető nehézség, amely a kérelmezést hátráltatná, illetve ellehetetlenítené.

A Kincstár a kérelmezési folyamat elindítását – az egyes kérelmek előzetes adatfeltöltését, megszemélyesítését lehetővé tevő adatbázisok frissítését követően – április 6-ára ütemezi. Ekkortól 43 intézkedésre lehet igényelni, bejelentést tenni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni az egységes kérelem keretében. A tervek szerint az egységes kérelmek szankciómentes beadási határideje május 15-e lesz, a szankcióval terhelt benyújtásé pedig június 9-e. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az Európai Bizottság 2020. március 17-én közleményben tájékoztatást adott ki arról, hogy a tagállamok – a koronavírus következtében kialakult helyzet miatt – dönthetnek arról, hogy az Egységes Kérelmek beadási határidejét május 15-től akár június 15-ig is meghosszabbíthatják.

Az Agrárminisztérium az idei benyújtással kapcsolatban megtette a szükséges előkészületeket és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Államkincstár is felkészült a kérelmek befogadására, ezért a minisztérium – a Kincstárral és a kamarával egyeztetve – nem tervezi a kérelmezési határidő meghosszabbítását. Viszont mivel a minisztérium folyamatosan nyomon követi a kérelembeadások ütemét, később – az esetlegesen kialakuló nehézségek mérlegelését követően – dönthet arról, hogy indokolt illetve szükséges-e a határidő meghosszabbítása. Látni kell viszont azt is, hogy a kérelembeadási határidő esetleges meghosszabbítása a szükséges adminisztratív és helyszíni ellenőrzések későbbre tolódását eredményezné, ami veszélyeztetné azt, hogy a Kincstár október 16-tól megkezdje az előlegek folyósítását.

A kialakult vészhelyzetre tekintettel tehát fontos minden termelőnek körültekintően eljárnia és a május 15-i határidő szem előtt tartásával kell ütemeznie a kérelme beadását. Amennyiben nem kerül sor a határidő meghosszabbítására, akkor az általános szabály alkalmazandó. Azaz a május 15-i határidőt követően a benyújtott kérelem szankciómentes módosítására (a hétvége és a Pünkösd miatt) június 2-ig van lehetőség. A módosítással érintett jogcímre megállapítandó támogatási összeg munkanaponkénti egy százalékos csökkentésével járó szankciós módosításra pedig június 9-ig nyílik mód. A 2020. június 9. napját követően benyújtott egységes kérelmet (beleértve a termeléshez kötött állatalapú támogatási kérelmeket is) a Kincstár – a korábbi gyakorlatának megfelelően – visszautasítja.

Az, aki a kérelmét nem tudja önállóan benyújtani, meghatalmazott (falugazdász vagy szaktanácsadó) segítségét veheti igénybe. A járványveszély megelőzése, illetve mérséklése érdekében kiemelten fontos a biztonságos kérelembeadás. Noha a falugazdászok és a szaktanácsadók is számos elővigyázatossági intézkedéssel készülnek, fontos, hogy előzetes telefonos vagy e-mailes egyeztetés nélkül senki ne keresse fel a meghatalmazottját. Lényeges továbbá az is, hogy – amennyiben szükség van rá – a személyes egyeztetés a lehető legrövidebb időre korlátozódjon. Ennek érdekében célszerű lehet – az előző évi kérelem adatai alapján – jó előre összegyűjteni a változásokat, felülvizsgálni az előző évi kérelmet és azok ismeretében megkezdeni az egyeztetést.

A kérelembeadás folyamatának a gördülékenyebbé tétele érdekében a Kincstár holnapján külön felhívta a figyelmet arra, hogy

  • aki nem rendelkezik ügyfél-azonosítóval az igényelje meg mielőbb a beadáshoz szükséges ügyfél-azonosítót,
  • az a termelő, aki nem rendelkezik jelszóval (vagy elfelejtette jelszavát) igényeljen jelszót új meghatalmazás elektronikus úton történő benyújtásához; valamint
  • akinek nincs az egységes kérelemre, vagy valamennyi hatósági eljárásban való teljes körű képviseletre érvényes meghatalmazása nyújtsa be az arra vonatkozó kérelmét.

Az egységes kérelem idén is kizárólag a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon– ügyfélkapus bejelentkezést követően – az elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag elektronikus úton nyújtható be. Mivel évente egyszer kötelező az ügyfél-nyilvántartási adatokat érintő adategyeztetés, az ellenőrzés elvégzése nélkül az egységes kérelem benyújtása idén sem lehetséges.

A hibás kérelmek csökkentése és szankciók mérséklése érdekében a Kincstár idén is alkalmazni fogja az előzetes ellenőrzés rendszerét. Az előzetes ellenőrzés segítséget nyújt abban, hogy a termelők elkerüljék a levonásokat és a szankciókat és így magasabb támogatási összeghez jussanak. Az eljárás keretében a szankciómentes kérelembeadás határidejéig beadott kérelmek esetében a Kincstár ügyfélkapun keresztül értesíti a termelőket abban az esetben, ha a kérelmek előzetes ellenőrzésekor komolyabb problémát talál.

Az ellenőrzés során a MÁK csak adminisztratív ellenőrzést végez, melynek keretében hiányra vagy nem teljes körűen megadott adatokra hívja fel a figyelmet. Az adatok, illetve a csatolt dokumentumok, igazolások minőségi és tartalmi ellenőrzésére későbbi fázisban kerül sor.

A termelők csak az értesítésekben szereplő észrevételek vonatkozásában módosíthatják – szankciómentesen – a kérelmeiket a szankciómentes benyújtási határidőt (tervezetten május 15-ét) követő 35 napon belül.

Mint ahogy az összegzésre kerül az egységes kérelem formája, felülete és a beadás menete nem fog változni, továbbá a jogcímek esetében sem kell lényeges változtatásra számítani.

Viszont néhány kis jelentőségű, döntően technikai jellegű korrekciók például az alábbi esetekben előfordulnak:

  • egyes egynyári nitrogénmegkötő növényfajok (zöldborsó, lóbab) esetében növekszik a termesztési időszak, illetve
  • gyógynövény-termesztés esetében a termeléshez kötött zöldségnövény-támogatás keretében csökken az elvárt minősített vetőmag mennyisége és a minősített szaporítóanyag igazolásának a menete is egyszerűbbé válik.

Az egyes jogcímekre vonatkozóan idén is érdemes a kérelem véglegesítése előtt áttekinteni a Kincstár tájékoztatóit is.

A www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek felületen megtalálható az egységes kérelemre vonatkozó Kincstár közlemény, amely a beadással kapcsolatos részletes technikai leírást tartalmazza, továbbá ennek keretében elérhetőek a szükséges formanyomtatványok is.

 

Dr. Vásáry Miklós